15 Sản phẩm được tìm thấy
  • Lưới
  • Danh sách

Copier Specifications

Configuration Console
Scanning Element Flatbed with moving 3-line CCD array image-scanning
Toner PxP Chemical toner
System Memory 320GB (160GB x 2)
Document Feeder - Standard 100-Sheet ARDF
Copy Resolution 600 x 600 dpi
Color 256 Levels
Image Density Manual & Automatic
Quantity Indicator 1 - 9,999
Original Type Sheet/Book/Object
Original Size Up to 11" x 17"
Warm-Up Time Less than 90 sec.
First Copy Out Time 5.7/7.5 sec. (BW/FC)
Speed 60/55 cpm (BW/FC)
Standard Paper Capacity 1st Tray 1,100 x 2 Capacity 550 Sheets x 2nd & 3rd Trays, 2,000-Sheet RT4000 5,300 Sheet std. max capacity*
Paper Size 5.5" x 8.5" to 12" x 18"
Paper Weight 14 lb. Bond - 80 lb. Cover (std. Trays) 17 lb. Bond - 90 lb. Index (Duplex) 14 lb. Bond - 110 lb. Cover (LCT)
Magnification 7 reduction and 5 enlargement
Zoom 25% to 400% in 1% increments
Power Source 120V/20A/60Hz
Dimensions (W x D x H) 29.5" x 33.5" x 43.1" (excluding ARDF)
Weight 656.9 lb.

Controller Specifications

Controller Type Server type
CPU Intel Core 2 Duo 2.13GHz
Host Interface 1000/100/10Base-T
Memory 2GB
Internal HDD 160GB
DVD/CD-RW Drive DVD Drive Available
Operating System XPe
Network Protocol TCP/IP(IPv4/IPv6), AppleTalk (Auto Switching), SMB, Bonjour
Utilities CommandWorkStation (Windows Edition) CommandWorkStation (Macintosh Edition) ColorWise Pro Tools (Spot-on) Fiery Scan (Twain plug-in, Remote Scan) Printer Delete Utility Fiery Web Tools Auto-Trapping/Hot Folders/Spot-on Paper Catalog
Options Fiery Graphic Arts Package Premium Edition FACI Kit/FACI Furniture EFI Impose EFI Compose EFI Server HDD Security EFI Server Kit Option (UV version) Color Profiler Suite (UV version)
Color Management Tools ICC Profile, (newest ICC profile ICCv4 is supported) Color Chart, CMYK Color Reference Pages, RGB Color Tests, Trapping Support, ColorWise Pro Tools
Calibration ColorCal, Densitometer, Spectrophotometer

Nguyên Nhân

Khắc phục

SC101 lỗi đèn phơi sáng 
Mức đỉnh trắng đã không đạt ngưỡng quy định khi đĩa trắng đã được quét.
• quang học bẩn • Bẩn tấm trắng • đèn phơi sáng đèn khiếm khuyết • Tiếp xúc với không bật đèn • Ổn lỗi • dòng điện áp cao rò rỉ • SIB lỗi • SBU khiếm khuyết
SC120 Máy quét vị trí nhà báo lỗi 1 
Máy quét cảm biến vị trí nhà không phát hiện vị trí nhà (không đi OFF) sau khi máy quét di chuyển về phía trước 20 mm ..
• động cơ Máy quét lỗi • Máy quét cảm biến HP bị lỗi • Harness giữa động cơ quét và SIOB bị ngắt kết nối hoặc vỡ. • SIOB khiếm khuyết
SC121 Máy quét vị trí nhà lỗi 2 
Máy quét cảm biến vị trí nhà không đi ON sau khi máy quét di chuyển về phía trước 6 mm và đa cam vào cảm biến HP.
• Máy quét động cơ khai thác lỏng lẻo, bị hỏng, khiếm khuyết • động cơ Máy quét lỗi • Scanner HP cảm biến ngắt kết nối, lỗi • SIOB khiếm khuyết
SC141 phát hiện lỗi Đen mức 
Trong AGC giá trị cho mức độ màu đen không phải nằm trong khoảng ± 3 giá trị quy định.
• SBU lỗi • Khai thác lỗi • Kiểm tra khai thác giữa SBU và IPU • IPU lỗi • VBCU khiếm khuyết
SC142 lỗi phát hiện mức trắng 
Trong AGC các giá trị so với mức trắng là không nằm trong -7 giá trị quy định.
• đèn phơi khiếm khuyết • Khai thác bị ngắt kết nối, bị hư hỏng • kính tiếp xúc Dirty, quang học • động cơ Scanner, lái xe lắp ráp khiếm khuyết • Ban SBU khiếm khuyết
SC143 SBU tự động điều chỉnh lỗi 
Tại điện về việc điều chỉnh mức độ trắng tự động thất bại.
• Làm sạch tấm trắng • Làm sạch quang học và ống kính • Kiểm tra các kết nối giữa các SBU và IPU. • Thay thế các SBU • Thay IPU • Thay VBCU • Thay đèn tiếp xúc
SC144 lỗi giao SBU 
Khi máy tính được bật, hoặc khi trở về máy lại hoạt động từ năng lượng chế độ tiết kiệm, máy có thể không truy cập vào các SBU đăng ký, hoặc các giá trị đăng ký SBU là bất thường. Lưu ý: Các ID ASIC đọc trong tự động điều chỉnh các SBU có thể được hiển thị với SP4600.
• SBU cương lỏng lẻo, ngắt kết nối, lỗi • Ban SBU lỗi • VBCU khiếm khuyết
SC161 lỗi IPU 
lỗi giao tiếp giữa IPU, SBU, và VBCU.
• Kiểm tra các kết nối khai thác giữa SBU và IPU / VBCU • IPU lỗi • VBCU khiếm khuyết
SC165 Bất hợp pháp Lỗi Phòng chống sao chép 
Một bất thường đã được phát hiện với Ban ICIB tại nguồn.
• ICIB kết nối không đúng cách • ICIB khiếm khuyết
SC180 quạt Scanner khóa Các động cơ quạt bên cạnh SIOB đã không chuyển đổi trên trong vòng 10 giây. sau khi CPU đã ra tín hiệu ON. • Fan khiếm khuyết • đối tượng nước ngoài can thiệp vào hoạt động của quạt • động cơ khai thác lỏng lẻo, ngắt kết nối, hoặc bị hỏng • SIOB khiếm khuyết
SC181 Máy quét Fan Error: Đèn Stabilizer 
Các fan hâm mộ điều đèn tiếp xúc không được quay.
• Kiểm tra các kết nối quạt • Fan khiếm khuyết • Kiểm tra SBU kết nối • Kết nối Kiểm tra SIOB • SBU lỗi • SIOB khiếm khuyết
SC182 Máy quét Fan Error: Ngay Side 
Các fan hâm mộ nằm ở phía bên phải của đơn vị tiếp xúc không được quay.
• Kiểm tra các kết nối quạt • Fan khiếm khuyết • Kiểm tra SBU kết nối • Kết nối Kiểm tra SIOB • SBU lỗi • SIOB khiếm khuyết
SC195 Máy báo lỗi số serial 
Số đăng ký số serial máy không phù hợp.
• Xác nhận số serial chính xác của máy trong các thông số kỹ thuật • Quan trọng: Khi SC195 xảy ra, số serial này phải được đầu vào. Vui lòng liên hệ người giám sát kỹ thuật của bạn.
SC202 Polygon lỗi động cơ: ON thời gian chờ 
Động cơ đa giác gương không đạt được tốc độ hoạt động định hướng trong thời gian quy định
• Khai thác để ban đa giác ổ đĩa động cơ bị ngắt kết nối, lỗi động cơ • Đa giác khiếm khuyết • Polygon ổ đĩa động cơ tàu bị lỗi • Polygon động cơ bị lỗi.
SC203 Polygon lỗi động cơ: timeout OFF 
Động cơ đa giác gương không rời khỏi tình trạng READY trong vòng 3 giây sau khi động cơ đa giác tắt.
• Khai thác để đa giác ban điều khiển động cơ bị ngắt kết nối, lỗi động cơ • Đa giác khiếm khuyết • Đa giác điều khiển động cơ tàu bị lỗi động cơ • Đa giác khiếm khuyết.
Sự miêu tả Nguyên nhân
SC204 Polygon lỗi động cơ: lỗi tín hiệu XSCRDY 
Động cơ đa giác ngừng hoạt động trong khi các đơn vị LD được bắn.
• Khai thác để đa giác ban điều khiển động cơ bị ngắt kết nối, lỗi động cơ • Đa giác ban khiếm khuyết • Đa giác điều khiển động cơ bị lỗi
SC210 Laser phát hiện lỗi chùm: K (Black) 
Các cảm biến đồng bộ hóa bằng laser không phát hiện đầu và cuối của đèn flash chùm laser màu được chỉ định vào gương đa giác trong khi gương quay ở số lượng quy định của cuộc cách mạng.
• Laser đồng bộ kết nối cảm biến phát hiện lỏng lẻo, không kết nối • Cảm biến phát hiện đồng bộ hóa Laser lỗi • đơn vị LD lỗi • IPU lỗi • VBCU khiếm khuyết
SC211 Laser phát hiện lỗi chùm: Y (Vàng) 
Các cảm biến đồng bộ hóa bằng laser không phát hiện đầu và cuối của đèn flash chùm laser màu được chỉ định vào gương đa giác trong khi gương quay ở số lượng quy định của cuộc cách mạng.
• Laser đồng bộ kết nối cảm biến phát hiện lỏng lẻo, không kết nối • Cảm biến phát hiện đồng bộ hóa Laser lỗi • đơn vị LD lỗi • IPU lỗi • VBCU khiếm khuyết
SC212 Laser phát hiện lỗi chùm: M (Magenta) 
Các cảm biến đồng bộ hóa bằng laser không phát hiện đầu và cuối của đèn flash chùm laser màu được chỉ định vào gương đa giác trong khi gương quay ở số lượng quy định của cuộc cách mạng.
• Laser đồng bộ kết nối cảm biến phát hiện lỏng lẻo, không kết nối • Cảm biến phát hiện đồng bộ hóa Laser lỗi • đơn vị LD lỗi • IPU lỗi • VBCU khiếm khuyết
SC213 Laser phát hiện lỗi chùm: C (Cyan) 
Các cảm biến đồng bộ hóa bằng laser không phát hiện đầu và cuối của đèn flash chùm laser màu được chỉ định vào gương đa giác trong khi gương quay ở số lượng quy định của cuộc cách mạng.
• Laser đồng bộ kết nối cảm biến phát hiện lỏng lẻo, không kết nối • Cảm biến phát hiện đồng bộ hóa Laser lỗi • đơn vị LD lỗi • IPU lỗi • VBCU khiếm khuyết
SC220 Laser Synchronization Detector Lỗi: K Cạnh hàng đầu: LD0
Trong khi động cơ đa giác được quay bình thường, không có tín hiệu phát hiện đồng bộ hóa là đầu ra cho LD0 đen, hoặc cạnh hàng đầu, ngay cả sau khi các diode laser đã được bắn trong 2 giây.
• Khai thác giữa các máy dò đồng bộ laser và I / F đơn vị là bị ngắt kết nối, lỗi • Kiểm tra tất cả các kết nối giữa các đơn vị LD, LDB, IPU • đơn vị LD • LDB lỗi • IPU khiếm khuyết
SC221 Laser Synchronization Detector Lỗi: K Cạnh Leading (Không LD0) 
Trong khi động cơ đa giác được quay bình thường, không có tín hiệu phát hiện đồng bộ hóa là đầu ra cho màu đen, cạnh hàng đầu cho bất kỳ LD khác hơn LD0.
• Khai thác giữa các máy dò đồng bộ laser và I / F đơn vị là bị ngắt kết nối, lỗi • Kiểm tra tất cả các kết nối giữa các đơn vị LD, LDB, IPU • đơn vị LD • LDB lỗi • IPU khiếm khuyết
SC222 Laser Synchronization Detector Lỗi: Y Cạnh hàng đầu: LD0
Trong khi động cơ đa giác được quay bình thường, không có tín hiệu phát hiện đồng bộ hóa là đầu ra cho LD0 vàng, mép.
• Khai thác giữa các máy dò đồng bộ laser và I / F đơn vị là bị ngắt kết nối, lỗi • Kiểm tra tất cả các kết nối giữa các đơn vị LD, LDB, IPU • đơn vị LD • LDB lỗi • IPU khiếm khuyết
SC223 Laser Synchronization Detector Lỗi: Y Cạnh Leading (Không LD0) 
Trong khi động cơ đa giác được quay bình thường, không có tín hiệu phát hiện đồng bộ hóa là đầu ra cho vàng, cạnh hàng đầu cho bất kỳ LD khác hơn LD0.
• Khai thác giữa các máy dò đồng bộ laser và I / F đơn vị là bị ngắt kết nối, lỗi • Kiểm tra tất cả các kết nối giữa các đơn vị LD, LDB, IPU • đơn vị LD • LDB lỗi • IPU khiếm khuyết
SC224 Laser Synchronization Detector Lỗi: Edge M hàng đầu: LD0
Trong khi động cơ đa giác được quay bình thường, không có tín hiệu phát hiện đồng bộ hóa là đầu ra cho LD0 đỏ tươi, mép.
