Máy in Kim EpSon FX-2175

Product code: #

Status: Out stock

Manufacture: Epson

Origin: Other

Supplier: ES

- FX-2175,9 kim, khổ rộng, 1 bản
chính, 4 bản sao,476 ký tự/giây
(10cpi), LPT1,USB 1.1

Ruy băng và Phụ tùng cho Epson LX-310

 • S015584 Black Ribbon Cartridge (S015327)(C13S015584)
 • Single Bin Cut Sheet Feeder C12C806832

 

 

 • High Capacity Cut Sheet Feeder C12C806732

 

 

 • 8310 Roll Paper Holder C12C811141

 

 

 • Front Sheet Guide C12C814032

 

 

 • Serial Interface Board (No Buffer Type-B) C12C824432

Ruy băng và Phụ tùng cho Epson LX-310

 • S015584 Black Ribbon Cartridge (S015327)(C13S015584)
 • Single Bin Cut Sheet Feeder C12C806832

 

 

 • High Capacity Cut Sheet Feeder C12C806732

 

 

 • 8310 Roll Paper Holder C12C811141

 

 

 • Front Sheet Guide C12C814032

 

 

 • Serial Interface Board (No Buffer Type-B) C12C824432