5 Sản phẩm được tìm thấy
  • Lưới
  • Danh sách
BRAND FOR USE IN TYPE OEM
CANON iR1600/iR2000 Upper Fuser Roller FB5-8132-010
CANON iR1600/iR2000 Lower Sleeved Roller FB6-1549-000
CANON iR1600/iR2000 Drum Cleaning Blade N/A
CANON iR1600/iR2000 Upper Picker Finger (5pcs/set) FB5-8143-000
CANON iR1600/iR2000 Upper Roller Bushing (2pcs/set) FB6-1548-000
CANON iR1600/iR2000 Upper Roller Gear 36T FS7-0984-000
CANON iR1600/iR2000 Fuser Gear 20T FS7-0207-000
CANON iR1600/iR2000 Fuser Gear 25T/25T FS7-0983-000
CANON iR1600/iR2000 Fuser Gear 61T FB6-1542-000
CANON iR1600/iR2000 Thermistor N/A
CANON iR1600/iR2000 Htr Lamp 230V800W FH7-4731-000
CANON iR1600/iR2000 Htr Lamp 115V800W FH7-4730-000
CANON iR1600/iR2000 Paper Pick-up Roller FB4-9817-030
CANON iR1600/iR2000 Separation Roller FF6-1621-000
CANON iR1600/iR2000 Transfer Roller FB5-8019-000
CANON iR1600/iR2000 Primary Charge Roller N/A