12 Sản phẩm được tìm thấy
  • Lưới
  • Danh sách
Model Description Part Number
Bizhub 200,250,350 Lower Sleeved Roller 4030-5702-03
Bizhub 200,250,350 Drum Cleaning Blade 4021-5622-01
Bizhub 200,250,350 Upper Roller Gear 39T 4030-5703-02
Bizhub 200,250,350 Upper Picker Finger 4030-5716-02
Bizhub 200,250,350 Upper Roller Bearing 4011-5762-01
Bizhub 200,250,350 Lower Roller Bearing 4011-5758-02
Bizhub 200,250,350 Developer Gear Kit N/A
Bizhub 200,250,350 Upper Roller Bushing-Right 4030-5741-02
Bizhub 200,250,350 Upper Roller Bushing-Left 4030-5740-02
Bizhub 200,250,350 Htr Lamp-Up 115V752w 9352-2200-73
Bizhub 200,250,350 Htr Lamp-Lo 115V478w 9352-2201-02
Bizhub 200,250,350 Htr Lamp-Up 230V752w 9352-2200-83
Bizhub 200,250,350 Transfer Roller 4030-0751-00
Bizhub 200,250,350 DF605 Duplex Pick-up Roller 14UW40420, 4344-5003-01
Bizhub 200,250,350 DF605 Duplex Take-up Roller 13YH40660, 4582-3047-01
Bizhub 200,250,350 DF605 Duplex Separation Roller 13YH40390, 4582-3014-01
Bizhub 200,250,350 DF605 Duplex Pick-up Roller Kit

4344-5003-01(2Pc)
4582-3047-01(1Pc)
4582-3014-01(1Pc)

Bizhub 200,250,350 Manual Pickup Roller-PU 4030-3005-01
Bizhub 200,250,350 Manual Pickup Roller-PU 4131-3001-01
Bizhub 200,250,350 Paper Pickup Roller-PU 4030-0151-01