Tìm theo danh mục

1 Sản phẩm được tìm thấy
  • Lưới
  • Danh sách
FOR DUPLO SERIES
TYPE
SIZE  (mm/m )
CORE SIZE  (mm)
FOR USE IN DUPLICATOR
PACKING
DR670/671/ 672/673  B4
270*100
51mm
DP31E/31S/33S/33F/33E/3300/3350
2rolls×5
DR630  A4
230*100
51mm
DP2030/2050
2rolls×5
DR830/831/835  A4
230*100
48mm
DP21L/22L
2rolls×5
DR870/871/873  B4
270*100
48mm
DP23S/23F/24F/43S/240e
2rolls×5
DR650/655  A3
310*100
51mm
DP4030/43E/43F/43S
2rolls×5
DR700L A3
310*100
51mm
DP63S/63F
2rolls×5
DR33 B4          
280*100
48mm
DP330
2rolls×5
DR34 B4 
280*100
48mm
DP340
2rolls×5
DR43 A3  
320*100
48mm
DP430
2rolls×5
DR53 B4  
280*100
48mm
DP2530
2rolls×5
DR93 A3  
320*100
48mm
DP2930
2rolls×5
DR85 A3    
305*100
48mm
DP-S850
2rolls×5
DR55 A3 
305*100
48mm
DP-S550
2rolls×5
DRS522 B4
266*100
48mm
DP-S520
2rolls×5
DRS512 A4
226*100
48mm
DP-S510
2rolls×5
DRU522 B4
266*100
48mm
DP-U520
2rolls×8
DRU512 A4
226*100
48mm
DP-U510
2rolls×9
DRU85 A3    
305*100
48mm
DP-U850
2rolls×10
DRU55 A3 
305*100
48mm
DP-U550
2rolls×11
DRC11 A4
225*100
51mm
DP-C120/C110/C100
2rolls×5
DRC12 B4
266*100
51mm
DP-C120/C125/C100
2rolls×5
DRA11 A4
226*100
51mm
DPA-100
2rolls×5
DRA12 B4
266*100
51mm
DPA-120
2rolls×5
DRC415 A4
266*100
48mm
DPM310,DPM410
2rolls×5
DRC42 B4
266*100
48mm
DPM420
2rolls×5

 

FOR DUOLO SERIES
TYPE
CONTENT(ml)
FOR USE IN DUPLICATOR
PACKING
DP514/544
600
DP-3050/3060/3070/3080/305/3051
DP-3085/3090/33E/2050/3100/3300
DP-3350/31S/33S/4030/4035/43S
DP-43E/23S/23F/24S/34F
24pcs*1
ND24
600
DP-2940/2930/330/430/440/2530
24pcs*1
DC14
600
DP-M420/C120/C110
24pcs*1
DA14
600
DP-A120
24pcs*1
DS14L/DU14LE
1000
DP-S520/S510
12pcs*1