• Khai thác giữa các máy dò đồng bộ laser và I / F đơn vị là bị ngắt kết nối, lỗi • Kiểm tra tất cả các kết nối giữa các đơn vị LD, LDB, IPU • đơn vị LD • LDB lỗi • IPU khiếm khuyết
SC225 Laser Synchronization Detector Lỗi: Edge M Leading (Không LD0)
Trong khi động cơ đa giác được quay bình thường, không có tín hiệu phát hiện đồng bộ hóa là đầu ra cho magenta, cạnh hàng đầu cho bất kỳ LD khác hơn LD0.
• Khai thác giữa các máy dò đồng bộ laser và I / F đơn vị là bị ngắt kết nối, lỗi • Kiểm tra tất cả các kết nối giữa các đơn vị LD, LDB, IPU • đơn vị LD • LDB lỗi • IPU khiếm khuyết
SC226 Laser Synchronization Detector Lỗi: C Cạnh hàng đầu: LD0
Trong khi động cơ đa giác được quay bình thường, không có tín hiệu phát hiện đồng bộ hóa là đầu ra cho LD0 cyan, cạnh hàng đầu.
• Khai thác giữa các máy dò đồng bộ laser và I / F đơn vị là bị ngắt kết nối, lỗi • Kiểm tra tất cả các kết nối giữa các đơn vị LD, LDB, IPU • đơn vị LD • LDB lỗi • IPU khiếm khuyết
SC227 Laser Synchronization Detector Lỗi: C Cạnh Leading (Không LD0) 
Trong khi động cơ đa giác được quay bình thường, không có tín hiệu phát hiện đồng bộ hóa là đầu ra cho cyan, dẫn edgefor bất kỳ LD khác hơn LD0.
• Khai thác giữa các máy dò đồng bộ laser và I / F đơn vị là bị ngắt kết nối, lỗi • Kiểm tra tất cả các kết nối giữa các đơn vị LD, LDB, IPU • đơn vị LD • LDB lỗi • IPU khiếm khuyết
SC230 FGATE lỗi: Phản hồi vẫn CAO cho K ghi 
Sau khi bắt đầu thời gian để tạo ra các hình ảnh màu đen, đăng ký PFGATE của GAVD không khẳng định
• Khai thác giữa các đơn vị VBCU và LDB bị ngắt kết nối, lỏng lẻo, hoặc bị lỗi. • LD đơn vị khiếm khuyết • IPU lỗi • Bộ điều khiển tàu bị ngắt kết nối, lỗi • HDD bị lỗi
SC231 FGATE lỗi: Phản hồi vẫn LOW cho K ghi 
Sau khi bắt đầu thời gian để tạo ra các hình ảnh màu đen, đăng ký PFGATE của GAVD không khẳng định.
• Khai thác giữa các đơn vị VBCU và LDB bị ngắt kết nối, lỏng lẻo, hoặc bị lỗi. • LD đơn vị khiếm khuyết • IPU lỗi • Bộ điều khiển tàu bị ngắt kết nối, lỗi • HDD bị lỗi
     
SC232 FGATE lỗi: Phản hồi vẫn CAO cho Y viết 
Sau khi bắt đầu thời gian để tạo ra hình ảnh màu vàng, đăng ký PFGATE của GAVD không khẳng định.
• Khai thác giữa các đơn vị VBCU và LDB bị ngắt kết nối, lỏng lẻo, hoặc bị lỗi. • LD đơn vị khiếm khuyết • IPU lỗi • Bộ điều khiển tàu bị ngắt kết nối, lỗi • HDD bị lỗi
SC233 FGATE lỗi: Phản hồi vẫn LOW cho Y viết 
Sau khi bắt đầu thời gian để tạo ra hình ảnh màu vàng, đăng ký PFGATE của GAVD không khẳng định.
• Khai thác giữa các đơn vị VBCU và LDB bị ngắt kết nối, lỏng lẻo, hoặc bị lỗi. • LD đơn vị khiếm khuyết • IPU lỗi • Bộ điều khiển tàu bị ngắt kết nối, lỗi • HDD bị lỗi
SC234 lỗi FGATE 1: Phản hồi vẫn CAO cho M viết 
Sau khi bắt đầu thời gian để tạo ra hình ảnh màu đỏ tươi, đăng ký PFGATE của GAVD không khẳng định.
• Khai thác giữa các đơn vị VBCU và LDB bị ngắt kết nối, lỏng lẻo, hoặc bị lỗi. • LD đơn vị khiếm khuyết • IPU lỗi • Bộ điều khiển tàu bị ngắt kết nối, lỗi • HDD bị lỗi
SC235 FGATE lỗi: Phản hồi vẫn LOW cho M viết 
Sau khi bắt đầu thời gian để tạo ra hình ảnh màu đỏ tươi, đăng ký PFGATE của GAVD không khẳng định.
• Khai thác giữa các đơn vị VBCU và LDB bị ngắt kết nối, lỏng lẻo, hoặc bị lỗi. • LD đơn vị khiếm khuyết • IPU lỗi • Bộ điều khiển tàu bị ngắt kết nối, lỗi • HDD bị lỗi
SC236 lỗi FGATE 1: Phản hồi vẫn còn cao cho C viết 
Sau khi bắt đầu thời gian để tạo ra hình ảnh màu lục lam, đăng ký PFGATE của GAVD không khẳng định.
• Khai thác giữa các đơn vị VBCU và LDB bị ngắt kết nối, lỏng lẻo, hoặc bị lỗi. • LD đơn vị khiếm khuyết • IPU lỗi • Bộ điều khiển tàu bị ngắt kết nối, lỗi • HDD bị lỗi
SC237 FGATE lỗi: Phản hồi vẫn LOW cho C viết 
Sau khi bắt đầu thời gian để tạo ra hình ảnh màu lục lam, đăng ký PFGATE của GAVD không khẳng định.
• Khai thác giữa các đơn vị VBCU và LDB bị ngắt kết nối, lỏng lẻo, hoặc bị lỗi. • LD đơn vị khiếm khuyết • IPU lỗi • Bộ điều khiển tàu bị ngắt kết nối, lỗi • HDD bị lỗi
SC240 lỗi LD: K 
Có lỗi xảy ra tại nhà ga lỗi LD của K, Y, M, hoặc lái xe C LD sau khi khởi tạo của LD vì quyền LD là cao hơn hoặc thấp hơn so với mức quy định.
• LD lỗi do mặc, thiệt hại, ngắn mạch • LDB khai thác bị ngắt kết nối, lỏng lẻo hoặc bị lỗi
SC241 lỗi LD: Y 
Có lỗi xảy ra tại nhà ga lỗi LD của K, Y, M, hoặc lái xe C LD sau khi khởi tạo của LD vì quyền LD là cao hơn hoặc thấp hơn so với mức quy định.
• LD lỗi do mặc, thiệt hại, ngắn mạch • LDB khai thác bị ngắt kết nối, lỏng lẻo hoặc bị lỗi
SC242 lỗi LD: M 
Có lỗi xảy ra tại nhà ga lỗi LD của K, Y, M, hoặc lái xe C LD sau khi khởi tạo của LD vì quyền LD là cao hơn hoặc thấp hơn so với mức quy định.
• LD lỗi do mặc, thiệt hại, ngắn mạch • LDB khai thác bị ngắt kết nối, lỏng lẻo hoặc bị lỗi
SC243 lỗi LD: C 
Có lỗi xảy ra tại nhà ga lỗi LD của K, Y, M, hoặc lái xe C LD sau khi khởi tạo của LD vì quyền LD là cao hơn hoặc thấp hơn so với mức quy định.
• LD lỗi do mặc, thiệt hại, ngắn mạch • LDB khai thác bị ngắt kết nối, lỏng lẻo hoặc bị lỗi
SC268 lỗi cảm biến đơn vị quang học 
Tại điện trên, một trong hai cảm biến nhiệt độ trong các đơn vị quang học phát hiện nhiệt độ thấp hơn -10 ° C. -HOẶC- Nó phát hiện nhiệt độ cao hơn 80 ° C.
• Thermistor bị ngắt kết nối (gây ra đọc nhiệt độ cực thấp) • Thermistor hư hỏng và ngắn mạch (gây ra đọc nhiệt độ cực kỳ cao) • VBCU khiếm khuyết
SC270 Skew kiểm soát Upper Hạ Giới hạn: Y 
Tổng xung để kiểm soát nghiêng vàng không nằm trong phạm vi quy định.
• ITB không được cài đặt một cách chính xác. • ITB lỗi • đơn vị quang học cài đặt không đúng • đơn vị quang khiếm khuyết
SC271 Skew kiểm soát Upper Hạ Giới hạn: M 
Tổng xung cho Magenta kiểm soát nghiêng không nằm trong phạm vi quy định.
• ITB không được cài đặt một cách chính xác. • ITB lỗi • đơn vị quang học cài đặt không đúng • đơn vị quang khiếm khuyết
SC272 Skew kiểm soát Upper Hạ Giới hạn: C 
Tổng xung cho Cyan kiểm soát nghiêng không nằm trong phạm vi quy định.
• ITB không được cài đặt một cách chính xác. • ITB lỗi • đơn vị quang học cài đặt không đúng • đơn vị quang khiếm khuyết
SC285 MUSIC Không liên tục 
Việc điều chỉnh MUSIC thất bại sau khi bốn nỗ lực.
• keo đai cài đặt không đúng • keo bề mặt đai lùng sục, trầy xước • cảm biến MUSIC bẩn, hư hỏng
Sự miêu tả Nguyên nhân
SC300 Drum phí lỗi dây corona: K 
Các đầu ra của dây cước quầng của BĐP đen là bất thường.
• CGB kết nối gói điện bị lỏng, bị hỏng lỗi • Kiểm tra CGB kết nối gói năng lượng để gói điện BCU • CGB lỗi • BCU lỗi • Thay OPC trống
SC301 AC lỗi đầu ra phụ trách: M 
Một kiểm tra ngắt tình trạng của điện gói mỗi 10 ms. SC này được ban hành nếu VBCU phát hiện một đoạn ngắn trong phí AC cho M, C, Y.
• Ngắt kết nối cáp điện áp cao từ ga C của hội đồng quản trị cung cấp nhiều điện cao áp.• Đính kèm một vôn kế để các thiết bị đầu cuối. • Nếu không có đầu ra từ các thiết bị đầu cuối, thay thế nguồn điện cao áp. -hoặc- • Nếu có đầu ra từ các thiết bị đầu cuối, kiểm tra kháng giữa các cáp điện áp cao và mặt đất. Nếu kháng gần như là "0", kiểm tra khai thác cao áp cho các khuyết tật và thay thế nếu cần thiết. • Kiểm tra độ dẫn giữa các đơn vị OPC và mặt đất. Nếu không có tính dẫn giữa các đơn vị OPC và mặt đất, thay thế các đơn vị OPC. • Nếu không có tín hiệu PWM phí, thay thế cho khai thác và / hoặc VBCU.
SC302 AC lỗi đầu ra phụ trách: C 
Một kiểm tra ngắt tình trạng của điện gói mỗi 10 ms. SC này được ban hành nếu VBCU phát hiện một đoạn ngắn trong phí AC cho M, C, Y.
• Ngắt kết nối cáp điện áp cao từ ga C của hội đồng quản trị cung cấp nhiều điện cao áp.• Đính kèm một vôn kế để các thiết bị đầu cuối. • Nếu không có đầu ra từ các thiết bị đầu cuối, thay thế nguồn điện cao áp. -hoặc- • Nếu có đầu ra từ các thiết bị đầu cuối, kiểm tra kháng giữa các cáp điện áp cao và mặt đất. Nếu kháng gần như là "0", kiểm tra khai thác cao áp cho các khuyết tật và thay thế nếu cần thiết. • Kiểm tra độ dẫn giữa các đơn vị OPC và mặt đất. Nếu không có tính dẫn giữa các đơn vị OPC và mặt đất, thay thế các đơn vị OPC. • Nếu không có tín hiệu PWM phí, thay thế cho khai thác và / hoặc VBCU.
SC303 AC lỗi đầu ra phụ trách: Y 
Một kiểm tra ngắt tình trạng của điện gói mỗi 10 ms. SC này được ban hành nếu VBCU phát hiện một đoạn ngắn trong phí AC cho M, C, Y.
• Ngắt kết nối cáp điện áp cao từ ga C của hội đồng quản trị cung cấp nhiều điện cao áp.• Đính kèm một vôn kế để các thiết bị đầu cuối. • Nếu không có đầu ra từ các thiết bị đầu cuối, thay thế nguồn điện cao áp. -hoặc- • Nếu có đầu ra từ các thiết bị đầu cuối, kiểm tra kháng giữa các cáp điện áp cao và mặt đất. Nếu kháng gần như là "0", kiểm tra khai thác cao áp cho các khuyết tật và thay thế nếu cần thiết. • Kiểm tra độ dẫn giữa các đơn vị OPC và mặt đất. Nếu không có tính dẫn giữa các đơn vị OPC và mặt đất, thay thế các đơn vị OPC. • Nếu không có tín hiệu PWM phí, thay thế cho khai thác và / hoặc VBCU.
SC304 Charge Corona Lỗi: Sạc rò rỉ (K PCU) 
Một tín hiệu phát hiện bất thường (H) được phát hiện trong thời gian dài hơn 250 ms.
