16 Sản phẩm được tìm thấy
  • Lưới
  • Danh sách
Cách xóa lỗi cụm Drum báo lỗi các dòng máy Photocopy Xerox s1810/2010/2220/2420
  • Ấn phim 0 dữ 5-7 giây sáu ấn star
  • Nhap pass 6789
  • Sau đó nhập mã 950-807 để xóa mã báo lỗi khi thay cum sấy.
  • Sau đó thoat ra ngoài tắt máy.
  • Đợi 2-3 phút sau đó khởi động lại may la ok