Bộ mực rỗng in liên tục Epson R290 và chip (C,M,Y,BK,LC,LM)

Product code: 6645

Status: In stock

Manufacture: Epson

Origin: China

Supplier: AM

$9.49 $7.47 -21% ( Price includes vat ) 
( Note : The price does not include installation and transport charges )
Quanlity:
Set Order
+ We specialize in the supply of genuine spare parts cheap
+ Imports in large quantities to supply inkjet industry
+ Product quality is equivalent to OEM customers
+ Goods are guaranteed with the most competitive market prices
+ Fastest delivery time within 2 hours.
Hệ thống mực in liên tục Epson R290
- Bao gồm 6 cartridge được nối với 6 hộp mực rời ở ngoài.
- Trong 6 cartridge đã bao gồm Chip tự động Reset khi hết mực
- Nó được tiếp mực từ hệ thống dẫn mực bên ngoài.
- Tiết kiệm được 90% so với mực chính hãng.
- Đạt được 3 cái không
- Không sợ hết mực trong lúc in.
- Không sợ nghẹt đầu phun, gì mực luôn trực tiếp.
- Không sợ tốn kém chi phí cho giá thành trang in.