• Tắt nguồn máy tắt / mở kết nối • CGB gói năng lượng khai thác lỏng lẻo, bị hỏng, khiếm khuyết • dây Corona mũ lỏng lẻo, thiếu • CGB gói điện khiếm khuyết • phí Chiếc corona nối lỏng lẻo, bị hỏng, khiếm khuyết
SC308 Sạc Corona Lỗi: Wire Cleaner Lỗi (K PCU) 
Phí corona động cơ dây sạch vẫn chốt lại sau khi động cơ đã được bật lên, hoặc không tắt trong thời gian quy định sau khi làm sạch bắt đầu.
• Tắt nguồn máy tắt / mở • động cơ bị quá tải do tắc nghẽn vật lý • động cơ bị lỗi
SC313 Phí, lỗi phát triển: M 
Sau khi trống M, C, hoặc Y bắt đầu quay, các thông tin phản hồi cho các đơn vị phụ trách các màu giảm xuống dưới 0.3V.
• Hãy chắc chắn rằng các thiết lập của SP2202 là ở giá trị mặc định. • Kiểm tra các kết nối khai thác giữa con lăn phí và gói năng lượng chuyển nhượng. • lăn phí khuyết tật • gói năng lượng khuyết tật
SC314 Phí, lỗi phát triển: C 
Sau khi trống M, C, hoặc Y bắt đầu quay, các thông tin phản hồi cho các đơn vị phụ trách các màu giảm xuống dưới 0.3V.
• Hãy chắc chắn rằng các thiết lập của SP2202 là ở giá trị mặc định. • Kiểm tra các kết nối khai thác giữa con lăn phí và gói năng lượng chuyển nhượng. • lăn phí khuyết tật • gói năng lượng khuyết tật
SC315 Phí, lỗi phát triển: Y 
Sau khi trống M, C, hoặc Y bắt đầu quay, các thông tin phản hồi cho các đơn vị phụ trách các màu giảm xuống dưới 0.3V.
• Hãy chắc chắn rằng các thiết lập của SP2202 là ở giá trị mặc định. • Kiểm tra các kết nối khai thác giữa con lăn phí và gói năng lượng chuyển nhượng. • lăn phí khuyết tật • gói năng lượng khuyết tật
SC316 Drum Charge Lỗi: K 
Drum sản lượng điện áp phí (Vpp) vượt quá 2,8 kV.
• Kiểm tra các kết nối của các đơn vị phụ trách BĐP nơi mà vấn đề xảy ra. • Thay thế các đơn vị phụ trách BĐP (gói điện CBG cho K BĐP, phí đơn vị đũa cho YMC PCUs)
SC317 Drum Charge Lỗi: M 
Drum sản lượng điện áp phí (Vpp) vượt quá 2,8 kV.
• Kiểm tra các kết nối của các đơn vị phụ trách BĐP nơi mà vấn đề xảy ra. • Thay thế các đơn vị phụ trách BĐP (gói điện CBG cho K BĐP, phí đơn vị đũa cho YMC PCUs)
SC318 Drum Charge Lỗi: C 
Drum sản lượng điện áp phí (Vpp) vượt quá 2,8 kV.
• Kiểm tra các kết nối của các đơn vị phụ trách BĐP nơi mà vấn đề xảy ra. • Thay thế các đơn vị phụ trách BĐP (gói điện CBG cho K BĐP, phí đơn vị đũa cho YMC PCUs)
SC319 Drum Charge Lỗi: Y 
Drum sản lượng điện áp phí (Vpp) vượt quá 2,8 kV.
• Kiểm tra các kết nối của các đơn vị phụ trách BĐP nơi mà vấn đề xảy ra. • Thay thế các đơn vị phụ trách BĐP (gói điện CBG cho K BĐP, phí đơn vị đũa cho YMC PCUs)
SC320 Phát triển lỗi gói điện: K 
SC này được ban hành nếu VBCU phát hiện một đoạn ngắn trong sự phát triển DC phí cho K, M, C, Y.
• Phát triển bộ nguồn bị lỗi • Nguồn cung cấp điện áp cao khiếm khuyết • điện áp cao khai thác cung cấp điện bị hỏng • Đơn vị phát triển khiếm khuyết • IOB khai thác bị ngắt kết nối hoặc bị lỗi • IOB khiếm khuyết
SC321 Phát triển lỗi gói điện: M 
SC này được ban hành nếu VBCU phát hiện một đoạn ngắn trong sự phát triển DC phí cho K, M, C, Y.
• Phát triển bộ nguồn bị lỗi • Nguồn cung cấp điện áp cao khiếm khuyết • điện áp cao khai thác cung cấp điện bị hỏng • Đơn vị phát triển khiếm khuyết • IOB khai thác bị ngắt kết nối hoặc bị lỗi • IOB khiếm khuyết
Sự miêu tả Nguyên nhân
SC322 Phát triển lỗi gói điện: C 
SC này được ban hành nếu VBCU phát hiện một đoạn ngắn trong sự phát triển DC phí cho K, M, C, Y.
• Phát triển bộ nguồn bị lỗi • Nguồn cung cấp điện áp cao khiếm khuyết • điện áp cao khai thác cung cấp điện bị hỏng • Đơn vị phát triển khiếm khuyết • IOB khai thác bị ngắt kết nối hoặc bị lỗi • IOB khiếm khuyết
SC323 Phát triển lỗi gói điện: Y 
SC này được ban hành nếu VBCU phát hiện một đoạn ngắn trong sự phát triển DC phí cho K, M, C, Y.
• Phát triển bộ nguồn bị lỗi • Nguồn cung cấp điện áp cao khiếm khuyết • điện áp cao khai thác cung cấp điện bị hỏng • Đơn vị phát triển khiếm khuyết • IOB khai thác bị ngắt kết nối hoặc bị lỗi • IOB khiếm khuyết
SC324 Phát triển báo lỗi động cơ: K 
Các tín hiệu khóa PLL vẫn CAO hoặc LOW lâu hơn thời gian quy định cho K, M, C, hoặc Y, động cơ phát triển.
• Phát triển động cơ trục khóa, chặn tắc nghẽn • động cơ phát triển khiếm khuyết • DRB khiếm khuyết
SC325 Phát triển báo lỗi động cơ: M 
Các tín hiệu khóa PLL vẫn CAO hoặc LOW lâu hơn thời gian quy định cho K, M, C, hoặc Y, động cơ phát triển.
• Phát triển động cơ trục khóa, chặn tắc nghẽn • động cơ phát triển khiếm khuyết • DRB khiếm khuyết
SC326 Phát triển báo lỗi động cơ: C 
Các tín hiệu khóa PLL vẫn CAO hoặc LOW lâu hơn thời gian quy định cho K, M, C, hoặc Y, động cơ phát triển.
• Phát triển động cơ trục khóa, chặn tắc nghẽn • động cơ phát triển khiếm khuyết • DRB khiếm khuyết
SC327 Phát triển báo lỗi động cơ: Y 
Các tín hiệu khóa PLL vẫn CAO hoặc LOW lâu hơn thời gian quy định cho K, M, C, hoặc Y, động cơ phát triển.
• Phát triển động cơ trục khóa, chặn tắc nghẽn • động cơ phát triển khiếm khuyết • DRB khiếm khuyết
SC336 Nhà phát triển bộ lỗi: K 
Giá trị của Vcnt được thiết lập tại các thiết lập tối đa hoặc tối thiểu khi cảm biến TD được khởi tạo.
1. Mở cửa trước. 2. Kéo con dấu bộ phim từ đen, đỏ tươi, xanh lá mạ, hoặc chai phát triển vàng. 3. Làm SP chính xác cho các màu bị ảnh hưởng: • SP3801 003 để khởi tạo các cảm biến TD cho K. • SP3801 004 để khởi tạo các cảm biến TD cho M. • SP3801 005 để khởi tạo các cảm biến TD cho C. • SP3801 006 để khởi tạo cảm biến TD cho Y
SC337 Nhà phát triển bộ lỗi: M 
Giá trị của Vcnt được thiết lập tại các thiết lập tối đa hoặc tối thiểu khi cảm biến TD được khởi tạo.
1. Mở cửa trước. 2. Kéo con dấu bộ phim từ đen, đỏ tươi, xanh lá mạ, hoặc chai phát triển vàng. 3. Làm SP chính xác cho các màu bị ảnh hưởng: • SP3801 003 để khởi tạo các cảm biến TD cho K. • SP3801 004 để khởi tạo các cảm biến TD cho M. • SP3801 005 để khởi tạo các cảm biến TD cho C. • SP3801 006 để khởi tạo cảm biến TD cho Y
SC338 Nhà phát triển bộ lỗi: C 
Giá trị của Vcnt được thiết lập tại các thiết lập tối đa hoặc tối thiểu khi cảm biến TD được khởi tạo.
1. Mở cửa trước. 2. Kéo con dấu bộ phim từ đen, đỏ tươi, xanh lá mạ, hoặc chai phát triển vàng. 3. Làm SP chính xác cho các màu bị ảnh hưởng: • SP3801 003 để khởi tạo các cảm biến TD cho K. • SP3801 004 để khởi tạo các cảm biến TD cho M. • SP3801 005 để khởi tạo các cảm biến TD cho C. • SP3801 006 để khởi tạo cảm biến TD cho Y
SC339 Nhà phát triển bộ lỗi: Y 
Giá trị của Vcnt được thiết lập tại các thiết lập tối đa hoặc tối thiểu khi cảm biến TD được khởi tạo.
1. Mở cửa trước. 2. Kéo con dấu bộ phim từ đen, đỏ tươi, xanh lá mạ, hoặc chai phát triển vàng. 3. Làm SP chính xác cho các màu bị ảnh hưởng: • SP3801 003 để khởi tạo các cảm biến TD cho K. • SP3801 004 để khởi tạo các cảm biến TD cho M. • SP3801 005 để khởi tạo các cảm biến TD cho C. • SP3801 006 để khởi tạo cảm biến TD cho Y
SC348 Toner lỗi động cơ cung cấp 
2 giây. sau khi tín hiệu động cơ BẮT ĐẦU là đầu ra, một tín hiệu KHÓA không thể phát hiện.
• động cơ khai thác bị ngắt kết nối, lỏng lẻo, hoặc bị lỗi • Mực bơm quá tải • Sub phễu quá tải động cơ • Toner phễu khiếm khuyết
SC350 Nhà phát triển Lỗi Fill: K 
BĐP không điền với nhà phát triển từ chai phát triển khi SP3814-1 đã được thực thi.
• chai phát triển không được thiết lập một cách chính xác • Chủ đầu tư trong chai bị tắc và không chảy Lưu ý: Để biết thông tin chi tiết về làm thế nào để xử lý các vấn đề phát triển điền, xem "Vấn đề với Điền Developer Xử lý" dưới "PCU" tại mục 3.
SC351 Nhà phát triển Lỗi Fill: M 
BĐP không điền với nhà phát triển từ chai phát triển khi SP3814-1 đã được thực thi.
• chai phát triển không được thiết lập một cách chính xác • Chủ đầu tư trong chai bị tắc và không chảy Lưu ý: Để biết thông tin chi tiết về làm thế nào để xử lý các vấn đề phát triển điền, xem "Vấn đề với Điền Developer Xử lý" dưới "PCU" tại mục 3.
SC352 Nhà phát triển Lỗi Fill: C 
BĐP không điền với nhà phát triển từ chai phát triển khi SP3814-1 đã được thực thi.
• chai phát triển không được thiết lập một cách chính xác • Chủ đầu tư trong chai bị tắc và không chảy Lưu ý: Để biết thông tin chi tiết về làm thế nào để xử lý các vấn đề phát triển điền, xem "Vấn đề với Điền Developer Xử lý" dưới "PCU" tại mục 3.
SC353 Nhà phát triển Lỗi Fill: Y 
BĐP không điền với nhà phát triển từ chai phát triển khi SP3814-1 đã được thực thi.
• chai phát triển không được thiết lập một cách chính xác • Chủ đầu tư trong chai bị tắc và không chảy Lưu ý: Để biết thông tin chi tiết về làm thế nào để xử lý các vấn đề phát triển điền, xem "Vấn đề với Điền Developer Xử lý" dưới "PCU" tại mục 3.
Sự miêu tả Nguyên nhân
SC360 cảm biến TD (Vt cao) lỗi: K 
Giá trị Vt của các màu đen, đỏ tươi, xanh lá mạ, hoặc cảm biến TD vàng vượt quá 0.5V cho 10 tội.
• Đen, đỏ tươi, xanh lá mạ, hoặc cảm biến TD vàng ngắt kết nối • Khai thác giữa cảm biến TD và khiếm khuyết • Cảm biến TD khiếm khuyết BĐP, thay thế BĐP Lưu ý: Các cảm biến TD không thể thay thế độc lập. BĐP phải được thay thế nếu cảm biến TD là khiếm khuyết.
SC361 cảm biến TD (Vt cao) lỗi: M 
Giá trị Vt của các màu đen, đỏ tươi, xanh lá mạ, hoặc cảm biến TD vàng vượt quá 0.5V cho 10 tội.
• Đen, đỏ tươi, xanh lá mạ, hoặc cảm biến TD vàng ngắt kết nối • Khai thác giữa cảm biến TD và khiếm khuyết • Cảm biến TD khiếm khuyết BĐP, thay thế BĐP Lưu ý: Các cảm biến TD không thể thay thế độc lập. BĐP phải được thay thế nếu cảm biến TD là khiếm khuyết.
