Máy in Kim EpSon LX-310

Product code: #

Status: Out stock

Manufacture: Epson

Origin: Other

Supplier: ES

- LX-310, 9 kim, khổ hẹp, 1 bản chính,
  4 bản sao, 347 ký tự / giây
  (10cpi), Serial, LPT1, USB 2.0

Ruy băng và Phụ tùng cho Epson LX-310

  • Black Fabric Ribbon Cartridge(S015632) (C13S0156)

Ruy băng và Phụ tùng cho Epson LX-310

  • Black Fabric Ribbon Cartridge(S015632) (C13S0156)