- PLQ-20M, 24 kim, khổ hẹp (A4), 1 bản chính, 6 bản sao,
480 ký tự/giây (10cpi), giao tiếp LPT1, Serial, USB 2.0,
tự động chỉnh giấy

Ruy băng và Phụ tùng cho Epson PLQ-20M

  • C13S015592 - PLQ-20 Ribbon Cartridge (Black)

Ruy băng và Phụ tùng cho Epson PLQ-20M

  • C13S015592 - PLQ-20 Ribbon Cartridge (Black)