SC362 cảm biến TD (Vt cao) lỗi: C 
Giá trị Vt của các màu đen, đỏ tươi, xanh lá mạ, hoặc cảm biến TD vàng vượt quá 0.5V cho 10 tội.
• Đen, đỏ tươi, xanh lá mạ, hoặc cảm biến TD vàng ngắt kết nối • Khai thác giữa cảm biến TD và khiếm khuyết • Cảm biến TD khiếm khuyết BĐP, thay thế BĐP Lưu ý: Các cảm biến TD không thể thay thế độc lập. BĐP phải được thay thế nếu cảm biến TD là khiếm khuyết.
SC363 cảm biến TD (Vt cao) lỗi: Y 
Giá trị Vt của các màu đen, đỏ tươi, xanh lá mạ, hoặc cảm biến TD vàng vượt quá 0.5V cho 10 tội.
• Đen, đỏ tươi, xanh lá mạ, hoặc cảm biến TD vàng ngắt kết nối • Khai thác giữa cảm biến TD và khiếm khuyết • Cảm biến TD khiếm khuyết BĐP, thay thế BĐP Lưu ý: Các cảm biến TD không thể thay thế độc lập. BĐP phải được thay thế nếu cảm biến TD là khiếm khuyết.
SC364 cảm biến TD (Vt thấp) lỗi: K 
Giá trị Vt của các màu đen, đỏ tươi, xanh lá mạ, hoặc cảm biến TD vàng dưới 0.5V cho 10 tội.
• Cảm biến TD khai thác bị ngắt kết nối, lỏng lẻo, khiếm khuyết • Một kết nối ngăn kéo (nằm ở phía sau của một đơn vị phát triển) bị ngắt kết nối, lỏng lẻo, khiếm khuyết • Cảm biến TD khiếm khuyết, thay thế BĐP Lưu ý: Các cảm biến TD không thể thay thế độc lập. BĐP phải được thay thế nếu cảm biến TD là khiếm khuyết.
SC365 cảm biến TD (Vt thấp) lỗi: M 
Giá trị Vt của các màu đen, đỏ tươi, xanh lá mạ, hoặc cảm biến TD vàng dưới 0.5V cho 10 tội.
• Cảm biến TD khai thác bị ngắt kết nối, lỏng lẻo, khiếm khuyết • Một kết nối ngăn kéo (nằm ở phía sau của một đơn vị phát triển) bị ngắt kết nối, lỏng lẻo, khiếm khuyết • Cảm biến TD khiếm khuyết, thay thế BĐP Lưu ý: Các cảm biến TD không thể thay thế độc lập. BĐP phải được thay thế nếu cảm biến TD là khiếm khuyết.
SC366 cảm biến TD (Vt thấp) lỗi: C 
Giá trị Vt của các màu đen, đỏ tươi, xanh lá mạ, hoặc cảm biến TD vàng dưới 0.5V cho 10 tội.
• Cảm biến TD khai thác bị ngắt kết nối, lỏng lẻo, khiếm khuyết • Một kết nối ngăn kéo (nằm ở phía sau của một đơn vị phát triển) bị ngắt kết nối, lỏng lẻo, khiếm khuyết • Cảm biến TD khiếm khuyết, thay thế BĐP Lưu ý: Các cảm biến TD không thể thay thế độc lập. BĐP phải được thay thế nếu cảm biến TD là khiếm khuyết.
SC367 cảm biến TD (Vt thấp) lỗi: Y 
Giá trị Vt của các màu đen, đỏ tươi, xanh lá mạ, hoặc cảm biến TD vàng dưới 0.5V cho 10 tội.
• Cảm biến TD khai thác bị ngắt kết nối, lỏng lẻo, khiếm khuyết • Một kết nối ngăn kéo (nằm ở phía sau của một đơn vị phát triển) bị ngắt kết nối, lỏng lẻo, khiếm khuyết • Cảm biến TD khiếm khuyết, thay thế BĐP Lưu ý: Các cảm biến TD không thể thay thế độc lập. BĐP phải được thay thế nếu cảm biến TD là khiếm khuyết.
SC372 TD lỗi điều chỉnh cảm biến: K 
Trong TD cảm biến khởi tạo với SP3801, giá trị sản lượng của các màu đen, đỏ tươi, xanh lá mạ, hoặc cảm biến TD vàng không nằm trong phạm vi 2,5 + -0.2V
cảm biến TD khai thác bị ngắt kết nối, Harness lỏng hoặc bị lỗi cảm biến giữa TD và ngăn kéo bị ngắt kết nối, lỗi • Cảm biến TD khiếm khuyết, thay thế BĐP Lưu ý: Các cảm biến TD không thể thay thế độc lập. BĐP phải được thay thế nếu cảm biến TD là khiếm khuyết.
SC373 TD lỗi điều chỉnh cảm biến: M 
Trong TD cảm biến khởi tạo với SP3801, giá trị sản lượng của các màu đen, đỏ tươi, xanh lá mạ, hoặc cảm biến TD vàng không nằm trong phạm vi 2,5 + -0.2V
cảm biến TD khai thác bị ngắt kết nối, Harness lỏng hoặc bị lỗi cảm biến giữa TD và ngăn kéo bị ngắt kết nối, lỗi • Cảm biến TD khiếm khuyết, thay thế BĐP Lưu ý: Các cảm biến TD không thể thay thế độc lập. BĐP phải được thay thế nếu cảm biến TD là khiếm khuyết.
SC374 TD lỗi điều chỉnh cảm biến: C 
Trong TD cảm biến khởi tạo với SP3801, giá trị sản lượng của các màu đen, đỏ tươi, xanh lá mạ, hoặc cảm biến TD vàng không nằm trong phạm vi 2,5 + -0.2V
cảm biến TD khai thác bị ngắt kết nối, Harness lỏng hoặc bị lỗi cảm biến giữa TD và ngăn kéo bị ngắt kết nối, lỗi • Cảm biến TD khiếm khuyết, thay thế BĐP Lưu ý: Các cảm biến TD không thể thay thế độc lập. BĐP phải được thay thế nếu cảm biến TD là khiếm khuyết.
SC375 TD lỗi điều chỉnh cảm biến: Y 
Trong TD cảm biến khởi tạo với SP3801, giá trị sản lượng của các màu đen, đỏ tươi, xanh lá mạ, hoặc cảm biến TD vàng không nằm trong phạm vi 2,5 + -0.2V
cảm biến TD khai thác bị ngắt kết nối, Harness lỏng hoặc bị lỗi cảm biến giữa TD và ngăn kéo bị ngắt kết nối, lỗi • Cảm biến TD khiếm khuyết, thay thế BĐP Lưu ý: Các cảm biến TD không thể thay thế độc lập. BĐP phải được thay thế nếu cảm biến TD là khiếm khuyết.
SC396 Drum lỗi động cơ: K 
Động cơ đang cố gắng xoay ở công suất trên hoặc trong quá trình hoạt động bình thường nhưng có một tải trọng quá mức trên trục trống. Động cơ không có lực kéo (do một lưỡi sạch cong, ví dụ).
• Drum động cơ khai thác lỏng lẻo, bị hỏng, khiếm khuyết cơ • Drum lỗi • DTMB khiếm khuyết
SC397 Drum lỗi động cơ: M 
Động cơ đang cố gắng xoay ở công suất trên hoặc trong quá trình hoạt động bình thường nhưng có một tải trọng quá mức trên trục trống. Động cơ không có lực kéo (do một lưỡi sạch cong, ví dụ).
• Drum động cơ khai thác lỏng lẻo, bị hỏng, khiếm khuyết cơ • Drum lỗi • DTMB khiếm khuyết
SC398 Drum lỗi động cơ: C 
Động cơ đang cố gắng xoay ở công suất trên hoặc trong quá trình hoạt động bình thường nhưng có một tải trọng quá mức trên trục trống. Động cơ không có lực kéo (do một lưỡi sạch cong, ví dụ).
• Drum động cơ khai thác lỏng lẻo, bị hỏng, khiếm khuyết cơ • Drum lỗi • DTMB khiếm khuyết
Sự miêu tả Nguyên nhân
SC399 Drum lỗi động cơ: Y 
Động cơ đang cố gắng xoay ở công suất trên hoặc trong quá trình hoạt động bình thường nhưng có một tải trọng quá mức trên trục trống. Động cơ không có lực kéo (do một lưỡi sạch cong, ví dụ).
• Drum động cơ khai thác lỏng lẻo, bị hỏng, khiếm khuyết cơ • Drum lỗi • DTMB khiếm khuyết
SC400 ID lỗi cảm biến: Hiệu chuẩn 
Trước khi điều chỉnh Vsg_reg <0,5 nhưng Vsg_reg không thể được điều chỉnh để các mục tiêu Vsg_reg = 4,0 + -0.2V trong điều khiển quá trình.
• Cảm biến ID khai thác bị ngắt kết nối, lỏng lẻo, khiếm khuyết • Cảm biến ID bẩn • Cảm biến ID kết nối lỗi • ITB đơn vị ngăn kéo bẩn
SC410 lỗi cảm biến ID: Phát triển K 
gamma phát triển cho màu đen, đỏ tươi, xanh lá mạ hay vàng không nằm trong phạm vi (0,3-6,0). kiểm soát quá trình dừng khi SC này được ban hành.
• Mật độ Toner bất thường. Tham khảo phần xử lý sự cố hình ảnh trong phần 4 của Venus-C1 B132 Service Manual (Self-Kiểm tra Codes Lỗi 55-59, 61). • LD cảm biến cương lỏng lẻo, bị hỏng, khiếm khuyết • Cảm biến tiềm năng khiếm khuyết • đơn vị LD không bắn • tách ITB cho CMY bất thường • Chuyển gói điện bị lỗi)
SC411 lỗi cảm biến ID: Phát triển M 
gamma phát triển cho màu đen, đỏ tươi, xanh lá mạ hay vàng không nằm trong phạm vi (0,3-6,0). kiểm soát quá trình dừng khi SC này được ban hành.
• Mật độ Toner bất thường. Tham khảo phần xử lý sự cố hình ảnh trong phần 4 của Venus-C1 B132 Service Manual (Self-Kiểm tra Codes Lỗi 55-59, 61). • LD cảm biến cương lỏng lẻo, bị hỏng, khiếm khuyết • Cảm biến tiềm năng khiếm khuyết • đơn vị LD không bắn • tách ITB cho CMY bất thường • Chuyển gói điện bị lỗi)
SC412 lỗi cảm biến ID: Phát triển C 
gamma phát triển cho màu đen, đỏ tươi, xanh lá mạ hay vàng không nằm trong phạm vi (0,3-6,0). kiểm soát quá trình dừng khi SC này được ban hành.
• Mật độ Toner bất thường. Tham khảo phần xử lý sự cố hình ảnh trong phần 4 của Venus-C1 B132 Service Manual (Self-Kiểm tra Codes Lỗi 55-59, 61). • LD cảm biến cương lỏng lẻo, bị hỏng, khiếm khuyết • Cảm biến tiềm năng khiếm khuyết • đơn vị LD không bắn • tách ITB cho CMY bất thường • Chuyển gói điện bị lỗi)
SC413 lỗi cảm biến ID: Phát triển Y 
gamma phát triển cho màu đen, đỏ tươi, xanh lá mạ hay vàng không nằm trong phạm vi (0,3-6,0). kiểm soát quá trình dừng khi SC này được ban hành.
• Mật độ Toner bất thường. Tham khảo phần xử lý sự cố hình ảnh trong phần 4 của Venus-C1 B132 Service Manual (Self-Kiểm tra Codes Lỗi 55-59, 61). • LD cảm biến cương lỏng lẻo, bị hỏng, khiếm khuyết • Cảm biến tiềm năng khiếm khuyết • đơn vị LD không bắn • tách ITB cho CMY bất thường • Chuyển gói điện bị lỗi)
SC414 lỗi cảm biến ID: Phát triển điện áp đầu K 
Điện áp phát triển bắt đầu trong sự phát triển của các màu đen, đỏ tươi, xanh lá mạ hay vàng BĐP không nằm trong phạm vi chính xác (+ -150V)
• Mật độ Toner bất thường. Tham khảo phần xử lý sự cố hình ảnh trong phần 4 của Venus-C1 B132 Service Manual (Self-Kiểm tra Codes Lỗi 55-59, 61). • Cảm biến tiềm năng khiếm khuyết • đơn vị LD không bắn • tách ITB cho CMY bất thường • Chuyển gói điện bị lỗi
SC415 lỗi cảm biến ID: điện áp bắt đầu phát triển M 
Điện áp phát triển bắt đầu trong sự phát triển của các màu đen, đỏ tươi, xanh lá mạ hay vàng BĐP không nằm trong phạm vi chính xác (+ -150V)
• Mật độ Toner bất thường. Tham khảo phần xử lý sự cố hình ảnh trong phần 4 của Venus-C1 B132 Service Manual (Self-Kiểm tra Codes Lỗi 55-59, 61). • Cảm biến tiềm năng khiếm khuyết • đơn vị LD không bắn • tách ITB cho CMY bất thường • Chuyển gói điện bị lỗi
SC416 lỗi cảm biến ID: Phát triển điện áp đầu C 
Điện áp phát triển bắt đầu trong sự phát triển của các màu đen, đỏ tươi, xanh lá mạ hay vàng BĐP không nằm trong phạm vi chính xác (+ -150V)
• Mật độ Toner bất thường. Tham khảo phần xử lý sự cố hình ảnh trong phần 4 của Venus-C1 B132 Service Manual (Self-Kiểm tra Codes Lỗi 55-59, 61). • Cảm biến tiềm năng khiếm khuyết • đơn vị LD không bắn • tách ITB cho CMY bất thường • Chuyển gói điện bị lỗi
SC417 lỗi cảm biến ID: điện áp đầu Phát triển Y 
Điện áp phát triển bắt đầu trong sự phát triển của các màu đen, đỏ tươi, xanh lá mạ hay vàng BĐP không nằm trong phạm vi chính xác (+ -150V)
• Mật độ Toner bất thường. Tham khảo phần xử lý sự cố hình ảnh trong phần 4 của Venus-C1 B132 Service Manual (Self-Kiểm tra Codes Lỗi 55-59, 61). • Cảm biến tiềm năng khiếm khuyết • đơn vị LD không bắn • tách ITB cho CMY bất thường • Chuyển gói điện bị lỗi
SC418 lỗi LED trong điều chỉnh VSG 
giá trị PWM: Ifsg> 3000 này có nghĩa là hiện tại để các đèn LED của cảm biến ID là bất thường.
