Tìm theo danh mục

1 Sản phẩm được tìm thấy
  • Lưới
  • Danh sách
TYPE
CONTENT(ml)
FOR USE IN DUPLICATOR
PACKING 
VT600/CPI2/VT
600
for Ricoh SS/860G,865G,870,880,890,910,930,935,950,955
for Ricoh VT/310,1120,1220,1320,1580,1650,1730,2100,2300,2500,2620,2820,2950
for Ricoh VT/3300,3500,3630,3750,3820,3830,3950
for Gestetner CP/1170,5270,5303,5304,5310,5315,5325,5327,5329,5329L,5330,5340,5375,5380
for Nashuatec CP/303,304,310,315,320,325,327,329L,330,375,380,385
for Rex-Rotar CP/1120,1240,1241,1250,1252,1254,1280,1285,1290
for Savin  3100DNP,3200CP, 3200DNP, 3250DNP
20pcs*1
JP500
1000cc
for Ricoh JP/4000,4050,5000,5500,5600,580; 
for Gestetner CP/5450,5450,5480
24pcs/carton
JP-6/CPI6
600
for Ricoh  JP/1010,1030,1050,1300
for Gestetner  CP/5306, 5306b,5306L
for Nashuatec  CP/306,306b
for Rex-Rotary  CP/1224,1224b
20pcs*1
JP-12/JP-30
CPI5/CPI7
600
for Ricoh  JP/1210,1215,1230,1235,1250,1255,3000
for Gestetner  CP/5308,5308+,5308L,5309L,5430
for Nashuatec  CP/308B,308+,430
for Rex-Rotary  CP/1225,1225B, 1225B+,1330
20pcs*1
6201/DX2430
500
CP6201C
20pcs*1
6301/DX3442
500
CP6301C
20pcs*1
DX2330
500
for Ricoh CP6201C
40pcs/carton
JP-7/CPI10
500
for Ricoh  JP/730,750
for Gestetner  CP/6123
20pcs*1
JP-10/CPI9
1000
for Ricoh  JP/4000,4050,5000,5500,5600,580N/400,500
for Gestetner  CP/5450,5450+,5480
for Nashuatec  CP/450,450+,480
for Rex-Rotary  CP/1560,1560+,1580
12pcs*1
JP-10 HD
1000
for Ricoh  JP-8500
12pcs*1
HQ-40/CPI11
600
for Ricoh  JP4500,DX4542
20pcs*1
HQ-90
/CPI 12
1000
HQ9000/HQ7000
12pcs*1

 

FOR RICOH/GESTETNER  SERIES
VT/CPMT8-A4 51mm 240mm 125m VT310/1730/1800/2240/2130/2350 2rolls×5
VT/CPMT9-B4 46mm 280mm 125m
VT1120/1220/1320/1580/2820/
VT1650/2200/2250/2210/2950
VT2100/2150/2300/2500/2620
2rolls×5
VT/CPMT10-A3 51mm 320mm 125m
VT3000/3300/3830/3600/3950/3750/3800/ 
VT5385/5171/5270/5375 /5376/5359
2rolls×5
SS /CPMT1-B4 51mm 280mm 125m
SS810/830/860/879/880/890/910/935/955
SS5110/5130/5170/5230/5305/5330
2rolls×5
JP-7S/CPMT20-A4 43mm 240mm 50m
SS810/830/880/890/910/935/955
SS5110/5130/5170/5230/5305/5330
4rolls×3
DX2330-A4 43mm 240mm 50m DX2330 4rolls×3
DX2430/CP6201-B4 43mm 280mm 50m CP6201C, DX2430C 4rolls×3
JP-7M/CPMT21-B4 43mm 280mm 50m JP750/780 4rolls×3
JP-10/CPMT12-A4 48mm 240mm 125m JP1010/1030 DX3340 2rolls×5
JP-10/CPMT15-B4 48mm 280mm 125m JP1050/1045/1055 DX3440 2rolls×5
JP-12/CPMT16-A4 51mm 240mm 125m JP1210/1230/1235 DX3240 2rolls×5
JP-12 /CPMT17-B4 51mm 280mm 125m JP1250/1255  DX3243 2rolls×5
VT 6L/CPMT11-A3 46mm 320mm 125m VT-6000 2rolls×5
JP-30/CPMT19-A3 51mm 320mm 125m JP3000/3800/3810P 2rolls×5
JP-50/CPMT13-A3 38mm 320mm 125m JP5000/5500/5800 2rolls×5
JP-80/CPMT18-A3 51mm 320mm 100m JP-8510P 2rolls×5
HQ-40/CPMT23-A3 58mm 320mm 100m JP-4510P,DX4545,DX4542,JP4500 2rolls×5
DX3442/CP6301-B4 54mm 280mm 100m CP6301C, DX3442 2rolls×5
HQ-90/CPMT24-A3 58mm 320mm 100m GESTETNER CP6334/CP6346/HQ9000 2rolls×5