Tìm theo danh mục

1 Sản phẩm được tìm thấy
  • Lưới
  • Danh sách

FOR RISO SERIES MASTER

TYPE
SIZE (mm/m)
CORE SIZE (mm)
FOR USE IN DUPLICATOR
PACKING
GR A4
227*100
40.5
GR 700/2700/2710/2750
2rolls×5
GR B4
270*100
40.5
GR1700/1710/1750/2000/2700/2710
/2750/170/270/173/275/3750
2rolls×5
GR A3(76W)
320*100
40.5
GR3700/3710/3750/371/373/375
2rolls×5
GR A3(78W)
320*100
40.5
GR3770
2rolls×5
RA/RC A4
227*100
38.5
RA/RC 4000/4200/4500/
5600/5800/5900
2rolls×5
RA/RC B4
270*100
38.5
RA300/500/4900/5800/5900 
RC33/55/300/500/4000/4200
2rolls×5
RA/RC A3
320*100
38.5
RC 333/335/6300
2rolls×5
TR/CR A4
227*97
48
TR 151/TR 1510/CR 1610
2rolls×5
TR/CR B4
270*93
48
CR1600/1680/1630  
TR1000/1550/1530
2rolls×5
RP B4
270*100
45.3
RP210/250
2rolls×5
RP07 A3
320*100
45.3
RP3100/350/3500/3500A/3590   
FR3950
2rolls×5
RP08 A3
320*100
45.3
RP3700/3790/370
2rolls×5
FR A4
227*100
45.3
FR2950
2rolls×5
FR B4
270*100
45.3
FR 291/293/293N/295/295N
2rolls×5
FR A3
320*100
45.3
FR 391/393/393N395/395N
2rolls×5
KS B4
270*47
36.5
KS500/600/800
2rolls×5
RN A4
227*100
46.5
RN2030/2030A/2000/2100/2130
2rolls×5
RN B4
270*100
46.5
RN2080/2180/2150/2150A/2050
2rolls×5
RZ A4
227*100
45.3
RZ200/220230
2rolls×5
RZ B4
270*100
45.3
RZ200/220/230/530  
RV2450/2460/2490  MZ730
2rolls×5
RZ A3
320*100
45.3
RZ570/300/310/370/390  
RV3650/3660/3690  MZ770
2rolls×5
RZ HD A3
320*100
45.3
RZ 970/RZ200/EZ200/EZ370
/EZ570/RZ370/MZ770
2rolls×5
CZ A4
227*100
48
CZ180
2rolls×5
CZ B4
270*100
48
CV1860
2rolls×5
EZ A4
227*100
48
EZ100
2rolls×5
EZ B4
270*100
48
EZ2550/2560/2590
2rolls×5
EZ A3
320*100
48
EZ3560/3570/3760/5790/590/570
2rolls×5
KZ B4
36.5*270
270
KZ30
4rolls×3

FOR RISO SERIES TONER

MODEL FOR USE IN PACKING
GR GR-1700/1710/1750/2700/2710/2750 1000ml/pc×2×5
GR-3700/371/3750
GR(HD) GR-3770/3790 1000ml/pc×2×5
RA/RC RC-33/-55/300/500/4900/4000 1000ml/pc×2×5
RC-4200/4500/5800/5900
CZ CZ180/CV1860 800ml/pc×2×5
CR CR-1610/1630 800ml/pc×2×5
TR TR1000/1550/1530/1510 800ml/pc×10
KS KS-500/600/800 800ml/pc×2×5
RN RN-2150/2150A/2030/2030A  RN-2180/2070/2088/2090 1000ml/pc×2×5
RN-2150/2150A/2030/2030A
RP RP-3100/3105/3500/3500A/3590  FR-2950/3950 1000ml/pc×2×5
RP(HD) RP-3700/3790/3770 1000ml/pc×2×5
FR FR-3950/3950 1000ml/pc×2×5
RZ RZ570/300/310/370/390 RV3650/3660/3690 MZ770 1000ml/pc×2×5
RZ200/220230/530 RV2450/2460/2490 MZ730
EZ EZ200/220/230/300/330/370/390/570/590 1000ml/pc×2×5
KZ KZ30 800ml/pc×2×5