• Cảm biến ID bẩn • Cảm biến ID khiếm khuyết
SC420 lỗi cảm biến tiềm năng: Vd Điều chỉnh K 
Tiềm năng phát triển của trống trước khi tiếp xúc (Vd) không thể được điều chỉnh để trong vòng + -8 V của điện áp mục tiêu (-900V).
• Drum tiềm năng cảm biến khai thác, kết nối lỏng lẻo, bị hỏng, khiếm khuyết • Drum cảm biến tiềm năng bẩn • Drum cảm biến tiềm năng lỗi kết nối • Drum, khai thác lỏng lẻo, bị hỏng, khiếm khuyết • Phát triển năng lượng gói bị lỗi • VBCU khiếm khuyết
SC421 lỗi cảm biến tiềm năng: Vd Điều chỉnh K 
Tiềm năng phát triển của trống trước khi tiếp xúc (Vd) không thể được điều chỉnh để trong vòng + -8 V của điện áp mục tiêu (-900V).
• Drum tiềm năng cảm biến khai thác, kết nối lỏng lẻo, bị hỏng, khiếm khuyết • Drum cảm biến tiềm năng bẩn • Drum cảm biến tiềm năng lỗi kết nối • Drum, khai thác lỏng lẻo, bị hỏng, khiếm khuyết • Phát triển năng lượng gói bị lỗi • VBCU khiếm khuyết
SC422 lỗi cảm biến tiềm năng: Điều chỉnh Vd M 
Tiềm năng phát triển của trống trước khi tiếp xúc (Vd) không thể được điều chỉnh để trong vòng + -8 V của điện áp mục tiêu (-900V).
• Drum tiềm năng cảm biến khai thác, kết nối lỏng lẻo, bị hỏng, khiếm khuyết • Drum cảm biến tiềm năng bẩn • Drum cảm biến tiềm năng lỗi kết nối • Drum, khai thác lỏng lẻo, bị hỏng, khiếm khuyết • Phát triển năng lượng gói bị lỗi • VBCU khiếm khuyết
SC423 lỗi cảm biến tiềm năng: Vd Điều chỉnh C 
Tiềm năng phát triển của trống trước khi tiếp xúc (Vd) không thể được điều chỉnh để trong vòng + -8 V của điện áp mục tiêu (-900V).
• Drum tiềm năng cảm biến khai thác, kết nối lỏng lẻo, bị hỏng, khiếm khuyết • Drum cảm biến tiềm năng bẩn • Drum cảm biến tiềm năng lỗi kết nối • Drum, khai thác lỏng lẻo, bị hỏng, khiếm khuyết • Phát triển năng lượng gói bị lỗi • VBCU khiếm khuyết
Sự miêu tả Nguyên nhân
SC423 lỗi cảm biến tiềm năng: Điều chỉnh Vd Y 
Tiềm năng phát triển của trống trước khi tiếp xúc (Vd) không thể được điều chỉnh để trong vòng + -8 V của điện áp mục tiêu (-900V).
• Drum tiềm năng cảm biến khai thác, kết nối lỏng lẻo, bị hỏng, khiếm khuyết • Drum cảm biến tiềm năng bẩn • Drum cảm biến tiềm năng lỗi kết nối • Drum, khai thác lỏng lẻo, bị hỏng, khiếm khuyết • Phát triển năng lượng gói bị lỗi • VBCU khiếm khuyết
SC424 Tiềm năng lỗi cảm biến 5: Điều chỉnh Vl K 
VPL không thể được điều chỉnh để trong vòng + 5V của mục tiêu VPL sau khi tiếp xúc với các mô hình cảm biến ID.
• Drum mòn • đơn vị LD nối đất bẩn • trống Poor
SC425 Tiềm năng lỗi cảm biến 6: Điều chỉnh Vl M 
VPL không thể được điều chỉnh để trong vòng + 5V của mục tiêu VPL sau khi tiếp xúc với các mô hình cảm biến ID.
• Drum mòn • đơn vị LD nối đất bẩn • trống Poor
SC426 lỗi cảm biến tiềm năng 7: Vl điều chỉnh C 
VPL không thể được điều chỉnh để trong vòng + 5V của mục tiêu VPL sau khi tiếp xúc với các mô hình cảm biến ID.
• Drum mòn • đơn vị LD nối đất bẩn • trống Poor
SC427 lỗi cảm biến tiềm năng 8: điều chỉnh Vl Y 
VPL không thể được điều chỉnh để trong vòng + 5V của mục tiêu VPL sau khi tiếp xúc với các mô hình cảm biến ID.
• Drum mòn • đơn vị LD nối đất bẩn • trống Poor
SC432 lỗi cảm biến tiềm năng 1: Vr K 
Vr> 200V. Điện áp dư (VR), lượng điện áp mà vẫn còn trên bề mặt của trống sau khi đám cháy QL lớn hơn 200V.
• Khả năng cảm biến bẩn • Cảm biến tiềm năng khiếm khuyết • lăn Charge lỗi • Sạc điện gói khiếm khuyết • OPC khiếm khuyết
SC433 Tiềm năng lỗi cảm biến 2: Vr M 
Vr> 200V. Điện áp dư (VR), lượng điện áp mà vẫn còn trên bề mặt của trống sau khi đám cháy QL lớn hơn 200V.
• Khả năng cảm biến bẩn • Cảm biến tiềm năng khiếm khuyết • lăn Charge lỗi • Sạc điện gói khiếm khuyết • OPC khiếm khuyết
SC434 Tiềm năng lỗi cảm biến 3: Vr C 
Vr> 200V. Điện áp dư (VR), lượng điện áp mà vẫn còn trên bề mặt của trống sau khi đám cháy QL lớn hơn 200V.
• Khả năng cảm biến bẩn • Cảm biến tiềm năng khiếm khuyết • lăn Charge lỗi • Sạc điện gói khiếm khuyết • OPC khiếm khuyết
SC435 lỗi cảm biến tiềm năng 4: Vr Y 
Vr> 200V. Điện áp dư (VR), lượng điện áp mà vẫn còn trên bề mặt của trống sau khi đám cháy QL lớn hơn 200V.
• Khả năng cảm biến bẩn • Cảm biến tiềm năng khiếm khuyết • lăn Charge lỗi • Sạc điện gói khiếm khuyết • OPC khiếm khuyết
SC436 lỗi cảm biến tiềm năng: Vd K 
Bài đọc VdHome, bước đầu tiên của quá trình điều khiển tự kiểm tra, phát hiện tiềm năng phát triển của khu vực chưa phơi sáng của trống không nằm trong phạm vi quy định (-500 đến -800)
• Khả năng cảm biến bẩn • Cảm biến tiềm năng khiếm khuyết • lăn Charge lỗi • Sạc điện gói khiếm khuyết • OPC khiếm khuyết
SC437 lỗi cảm biến tiềm năng: VD M 
Bài đọc VdHome, bước đầu tiên của quá trình điều khiển tự kiểm tra, phát hiện tiềm năng phát triển của khu vực chưa phơi sáng của trống không nằm trong phạm vi quy định (-500 đến -800)
• Khả năng cảm biến bẩn • Cảm biến tiềm năng khiếm khuyết • lăn Charge lỗi • Sạc điện gói khiếm khuyết • OPC khiếm khuyết
SC438 lỗi cảm biến tiềm năng: VD C 
Bài đọc VdHome, bước đầu tiên của quá trình điều khiển tự kiểm tra, phát hiện tiềm năng phát triển của khu vực chưa phơi sáng của trống không nằm trong phạm vi quy định (-500 đến -800)
• Khả năng cảm biến bẩn • Cảm biến tiềm năng khiếm khuyết • lăn Charge lỗi • Sạc điện gói khiếm khuyết • OPC khiếm khuyết
SC439 lỗi cảm biến tiềm năng: VD Y 
Bài đọc VdHome, bước đầu tiên của quá trình điều khiển tự kiểm tra, phát hiện tiềm năng phát triển của khu vực chưa phơi sáng của trống không nằm trong phạm vi quy định (-500 đến -800)
• Khả năng cảm biến bẩn • Cảm biến tiềm năng khiếm khuyết • lăn Charge lỗi • Sạc điện gói khiếm khuyết • OPC khiếm khuyết
SC440 Hình ảnh chuyển lỗi gói điện: K 
Một kiểm tra ngắt tình trạng của điện gói mỗi 10 ms. SC này được ban hành nếu VBCU phát hiện một đoạn ngắn trong bộ nguồn cho K, M, C, hoặc Y.
cách nhiệt • đai chuyển bị hư hỏng, cách điện bị hư hỏng • Cách nhiệt trên dây cáp điện cao áp bị hư hỏng • Một điểm nóng bên trong máy đã bị hư hỏng • Cách nhiệt xung quanh cung điện cao áp bị hư hỏng
SC441 Hình ảnh chuyển lỗi gói điện: M 
Một kiểm tra ngắt tình trạng của điện gói mỗi 10 ms. SC này được ban hành nếu VBCU phát hiện một đoạn ngắn trong bộ nguồn cho K, M, C, hoặc Y.
cách nhiệt • đai chuyển bị hư hỏng, cách điện bị hư hỏng • Cách nhiệt trên dây cáp điện cao áp bị hư hỏng • Một điểm nóng bên trong máy đã bị hư hỏng • Cách nhiệt xung quanh cung điện cao áp bị hư hỏng
Sự miêu tả Nguyên nhân
SC442 Hình ảnh chuyển lỗi gói điện: C 
Một kiểm tra ngắt tình trạng của điện gói mỗi 10 ms. SC này được ban hành nếu VBCU phát hiện một đoạn ngắn trong bộ nguồn cho K, M, C, hoặc Y.
cách nhiệt • đai chuyển bị hư hỏng, cách điện bị hư hỏng • Cách nhiệt trên dây cáp điện cao áp bị hư hỏng • Một điểm nóng bên trong máy đã bị hư hỏng • Cách nhiệt xung quanh cung điện cao áp bị hư hỏng
SC443 Hình ảnh chuyển lỗi gói điện: Y 
Một kiểm tra ngắt tình trạng của điện gói mỗi 10 ms. SC này được ban hành nếu VBCU phát hiện một đoạn ngắn trong bộ nguồn cho K, M, C, hoặc Y.
cách nhiệt • đai chuyển bị hư hỏng, cách điện bị hư hỏng • Cách nhiệt trên dây cáp điện cao áp bị hư hỏng • Một điểm nóng bên trong máy đã bị hư hỏng • Cách nhiệt xung quanh cung điện cao áp bị hư hỏng
SC445 Hình ảnh lỗi động cơ chuyển 
Ban kiểm soát của vành đai động cơ ITB tạo ra tín hiệu cho thấy có vấn đề với động cơ vành đai chuyển hình ảnh.
• ITB động cơ bị lỗi • Ban kiểm soát ITB lỗi • ITB quá tải • Bộ mã hóa dải trên các cạnh của ITB bị hư hỏng.
SC446 nâng ITB lỗi động cơ 
Các trạng thái của cảm biến nâng ITB không thay đổi trạng thái của nó (chuyển đổi từ tắt để bật hoặc ngược lại), thậm chí sau khi động cơ nâng ITB bắt đầu quay.
• Cảm biến nâng ITB bẩn, ngắt kết nối, lỗi • động cơ nâng ITB bị ngắt kết nối, lỗi • Cảm biến ITB lỗi động cơ • nâng ITB khiếm khuyết
SC447 Truyền hình ảnh sai số vị trí con lăn 
Việc kiểm tra máy cho sự hiện diện của K STC và kiểm tra tình trạng của việc chuyển giao hình ảnh cảm biến con lăn nâng K sau khi cánh cửa được đóng lại.
• Chuyển giao vành đai phát hành đòn bẩy xuống • kết nối cảm biến Lift lỏng lẻo, bị hỏng, bẩn • Cảm biến Lift khiếm khuyết
SC450 Chuyển gói năng lượng lỗi đầu ra 
Một kiểm tra ngắt tình trạng của điện gói mỗi 2 ms. SC này được ban hành nếu VBCU phát hiện một đoạn ngắn trong bộ nguồn 250 lần tại T2 trong vòng 500 ms.
