- M2010DN, khổ A4, 1200dpi, 28 trang A4/phút,
in 2 mặt 14 trang A4/phút, bộ nhớ 64MB,
bộ phận duplex để in 2 mặt tự động,
kết nối USB 2.0, in qua mạng