Phan Thiết - Hành Trình kết nối yêu thương Năm 2020

Tổng kết lại Năm 2020 bằng chuyến hành trình hai ngày một đêm tại Phan Thiết, một năm đầy khó khăn vất vả với bão lũ và dịch bệnh Covid ...Nhưng bằng sự quyết tâm của BGD cùng toàn thể Anh / Chị Em công ty Đức Lan đã đồng hành và đưa Công Ty đứng vững và phát triển trong hoàn cảnh hết sức khó khăn của thị trường thế giới và trong nước đầy biến động. Sự đồng lòng và đoàn kết của các nhân viên trong công ty đã tạo nên sức mạnh giúp doanh nghiệp giữ vững được vị thế đầu ngành.