• Hư cách nhiệt trên dây cấp điện áp cao • Hư cách nhiệt xung quanh việc cung cấp điện highvoltage. • Kiểm tra các kết nối SIOB dây nịt • SIOB khiếm khuyết
SC452 PTR lỗi của cơ chế nâng 
Các PTR đã không được phát hiện tại vị trí nhà trong vòng 2 giây.sau khi động cơ nâng PTR bật.
• PTR cảm biến HP bẩn, ngắt kết nối, lỗi • động cơ PTR thang máy bị ngắt kết nối, lỗi
SC455 PTR lỗi động cơ 
Các tín hiệu khóa từ động cơ chuyển giao giấy không được phát hiện trong vòng 1 giây. sau khi động cơ bật.
• động cơ bị ngắt kết nối • PTR trục khóa, cần làm sạch, bị tắc nghẽn trục • Ổ của ITB khóa và quá tải, cần làm sạch, hoặc bị chặn bởi tắc nghẽn • DRB bị ngắt kết nối, lỗi
SC460 Tách gói năng lượng lỗi đầu ra 
SC này được ban hành nếu VBCU phát hiện một đoạn ngắn trong bộ nguồn chuyển.
• Hư cách nhiệt trên dây cấp điện áp cao (thay thế cáp) • cách nhiệt bị hư xung quanh bộ nguồn chuyển
SC465 Hình ảnh Chuyển lăn End: K 
Máy phát hiện một đọc bất thường của cuộc kháng chiến của các con lăn di chuyển vì nó là gần hết tuổi thọ của nó.
• Kiểm tra các kết nối giữa điện trục chuyển gói lăn • Thay thế chuyển hình ảnh con lăn • Truyền hình ảnh bộ nguồn bị lỗi
SC466 Hình ảnh Chuyển lăn End: M 
Máy phát hiện một đọc bất thường của cuộc kháng chiến của các con lăn di chuyển vì nó là gần hết tuổi thọ của nó.
• Kiểm tra các kết nối giữa điện trục chuyển gói lăn • Thay thế chuyển hình ảnh con lăn • Truyền hình ảnh bộ nguồn bị lỗi
SC467 Hình ảnh Chuyển lăn End: C 
Máy phát hiện một đọc bất thường của cuộc kháng chiến của các con lăn di chuyển vì nó là gần hết tuổi thọ của nó.
• Kiểm tra các kết nối giữa điện trục chuyển gói lăn • Thay thế chuyển hình ảnh con lăn • Truyền hình ảnh bộ nguồn bị lỗi
SC468 Hình ảnh Chuyển lăn End: Y 
Máy phát hiện một đọc bất thường của cuộc kháng chiến của các con lăn di chuyển vì nó là gần hết tuổi thọ của nó.
• Kiểm tra các kết nối giữa điện trục chuyển gói lăn • Thay thế chuyển hình ảnh con lăn • Truyền hình ảnh bộ nguồn bị lỗi
SC472 ITB Bias lăn End 
Máy phát hiện một đọc bất thường của cuộc kháng chiến của các con lăn lệch ITB vì nó là gần hết tuổi thọ của nó.
• Kiểm tra các kết nối giữa bộ nguồn chuyển • Thay thế chuyển hình ảnh con lăn • Chuyển gói điện bị lỗi
SC480 Drum sạch lỗi động cơ: K 
Động cơ trống làm sạch không bật (khóa động cơ), hoặc không đạt được tốc độ yêu cầu trong thời gian quy định.
• khối động cơ của tắc nghẽn vật lý • động cơ khai thác lỏng lẻo, bị hỏng, khiếm khuyết • động cơ bị lỗi
Sự miêu tả Nguyên nhân
SC481 Drum sạch lỗi động cơ: M 
Động cơ trống làm sạch không bật (khóa động cơ), hoặc không đạt được tốc độ yêu cầu trong thời gian quy định.
• khối động cơ của tắc nghẽn vật lý • động cơ khai thác lỏng lẻo, bị hỏng, khiếm khuyết • động cơ bị lỗi
SC482 Drum sạch lỗi động cơ: C 
Động cơ trống làm sạch không bật (khóa động cơ), hoặc không đạt được tốc độ yêu cầu trong thời gian quy định.
• khối động cơ của tắc nghẽn vật lý • động cơ khai thác lỏng lẻo, bị hỏng, khiếm khuyết • động cơ bị lỗi
SC483 Drum sạch lỗi động cơ: Y 
Động cơ trống làm sạch không bật (khóa động cơ), hoặc không đạt được tốc độ yêu cầu trong thời gian quy định.
• khối động cơ của tắc nghẽn vật lý • động cơ khai thác lỏng lẻo, bị hỏng, khiếm khuyết • động cơ bị lỗi
SC484 chai mực in sử dụng đầy đủ 
Các cảm biến full mực đã phát hiện rằng các chai mực in sử dụng đầy.
• Hủy bỏ các chai mực in sử dụng • Làm sạch các chai mực in sử dụng và cài đặt lại nó
SC485 Sử dụng mực lỗi động cơ chai 
Các tín hiệu khóa của động cơ chai mực in sử dụng vẫn cao hơn 600 ms.
• Được sử dụng mực chai khai thác động cơ lỏng lẻo, bị hỏng, khiếm khuyết • chai mực sử dụng khiếm khuyết
SC487 Sử dụng mực chai bộ lỗi 
Các cảm biến đặt của chai mực in sử dụng vẫn LOW cho hơn 500 ms. (Các cảm biến đi CAO khi chai được cài đặt một cách chính xác.)
• chai mực sử dụng không được cài đặt • Tháo bình mực đã qua sử dụng và cài đặt lại một cách chính xác
SC488 khóa giao thông vận tải đã qua sử dụng mực 
Sử dụng mực không có thể được vận chuyển đến các chai mực đã qua sử dụng.
• Tắc nghẽn trong dòng để các chai mực in sử dụng
SC490 lỗi cảm biến MUSIC 
Một hoặc nhiều hơn các cảm biến MUSIC không hoạt động bình thường.
• MUSIC cảm biến cương lỏng lẻo, bị hỏng, khiếm khuyết • Cảm biến khiếm khuyết
SC495 lỗi cảm biến mã hóa ITB 
Các cảm biến mã hóa ITB mà đọc dải mã hóa trên ITB không hoạt động đúng.
• Sensor bẩn • Sensor cương lỏng lẻo, bị hỏng, khiếm khuyết • Bộ cảm biến ra khỏi vị trí vì cài đặt không đúng • ITB cài đặt không đúng
SC496 lỗi cảm biến MUSIC 
Các cảm biến MUSIC phát hiện một mô hình bất thường trên ITB vì: • ADC vượt quá giới hạn trên hoặc thấp hơn. • Các mô hình được sử dụng để tính toán số lượng nghiêng là bất thường. • Việc đọc các mẫu vượt quá chiều dài của thời gian đèn LED chiếu sáng. • Đèn LED không thể được điều chỉnh một cách chính xác.
• ITB cài đặt không đúng • Kiểm tra đai ITB thiệt hại, thay thế • mẫu MUSIC bất thường;làm một điều khiển quá trình cưỡng bức (SP3821) và kiểm tra kết quả. • Cảm biến MUSIC bị lỗi hoặc bị ngắt kết nối
SC497 Nhiệt độ và cảm biến độ ẩm lỗi: M BĐP 
Sản lượng nhiệt điện trở của cảm biến nhiệt độ và độ ẩm trên M BĐP không thuộc phạm vi quy định (0.5V đến 4.2V)
• Nhiệt độ và cảm biến độ ẩm khai thác bị ngắt kết nối, lỏng lẻo, khiếm khuyết • Nhiệt độ và độ ẩm cảm biến khiếm khuyết
SC498 Nhiệt độ và cảm biến độ ẩm lỗi: Toner Chai 
Sản lượng nhiệt điện trở của cảm biến nhiệt độ và độ ẩm dưới chai mực in sử dụng không thuộc phạm vi quy định (0.5V đến 4.2V)
• Nhiệt độ và cảm biến độ ẩm khai thác bị ngắt kết nối, lỏng lẻo, khiếm khuyết • Nhiệt độ và độ ẩm cảm biến khiếm khuyết
SC499 ITB lỗi cảm biến encoder Cảm biến ITB mà đọc cuộn phim được mã hóa trên các cạnh của các vành đai chuyển hình ảnh được gửi đang hoạt động một cách chính xác. • ITB encoder cảm biến bẩn • khai thác cảm biến ngắt kết nối hoặc bị hư hỏng • mã hóa quy mô trên các cạnh của ITB bị hư hỏng hoặc bẩn • ITB cài đặt không đúng
SC501 Khay 1 (khay tandem) ăn lỗi (Nhật Bản Chỉ) 
Các cảm biến nâng khay 1 không chuyển đổi trên 10 s sau khi động cơ khay nâng chuyển mạch trên và bắt đầu dỡ bỏ tấm đáy.Khi khay giảm, cảm biến khay thang không đi ra trong vòng 1,5 giây. Các cảm biến giới hạn dưới của khay song song không phát hiện các giới hạn thấp hơn trong vòng 10 giây.
• Khay động cơ thang máy khai thác bị ngắt kết nối, lỏng lẻo, khiếm khuyết • Giấy hoặc chướng ngại vật khác bị mắc kẹt giữa khay và động cơ • Cảm biến Tray thang máy bị ngắt kết nối, bị hư hỏng • Giảm cảm biến giới hạn bị ngắt kết nối, bị hư hỏng • điện từ Pick-up bị ngắt kết nối, bị chặn bởi một trở ngại
SC502 Khay 2 (khay giấy cassette) lỗi ăn (Nhật Bản Chỉ) 
Các cảm biến nâng không được kích hoạt trong vòng 10 giây sau khi động cơ khay nâng bắt đầu dỡ bỏ tấm đáy.Khi khay giảm, cảm biến khay thang không đi ra trong vòng 1,5 giây. Các cảm biến giới hạn dưới của khay song song không phát hiện các giới hạn thấp hơn trong vòng 10 giây.
• động cơ nâng Tray bị lỗi hoặc bị ngắt kết nối • Giấy hoặc chướng ngại vật khác bị mắc kẹt giữa khay và động cơ • Pick-up điện từ bị ngắt kết nối hoặc bị chặn bởi một trở ngại
Sự miêu tả Nguyên nhân
SC503 Khay 1 lỗi ăn 
Các cảm biến nâng không được kích hoạt trong vòng 10 giây sau khi động cơ khay nâng bắt đầu dỡ bỏ tấm đáy.Khi khay giảm, cảm biến khay thang không đi ra trong vòng 1,5 giây.
• động cơ nâng Tray bị lỗi hoặc bị ngắt kết nối • Giấy hoặc chướng ngại vật khác bị mắc kẹt giữa khay và động cơ • Pick-up điện từ bị ngắt kết nối hoặc bị chặn bởi một trở ngại
SC504 Khay 2 lỗi ăn 
Các cảm biến nâng không được kích hoạt trong vòng 10 giây sau khi động cơ khay nâng bắt đầu dỡ bỏ tấm đáy.Khi khay giảm, cảm biến khay thang không đi ra trong vòng 1,5 giây.
• động cơ nâng Tray bị lỗi hoặc bị ngắt kết nối • Giấy hoặc chướng ngại vật khác bị mắc kẹt giữa khay và động cơ • Pick-up điện từ bị ngắt kết nối hoặc bị chặn bởi một trở ngại
SC505 Tandem khay hàng rào phía sau lỗi động cơ 
Các cảm biến trả lại không chuyển đổi trên trong vòng 10 giây.sau khi động cơ hàng rào phía sau bị chuyển mạch trên. Các cảm biến HP không chuyển đổi trên 10 giây. sau khi động cơ hàng rào phía sau bị chuyển mạch trên. Các cảm biến và trở lại HP cảm biến chuyển về cùng một lúc.
• Kết nối bị lỗi hoặc kém phía sau hàng rào motor • Giấy hoặc chướng ngại vật khác can thiệp vào hoạt động của các bộ cảm biến • Giấy hoặc chướng ngại vật khác bị mắc kẹt giữa khay và động cơ • quá tải động cơ cơ khí do tắc nghẽn • Cảm biến Return hoặc cảm biến HP bị lỗi hoặc bẩn
SC510 LCT khay lỗi: B473 / D350 
Khi các tấm đáy được dỡ bỏ, các cảm biến giới hạn trên không đi vào trong 30 giây. Khi các tấm đáy được hạ xuống, cảm biến giới hạn dưới không đi vào trong 30 giây.Sau khi thang máy bắt đầu, cảm biến giới hạn trên không bật trước solenoid pick-up bị chuyển mạch trên. Các cảm biến cuối giấy chuyển vào trong thang máy và các cảm biến giới hạn trên không bật cho 2,5 s, và một tin nhắn nhắc nhở người sử dụng để thiết lập lại giấy.
• Khay động cơ thang máy khai thác, ngắt kết nối, lỏng lẻo, hoặc bị lỗi • Khay động cơ thang máy bị lỗi cảm biến • Lift bị lỗi hoặc bị ngắt kết nối • Pick-up điện từ cảm biến bị lỗi hoặc bị ngắt kết nối • Giấy cuối khiếm khuyết
SC515 Jogger Duplex lỗi động cơ 1 
Khi hàng rào Jogger di chuyển đến vị trí nhà, cảm biến HP rào Jogger không bật ngay cả sau khi động cơ chạy bộ đã di chuyển hàng rào Jogger 153,5 mm.
