58 Sản phẩm được tìm thấy
  • Lưới
  • Danh sách

ID

Description

Picture

DL

OEM-PM

CET/VS

  ARDF  
I Paper Pickup Roller   41320735000  
H Paper Feed Roller   41320734000  
G Separation Roller   41320650000  
  BYPASS TRAY (Khay Tay)  
D Paper Pickup Roller BXEBS350VS04 44218398000 10D029
E Paper Feed Roller BXEBS350VS03 44218389000 10C034
F Separation Roller BXEBS280VS00 6LA28899000 10Q010
  CASSETTE TRAY (Khay 1 , 2)  
A Paper Pickup Roller BXEBS350CC01 41306719000
6LE77312000
CET7501
CET7776
B Paper Feed Roller
BXEBS350CC03
4401964420
4401964410
41304048000
6LE69833000
CET7502
C Separation Roller
BXEBS350CC02
41304047100
4401964280
6LJ1 3409000
6LH46302000
CET7778
  LCT TRAY  
K Paper Pickup Roller BXEBST28CC00 6LA93778000
41319632000
CET3846
M Paper Feed Roller BXEBST28CC01 6LA93771000
41319658000
CET3846
CET7566
H Separation Roller BXEBST28CC00 6LA93772000
41319660000
CET7571
CET3846
* Hướng dẫn update firmware máy photo Toshiba E353/ E453:
 
 
Bước 1Chuẩn bị USB từ 512 - 4G
* Format USB -> Chọn chuẩn FAT
Bước 2: Download Firmware về giải nén ra -> copy tất cả các file vào USB
-> Tiến hành Cắm USB vào máy photo
Bước 3Tắt máy photo ->
* Bấm giữ C + 3 -> Mở máy lên
 
Xuất hiện Giao diện :
Chọn số 3 -> All partition Delete and create loader Partition -> Bấm Start
- Chờ Format hoàn thành
 
Bước 4: Tắt máy bấm giữ 4 + 9 -> mở máy lên -> Xuất hiện giao diện
Dấu * thể hiện những mục đã chọn 
Có thể chọn duy nhất 1 mục số 1 (HDD)
Có thể chọn Tất cả tùy thích
Chờ khoản 10-20 phút là hoàn thành
 
Bước 5 : Chạy code để Shutdown
Chạy các code : 0 + 8 -> 947 / 663 / 674 / 690 -2 .
Chạy các code : 0 + 8 -> 692 nếu màng hình bị đơ.
 
Lưu ý : trong thời gian update không được ngưng giữa chừng, mất điện -> dẫn đến hỏng board vĩnh viễn.
Nếu cần trợ giúp : xin gọi 08-39307474 Hoặc 0919197947