Sơ Đồ Tìm Kiếm Báo Giá - Sản Phẩm

Chọn nhóm ngành: Chọn danh mục: Chọn danh mục: Chọn danh mục:
Máy văn phòng Máy photo mới Máy photocopy đa năng  
Máy photocopy màu  
Bộ đảo mặt bảng gốc ARDF  
Chân kê máy photo  
Máy photo ĐQSD Máy photocopy đa năng  
Máy photocopy khổ lớn  
Máy siêu tốc    
Máy hút bụi    
Máy in laser Máy in trắng đen  
Máy in màu  
Máy in Phun    
Máy in kim    
Máy fax/ Scan    
Chọn nhóm ngành: Chọn danh mục: Chọn danh mục: Chọn danh mục:
Vật tư photocopy Mực Mực Cartridge  
Mực bơm tương thích  
Mực màu  
Bao bì mực  
Mực bột/Thùng  
Cụm từ: Bột từ  
Gạt từ  
Phốt từ  
Siêu từ  
Trục từ  
Bạc đạn  
Bộ từ  
Nhông từ  
Nhông motor từ  
Giá đỡ mực: Chốt chặn hộp mực  
Nhông cấp mực  
Sensor báo mực  
Cụm trống: Trống bộ  
Trống rời  
Gạt mực  
Cò Drum  
Chổi lông  
Cao áp  
Mực hồi  
Nhông  
Seal dán cụm drum  
Nắp khung drum  
Cụm băng tải: Gạt belt  
Băng tải  
Trục transfer  
Phíp  
Nhông  
Chíp Chíp mực  
Chíp drum  
Cụm sấy Rulô sấy/Phim sấy  
Rulô ép/Rulô dưới  
Web dầu/Rulô dầu  
Cò tách giấy  
Phíp bộ sấy  
Bạc đạn  
Cảm biến nhiệt  
Nắp bộ sấy  
Lò xo cò  
Đèn sấy/Thanh nhiệt  
Nhông sấy  
Dây Curoa Bộ sấy  
Motor sấy  
Cụm băng tải  
Mực thải  
Khay giấy  
Khay tay  
Bộ đảo mặt  
Mortor Registration  
Motor chính  
Khác  
Lấy giấy Khay ARDF  
Khay 1,2,3  
Khay tay  
LCT  
Miếng đệm  
Nhông  
Linh kiện khác Bo mạch chủ  
Chốt cửa  
Motor  
Nhông motor chính  
Không khác  
Registration  
Khay hứng giấy  
Kiếng cảm ứng  
Chọn nhóm ngành: Chọn danh mục: Chọn danh mục: Chọn danh mục:
Vật tư in laser Hộp mực máy in Hộp mực trắng đen  
Hộp mực màu  
Mực nạp Trắng đen  
Mực màu  
Mực bột/ Thùng  
Bao bì mực  
Linh kiện hộp mực Cụm drum Trống
Trục sạc
Gạt mực
Trục transfer
Phôi rỗng
Chíp drum
Nhông
Cụm mực Phôi rỗng mực
Trục từ
Phíp trục từ
Gạt từ
Trục cấp mực
Chíp mực
Dây seal
Nắp hộp mực
Túi khí  
Linh kiện máy in Bộ sấy  
Rulô sấy  
Rulô ép  
Bao lụa  
Thanh nhiệt  
Bushing  
Cảm biến nhiệt  
Quả đào  
Tách giấy  
Nhông  
Mỡ bao lụa  
Chọn nhóm ngành: Chọn danh mục: Chọn danh mục: Chọn danh mục:
Vật tư in phun Mực nước (Dye) Trọng lượng 100 ml  
Trọng lượng 500 ml  
Trọng lượng 1000 ml  
Mực dầu ( Pigment) Trọng lượng 100 ml  
Trọng lượng 1000 ml  
Mực nhiệt (Sublimation) Trọng lượng 100 ml  
Trọng lượng 1000 ml  
Mực Cartridges    
Bộ liên tục Loại 4 màu  
Loại 5 màu  
Loại 6 màu  
Chíp    
Đầu phun    
Chọn nhóm ngành: Chọn danh mục: Chọn danh mục: Chọn danh mục:
Vật tư Siêu tốc Masters Khổ A4  
Khổ A3  
Khổ B4  
Mực Màu đen  
Màu đỏ  
Màu xanh  
Màu vàng  
Chọn nhóm ngành: Chọn danh mục: Chọn danh mục: Chọn danh mục:
Vật tư fax Linh kiện Rulô sấy  
Rulô ép  
Mực Mực bơm  
Bao bì mực  
Film Panasonic    
Cartridge Ricoh  
Toshiba  
Panasonic  
Chọn nhóm ngành: Chọn danh mục: Chọn danh mục: Chọn danh mục:
Vật tư in kim Ruy băng Epson  
Oki  
Đầu kim