• Jogger hàng rào động cơ kết nối bị lỗi hoặc kém • Giấy hoặc chướng ngại vật khác can thiệp vào hoạt động của các bộ cảm biến hoặc động cơ • Cảm biến Return hoặc cảm biến HP bị lỗi, dơ bẩn, hoặc bị ngắt kết nối cơ chế • Giấy hoặc chướng ngại vật khác đã bị kẹt • kết nối cảm biến HP bị ngắt kết nối hoặc bị lỗi • HP cảm biến khiếm khuyết
SC516 Jogger Duplex động cơ lỗi 2 
Khi hàng rào Jogger di chuyển từ vị trí nhà, cảm biến HP rào Jogger không tắt ngay cả khi động cơ chạy bộ đã di chuyển hàng rào Jogger 153,5 mm.
• Jogger hàng rào động cơ kết nối bị lỗi hoặc kém • Giấy hoặc chướng ngại vật khác can thiệp vào hoạt động của các bộ cảm biến hoặc động cơ • Cảm biến Return hoặc cảm biến HP bị lỗi, dơ bẩn, hoặc bị ngắt kết nối cơ chế • Giấy hoặc chướng ngại vật khác đã bị kẹt • kết nối cảm biến HP bị ngắt kết nối hoặc bị lỗi • HP cảm biến khiếm khuyết
SC517 không khí LCIT giúp lỗi fan hâm mộ trước 
Các fan hâm mộ không khí hỗ trợ phía trước không hoạt động đúng.
• Fan khai thác bị ngắt kết nối hoặc bị hư hỏng • Fan bị chặn bởi tắc nghẽn • Fan bị hư hỏng, khiếm khuyết
SC518 không khí LCIT giúp lỗi fan hâm mộ phía sau 
Các fan hâm mộ không khí hỗ trợ phía sau không hoạt động đúng.
• Fan khai thác bị ngắt kết nối hoặc bị hư hỏng • Fan bị chặn bởi tắc nghẽn • Fan bị hư hỏng, khiếm khuyết
SC530 Keo làm mát lỗi fan 
Các VBCU đã không nhận được tín hiệu khóa 5 giây sau khi quạt đơn vị sấy chuyển mạch trên.
• Fan khai thác bị ngắt kết nối hoặc bị hư hỏng • Fan bị chặn bởi tắc nghẽn • Fan bị hư hỏng
SC531 Keo Fan Error: Mặt trận 
Các tín hiệu khóa vẫn cao trong 5 giây. trong khi các fan hâm mộ ở phía trước của đơn vị sấy gần vây tản nhiệt được hoạt động.
• Fan khai thác bị ngắt kết nối hoặc bị hư hỏng • Fan bị chặn bởi tắc nghẽn • Fan bị hư hỏng
SC532 lỗi quạt điều khiển 
Các tín hiệu khóa vẫn cao trong 5 giây. trong khi các fan hâm mộ rằng làm mát bo mạch in đang hoạt động.
• Fan khai thác bị ngắt kết nối hoặc bị hư hỏng • Fan bị chặn bởi tắc nghẽn • Fan bị hư hỏng
SC533 Keo đơn vị lỗi quạt hút 
Các tín hiệu khóa vẫn cao trong 5 giây. trong khi các fan hâm mộ mà rút không khí ra khỏi đơn vị sấy đang hoạt động.
• Fan khai thác bị ngắt kết nối hoặc bị hư hỏng • Fan bị chặn bởi tắc nghẽn • Fan bị hư hỏng
SC534 lỗi quạt đơn vị song 
Các tín hiệu khóa vẫn cao trong 5 giây. trong khi các fan hâm mộ mà rút không khí ra khỏi các đơn vị song đã hoạt động.
• Fan khai thác bị ngắt kết nối hoặc bị hư hỏng • Fan bị chặn bởi tắc nghẽn • Fan bị hư hỏng
SC535 Phát triển Intake Fan Error 
Các tín hiệu khóa vẫn cao trong 5 giây. trong khi các fan hâm mộ trong các đơn vị phát triển Y đã hoạt động
• Fan khai thác bị ngắt kết nối hoặc bị hư hỏng • Fan bị chặn bởi tắc nghẽn • Fan bị hư hỏng
SC536 Phát triển Intake Lỗi Fan: Y 
Các tín hiệu khóa vẫn cao trong 5 giây. trong khi các fan hâm mộ trong các đơn vị phát triển được hoạt động.
• Fan khai thác bị ngắt kết nối hoặc bị hư hỏng • Fan bị chặn bởi tắc nghẽn • Fan bị hư hỏng
Sự miêu tả Nguyên nhân
SC537 Phát triển Intake Lỗi Fan: C 
Các tín hiệu khóa vẫn cao trong 5 giây. trong khi các fan hâm mộ trong các đơn vị phát triển được hoạt động.
• Fan khai thác bị ngắt kết nối hoặc bị hư hỏng • Fan bị chặn bởi tắc nghẽn • Fan bị hư hỏng
SC538 Phát triển Intake Lỗi Fan: M 
Các tín hiệu khóa vẫn cao trong 5 giây. trong khi các fan hâm mộ trong các đơn vị phát triển được hoạt động.
• Fan khai thác bị ngắt kết nối hoặc bị hư hỏng • Fan bị chặn bởi tắc nghẽn • Fan bị hư hỏng
SC539 Phát triển Intake Lỗi Fan: K 
Các tín hiệu khóa vẫn cao trong 5 giây. trong khi các fan hâm mộ trong các đơn vị phát triển được hoạt động.
• Fan khai thác bị ngắt kết nối hoặc bị hư hỏng • Fan bị chặn bởi tắc nghẽn • Fan bị hư hỏng
SC540 Fusing / lối ra lỗi động cơ 
động cơ hoạt động đã được phát hiện bất thường ở công suất trên.
• Kiểm tra bên trong các đơn vị nung chảy cho bất kỳ chướng ngại vật • động cơ khai thác lỏng lẻo, bị hỏng, khiếm khuyết • động cơ hoặc bảng điều khiển của nó bị lỗi
SC541 con lăn sưởi nhiệt điện trở (trung tâm) lỗi 1 
Các "nổi" (không tiếp xúc) thermistor ở trung tâm của các con lăn làm nóng không hoạt động sửa chữa.
• Thermistor kết nối khai thác lỏng lẻo, ngắt kết nối, lỗi • Thermistor cài đặt không đúng • Thermistor khiếm khuyết
SC543 con lăn sưởi nhiệt điện trở (trung tâm) lỗi 2 
Các thermistor ở trung tâm của các con lăn nhiệt phát hiện nhiệt độ cao bất thường (trên 250 ° C)
• Làm SP5810 hủy mã SC nung chảy. • TRIAC ngắn, AC ổ Ban lỗi • VBCU khiếm khuyết
SC544 con lăn sưởi nhiệt điện trở (trung tâm) lỗi 3 
Các thermistor phát hiện nhiệt độ trên 260 ° C ..
• Làm SP5810 hủy mã SC nung chảy. • TRIAC ngắn, AC ổ Ban lỗi • VBCU khiếm khuyết
SC545 Đèn vẫn còn trên 
Sau khi lăn nóng đến nhiệt độ ấm lên, các trung tâm pha trộn các loại đèn trong các con lăn nóng vẫn trên hết công suất sau khi đạt nhiệt độ ấm lên trong khi các con lăn nóng không quay.
• Làm SP5810 hủy mã SC nung chảy. • lăn sưởi nhiệt điện trở bị hư hỏng, hoặc ra khỏi vị trí • keo đèn bị ngắt kết nối, chia
SC546 lỗi con lăn sưởi nhiệt điện trở (phụ) 
Nhiệt độ đo bằng nhiệt điện trở lăn sưởi ấm không đạt 0 ° C sau 50 giây. và vẫn còn hơn nhiệt độ này trong 10 bài đọc.
• Kết nối Loose của thermistor lăn sưởi ấm • sưởi ấm khiếm khuyết lăn thermistor
SC547 Không lỗi chéo 
Khi công tắc chính được bật, các tín hiệu kiểm tra máy có bao nhiêu zero-cross được tạo ra trong vòng 500 ms. Mã SC này được ban hành nếu số lượng các tín hiệu zero-cross phát hiện không nằm trong đặc điểm kỹ thuật. Lưu ý: Zero tín hiệu chéo, tạo ra từ một nguồn điện xoay chiều, được sử dụng để tạo ra một xung kích hoạt để kiểm soát quyền lực áp dụng một cách chính xác.
• Làm SP5810 hủy mã SC nung chảy. • nhiễu điện trên dòng cung cấp điện • Fusing relay bị hư hỏng, thay thế bo mạch ổ AC.
SC549 con lăn sưởi nhiệt điện trở (trung tâm): lỗi phần mềm 
Các thermistor phát hiện nhiệt độ trên 250 ° C 10 lần trong vòng 1 giây.
• Làm SP5810 hủy mã SC nung chảy. • TRIAC ngắn, AC ổ Ban lỗi • VBCU khiếm khuyết
SC550 con lăn sưởi nhiệt điện trở 3 (phụ): Lỗi phần cứng 
Các thermistor phát hiện nhiệt độ trên 260 ° C.
• Làm SP5810 hủy mã SC nung chảy. • TRIAC ngắn, AC ổ Ban lỗi • VBCU khiếm khuyết
SC551 con lăn áp lực lỗi thermistor 1 
Nhiệt độ đo bằng nhiệt điện trở con lăn áp lực không đạt 0 ° C sau 10 lần.
• Làm SP5810 hủy mã SC nung chảy. • Kết nối lỏng của các con lăn áp lực thermistor • Thermistor đặt sai vị trí • áp khiếm khuyết lăn thermistor
SC552 con lăn áp lực thermistor lỗi 2 
Sau khi chuyển đổi chính được bật hoặc nắp đã được đóng, nhiệt độ con lăn sưởi ấm không đạt được nhiệt độ sẵn sàng (45 ° C) trong vòng 80 giây. sau khi đèn nung chảy chuyển mạch trên. -hoặc- Nếu các đơn vị bộ sấy không đạt được nhiệt độ tải lại sau 350 giây.
• lăn áp thermistor cương lỏng lẻo, ngắt kết nối, lỗi • Áp lăn thermistor defectives.
SC553 con lăn áp lực thermistor (phần mềm) lỗi 
Các thermistor phát hiện nhiệt độ trên 220 ° C 12 lần trong vòng 1 giây.
• Làm SP5810 hủy mã SC nung chảy. • TRIAC ngắn, AC ổ Ban lỗi • VBCU khiếm khuyết
Sự miêu tả Nguyên nhân
SC554 con lăn áp lực thermistor (phần cứng) lỗi 
Các thermistor phát hiện nhiệt độ trên 230 ° C.
• Làm SP5810 để hủy bỏ SC nung chảy Mã • TRIAC ngắn, AC ổ Ban lỗi • VBCU khiếm khuyết
SC555 Áp lực lăn đèn sấy vẫn còn trên 
Sau khi lăn nóng đến nhiệt độ ấm lên, đèn sấy lăn áp lực vẫn cho 300 giây. trong khi các con lăn nóng không quay.
• Làm SP5810 hủy mã SC nung chảy. • Thermistor hư hỏng, hoặc ra khỏi vị trí • Fusing đèn bị ngắt kết nối, chia
SC556 con lăn sưởi lỗi đèn nung chảy 
Sau khi lăn nóng đến nhiệt độ hâm lại, đèn sưởi ấm con lăn nung chảy (kết thúc) vẫn còn 10 giây. trong khi các con lăn nóng không quay.
• Thermistor hư hỏng, hoặc ra khỏi vị trí • Fusing đèn bị ngắt kết nối, chia
SC557 Zero, Hội Chữ thập Over Lỗi 
Tại điện trên relay nung chảy được phát hiện như là khiếm khuyết.
• Thay thế các bảng ổ AC.
SC559 Ba Jams giấy liên tiếp trong Fusing Unit 
SC này chỉ xảy ra nếu SP1159 là ngày, và một ách tắc xảy ra trong đơn vị sấy cho ba tấm liên tiếp giấy. Với SP1159 thiết lập để "1" máy hoạt động có thể được phục hồi chỉ bởi các kỹ thuật viên dịch vụ. Các cảm biến thời gian công việc làm mát giấy phát hiện giấy cuối cho 3 tội danh.
• Tháo giấy bị kẹt trong máy sấy. • Hãy chắc chắn rằng các đơn vị nung chảy được sạch sẽ và không có trở ngại trong con đường nạp giấy.
SC561 con lăn sưởi không tiếp xúc lỗi thermistor 1 
Nhiệt độ đo bằng các con lăn làm nóng nhiệt điện trở (không tiếp xúc) vào cuối của trục sưởi ấm không đạt được nhiệt độ ấm lên theo quy định trong vòng 1 giây.
• Loose, bị hỏng, kết nối bị hư hỏng • thermistor khuyết tật
SC562 con lăn sưởi không tiếp xúc thermistor lỗi 2 
Sau khi chuyển đổi chính được bật hoặc nắp đã được đóng, nhiệt độ con lăn sưởi ấm không đạt được nhiệt độ sẵn sàng trong vòng 100 giây. sau khi đun chuyển mạch trên. -HOẶC- Các con lăn sưởi ấm không đạt được nhiệt độ sẵn sàng trong vòng 150 giây.
