18 Sản phẩm được tìm thấy
  • Lưới
  • Danh sách
HP LaserJet Pro M102w Printer (G3Q35A)
HP LaserJet Pro M102a Printer (G3Q34A)

Thông số kỹ thuật

Tốc độ in đen trắng:
Thông thường: Up to 22 ppm 9 
Tốc độ in màu:
Thông thường:Not supported 9 
In trang đầu tiên (sẵn sàng)
Đen trắng: As fast as 7.3 sec 11 
Print quality black (best)
  • Up to 600 x 600 dpi, HP FastRes 1200 (1200 dpi quality)
Resolution technology
HP FastRes 600, HP FastRes 1200
Chu kỳ nhiệm vụ (hàng tháng, A4)
Up to 10,000 pages 12 
Dung lượng trang hàng tháng khuyến nghị
150 to 1,500 13 
Print technology
  • Laser
Processor speed
  • 600 MHz
Print languages
  • we support: PCLmS, URF, PWG
Display
  • LED