Dây chuyền sản xuất mực tự động của Công Ty Đức Lan

Nhằm giảm chi phí tốt đa cho khách hàng và đáp ứng nhanh đơn đặt hàng, Công ty Đức Lan đầu tư dây chuyền sản xuất mực hoàn toàn tự đông, với qui môi sản xuất 10.000 chai trong ngày.