Khi khách đặt hàng thành công sẽ có thông tin đơn hàng, mã đơn hàng gởi qua email. Vui lòng check trong hộp thư ( Spam ) nếu không nhận được thông tin đơn hàng!