- M1400, khổ A4, 600dpi, 20 trang A4/phút,
bộ nhớ 2MB, kết nối Parallel & USB 2.0,
in trang đầu tiên chỉ trong 13 giây