28 Sản phẩm được tìm thấy
  • Lưới
  • Danh sách
Printer Name
Model Number
PPM (max)
DPI
Monthly Duty Cycle
Duplex
Envelope Feeder
Hard Disk
Engine
HP LaserJet P1005
HP LaserJet P1007
CB410A
CC365A 
15
1200
 
5,000
No
No
No
P1000
HP LaserJet P1006
HP LaserJet P1008
HP LaserJet P1009 
CB411A
CC366A
CC444A
17
1200
8,000
No
No
No
P1000
 
Part Number  Description Compatibility
RM1-4007-000 Fuser Ass'y, 110V HP LJ P1005/P1006/P1007/P1008/P1009
RM1-4008-000 Fuser Ass'y, 220V HP LJ P1005/P1006/P1007/P1008/P1009
RM1-4023-000 Transfer Roller Ass'y HP LJ P1005/P1006/P1007/P1008/P1009
RL1-1442-000 Roller, Paper Pick-Up HP LJ P1005/P1006/P1007/P1008/P1009
RM1-4006-000 Separation Pad Ass'y HP LJ P1005/P1006/P1007/P1008/P1009
CB435A Toner Cartridge, Black (35A), 1500pg HP LJ P1005/P1006/P1009
CC388A Toner Cartridge, Black (88A), 1500pg HP LJ P1007/P1008
  Major Assemblies  
RM1-4601-000 Controller PCB, 110V HP LJ P1005/P1006/P1007/P1008/P1009
RM1-4602-000 Controller PCB, 220V HP LJ P1005/P1006/P1007/P1008/P1009
RM1-4607-000 Formatter Ass'y, LJ P1005/P1007 HP LaserJet P1005/P1007
RM1-4608-000 Formatter Ass'y, LJ P1006/P1008/P1009 HP LaserJet P1006/P1008/P1009
RM1-4030-000 Laser/Scanner Ass'y HP LJ P1005/P1006/P1007/P1008/P1009
  Paper Handling Accessories  
RM1-3980-000 Tray Ass'y, Paper Pick-Up, LJ P1005 HP LJ P1005
RM1-4019-000 Tray Ass'y, Paper Pick-Up, LJ P1007 HP LJ P1007
RM1-3979-000 Tray Ass'y, Paper Pick-Up, LJ P1006/P1008/P1009 HP LJ P1006/P1008/P1009
RC2-1100-000 Paper Stopper, LJ P1005/P1007 HP LJ P1005/P1007
RM1-3982-000 Tray Ass'y, Paper Delivery, LJ P1005 HP LJ P1005
RM1-3981-000 Tray Ass'y, Paper Delivery, LJ P1006/P1007/P1008/P1009 HP LJ P1006/P1007/P1008/P1009