Máy in Kim Epson LQ-590

Product code: #

Status: Out stock

Manufacture: Epson

Origin: Other

Supplier: ES

- LQ-590, 24 kim, khổ hẹp, 1 bản
chính, 4 bản sao, 440 ký tự/giây
(10cpi), LPT1, USB 1.1

Ruy băng và Phụ tùng cho Epson LQ-590

  • S015589 Hộp ruy-băng đen(C13S015589)

Ruy băng và Phụ tùng cho Epson LQ-590

  • S015589 Hộp ruy-băng đen(C13S015589)