• Làm SP5810 hủy mã SC sấy • Bị Lỗi nóng lăn thermistor lăn • Sưởi bị ngắt kết nối, lỗi
SC563 con lăn sưởi không tiếp xúc thermistor lỗi 3 
Các thermistor 2 (của trục sưởi ấm) phát hiện nhiệt độ trên 250 ° C 10 lần trong vòng 1 giây.
• Làm SP5810 hủy mã SC nung chảy. • TRIAC ngắn, AC ổ Ban lỗi • VBCU khiếm khuyết
SC564 con lăn sưởi không tiếp xúc thermistor lỗi 3 
Các thermistor phát hiện nhiệt độ trên 260 ° C.
• Làm SP5810 hủy mã SC nung chảy. • TRIAC ngắn, AC ổ Ban lỗi • VBCU khiếm khuyết
SC565 con lăn sưởi đốt cháy đèn về lỗi 
Sau khi nung chảy đai đạt nhiệt độ ấm lên, đèn sấy lăn nóng vẫn duy trì trong 20 giây. trong khi các con lăn nóng không quay.
• Làm SP5810 hủy mã SC nung chảy. • Thermistor hư hỏng, hoặc ra khỏi vị trí • Fusing đèn bị ngắt kết nối, chia
SC568 con lăn áp lực lỗi nâng 1 
Ngay cả sau khi các cạnh của giấy đạt các cảm biến cảnh nung chảy, động cơ nâng con lăn áp lực đã không làm tăng con lăn áp lực.
• Áp lực con lăn kết nối cảm biến nâng lỏng lẻo, bị hỏng, bị hư hỏng • Làm sạch các con lăn áp lực cảm biến nâng • Áp lực con lăn nâng cương lỏng lẻo, bị hỏng, thiệt hại • động cơ con lăn áp lực nâng chặn bởi tắc nghẽn • động cơ áp lăn nâng khiếm khuyết
SC569 con lăn áp lực nâng lỗi 2 
Áp suất động cơ trục thang máy không hoạt động chính xác.(Không có tín hiệu để chỉ hoàn thành hoạt động.)
• Áp lực con lăn kết nối cảm biến nâng lỏng lẻo, bị hỏng, bị hư hỏng • Làm sạch các con lăn áp lực cảm biến nâng • Áp lực con lăn nâng cương lỏng lẻo, bị hỏng, thiệt hại • động cơ con lăn áp lực nâng chặn bởi tắc nghẽn • động cơ áp lăn nâng khiếm khuyết
SC570 Phát triển lỗi fan lượng 
Quạt động cơ không hoạt động chính xác.
• Fan cương lỏng lẻo, bị hỏng, khiếm khuyết • Fan quá tải do tắc nghẽn vật lý • Quạt động cơ bị lỗi
SC571 Quạt Ozone thải (FC) lỗi 
Các fan hâm mộ của giữa hộp lọc ozone không hoạt động chính xác.
• Fan cương lỏng lẻo, bị hỏng, khiếm khuyết • Fan quá tải do tắc nghẽn vật lý • Quạt động cơ bị lỗi
SC572 Quạt Ozone thải (K) lỗi 
Các fan hâm mộ của mức thấp hơn hộp lọc ozone không hoạt động chính xác.
• Fan cương lỏng lẻo, bị hỏng, khiếm khuyết • Fan quá tải do tắc nghẽn vật lý • Quạt động cơ bị lỗi
Sự miêu tả Nguyên nhân
SC573 Ozone lỗi fan lượng 
Các fan hâm mộ lượng lọc ozone không hoạt động chính xác.
• Fan cương lỏng lẻo, bị hỏng, khiếm khuyết • Fan quá tải do tắc nghẽn vật lý • Quạt động cơ bị lỗi
SC574 Y thermistor lỗi Các thermistor gần Y BĐP đã ngắn mạch hoặc không chính xác. • Khai thác lỏng lẻo, bị hỏng, khiếm khuyết • Thermistor khiếm khuyết
SC599 Khay 1 thang máy báo lỗi động cơ 
Một lỗi đã được phát hiện trong các hoạt động của động cơ thang máy cho Khay 1 (khay tandem).
• khai thác động cơ lỏng lẻo, bị hỏng, khiếm khuyết • quá tải động cơ do tắc nghẽn • động cơ bị lỗi
SC620 lỗi giao ARDF 
Một tín hiệu BREAK xảy ra sau khi máy phát hiện ARDF, hoặc một thời gian chờ giao tiếp xảy ra.
• ARDF bị ngắt kết nối • VBCU tàu khai thác bị ngắt kết nối, lỗi board • VBCU lỗi • nhiễu xạ giả từ việc cung cấp dòng điện • ARDF khiếm khuyết
SC621 Mailbox-to-Finisher lỗi giao tiếp 
Truyền thông giữa các hộp thư và cuối bị gián đoạn. Một ACK / NCK tín hiệu đã không nhận được trong vòng 100 ms sau khi một khung dữ liệu được gửi và 3 lần thử thất bại.
• Cáp kết nối giữa hộp thư và Thành bị ngắt kết nối, lỗi • Finisher main board bị lỗi • VBCU lỗi • PSU khiếm khuyết
SC622 lỗi giao PFB 
Truyền thông giữa các VBCU và PFB bị gián đoạn. (Trạng thái truyền thông được theo dõi trong khoảng thời gian 30 ms.)
• Cáp kết nối giữa các VBCU và PFB bị ngắt kết nối, lỗi • VBCU lỗi • PFB khiếm khuyết
SC624 Mailbox-to-máy photocopy lỗi giao tiếp 
Truyền thông giữa các hộp thư và máy photocopy bị gián đoạn.Một ACK / NCK tín hiệu đã không nhận được trong vòng 100 ms sau khi một khung dữ liệu được gửi và 3 lần thử thất bại.
• Cáp Mailbox bị ngắt kết nối, lỗi • Hộp thư Ban chính khiếm khuyết • VBCU lỗi • PSU khiếm khuyết
SC625 VBCU-DTMB (DMC1) lỗi giao tiếp 
Truyền thông giữa các VBCU và DMC (chính) bị gián đoạn.Một ACK / NAK tín hiệu đã không nhận được trong vòng 100 ms sau khi một khung dữ liệu được gửi và ba lần thử thất bại.
• Kiểm tra các kết nối DTMB khai thác tại DTMB và VBCU • DTMB cung khiếm khuyết • PSU lỗi • VBCU lỗi • 5V điện bị lỗi
SC626 VBCU-DTMB (DMC2) lỗi giao tiếp 
Truyền thông giữa các VBCU và DMC (phụ) đã bị gián đoạn. Một ACK / NAK tín hiệu đã không nhận được trong vòng 100 ms sau khi một khung dữ liệu được gửi và ba lần thử thất bại.
• Kiểm tra các kết nối DTMB khai thác tại DTMB và VBCU • DTMB lỗi • VBCU lỗi • PSU khiếm khuyết
SC627 VBCU-DTMB (TMC) lỗi giao tiếp 
Truyền thông giữa các VBCU và TMC đã bị gián đoạn. Một ACK / NAK tín hiệu đã không nhận được trong vòng 100 ms sau khi một khung dữ liệu được gửi và ba lần thử thất bại.
• DTMB cương lỏng lẻo, bị hỏng, khiếm khuyết • DTMB lỗi • VBCU lỗi • PSU khiếm khuyết
SC687 Bộ nhớ lỗi lệnh địa chỉ 
Các VBCU không nhận được lệnh địa chỉ bộ nhớ từ bộ điều khiển 120 giây sau khi bài báo là ở vị trí để đăng ký.
• Tắt nguồn máy tắt / mở • Kiểm tra các kết nối bảng điều khiển • Bộ điều khiển bị lỗi
SC701 ARDF đón ban đầu hoạt động lỗi 
Mặc dù động cơ xe bán tải được quay đồng hồ-khôn ngoan, trục nạp Cảm biến vị trí nhà không thể phát hiện vị trí của trục nạp.
• lăn Pickup HP cảm biến cương lỏng lẻo, ngắt kết nối, lỗi • lăn Pickup cảm biến HP bị lỗi • Pickup động cơ khai thác lỏng lẻo, ngắt kết nối, lỗi • xe Pickup lỗi • ARDF board điều khiển bị lỗi
SC705 ARDF động cơ nâng tấm đáy 
Các cảm biến tấm HP dưới đã không phát hiện vị trí nhà của tấm đáy sau khi động cơ phía dưới tấm nâng chuyển mạch trên và làm giảm tấm đáy. Các cảm biến vị trí tấm đáy không phát hiện vị trí của tấm sau khi động cơ thang máy chuyển mạch trên và làm tăng tấm đáy.
• động cơ thức ăn ARDF bị ngắt kết nối, lỗi • tấm dưới HP cảm biến ngắt kết nối, lỗi • ARDF main board bị lỗi
SC720 Finisher thấp giao thông báo lỗi động cơ 
Không có tín hiệu mã hóa xung được phát hiện cho động cơ vận tải trong thời gian quy định. Sự thất bại 1 gây ra một thông báo mứt ban đầu, và sự thất bại thứ 2 gây ra đang SC này.
• động cơ vận chuyển thấp hơn bị ngắt kết nối, lỗi • Kết nối Finisher để vận chuyển động cơ lỏng lẻo, khiếm khuyết • động cơ vận chuyển thấp lỗi • Ban chính Finisher khiếm khuyết
SC721 lỗi động cơ Jogger Finisher (D373 / D374, B830) 
Các hàng rào Jogger di chuyển ra khỏi vị trí nhà nhưng đầu ra cảm biến HP không thay đổi trong số lượng quy định của xung.Sự thất bại 1 gây ra một thông báo mứt ban đầu, và sự thất bại thứ 2 gây ra đang SC này.
• Jogger cảm biến HP bị ngắt kết nối, lỗi • động cơ Jogger bị ngắt kết nối, lỗi • động cơ Jogger quá tải do tắc nghẽn • Ban chính Finisher và kết nối cơ Jogger lỏng lẻo, khiếm khuyết • Finisher main board bị lỗi
Sự miêu tả Nguyên nhân
SC723 động cơ Finisher thức ăn nhanh (B830) 
Các cảm biến dây HP thức ăn ra khỏi ngăn xếp không kích hoạt trong thời gian quy định sau khi động cơ vành đai ngăn xếp feedout bật. Sự thất bại phát hiện 1 gây ra một lỗi mứt, và sự thất bại thứ 2 gây ra đang SC này.
• Ngăn xếp cảm biến HP feed-ra bị ngắt kết nối, lỗi • động cơ Feed-ra bị ngắt kết nối, lỗi • Finisher kết nối chính của hội đồng để nuôi ra khỏi động cơ bị ngắt kết nối, lỗi • quá tải động cơ do tắc nghẽn
SC724 lỗi động cơ Finisher stapler búa (B830) 
Đóng ghim không hoàn thành trong thời gian quy định sau khi động cơ yếu búa bật. Sự thất bại phát hiện 1 gây ra một lỗi mứt, và sự thất bại thứ 2 gây ra đang SC này.
• động cơ Stapler búa quá tải do tắc nghẽn, chủ yếu kẹt, số tờ vượt quá giới hạn cho dập ghim • động cơ Stapler búa bị ngắt kết nối, lỗi • động cơ búa Staple cảm biến HP bị ngắt kết nối, lỗi
SC725 Finisher dẫn lối cơ bản lỗi (D373 / D374, B830, B660) 
Sau khi di chuyển ra khỏi vị trí cảm biến đĩa hướng, hướng dẫn lối ra không được phát hiện tại vị trí nhà trong thời gian quy định.Sự thất bại phát hiện 1 gây ra một lỗi mứt, và sự thất bại thứ 2 gây ra đang SC này.
• động cơ tấm Hướng dẫn ngắt kết nối, lỗi • động cơ tấm Hướng dẫn bị quá tải do tắc nghẽn • Hướng dẫn Cảm biến vị trí tấm ngắt kết nối, lỗi
SC726 Thay đổi người chạy bộ cơ 1 lỗi (D373 / D374, B830) 
Các mặt hàng rào không rút lại trong thời gian quy định sau khi động cơ thay đổi Jogger chuyển mạch trên. Sự thất bại phát hiện 1 gây ra một lỗi mứt, và sự thất bại thứ 2 gây ra đang SC này
• động cơ phím Shift Jogger bị ngắt kết nối, lỗi • động cơ phím Shift Jogger quá tải do cảm biến HP tắc nghẽn • Shift Jogger bị ngắt kết nối, lỗi
SC727 Chuyển động cơ Jogger 2 lỗi (D373 / D374) 
Các hàng rào bên không rút lại trong thời gian quy định sau khi động cơ thay đổi Jogger chuyển mạch trên. Sự thất bại phát hiện 1 gây ra một lỗi mứt, và sự thất bại thứ 2 gây ra đang SC này.
• động cơ khai thác bị ngắt kết nối, lỏng lẻo, khiếm khuyết • động cơ bị lỗi • quá tải động cơ • HP bị lỗi
SC728 Phím Shift Jogger lỗi động cơ co rút (D373 / D374) 
Các hàng rào bên không rút lại trong thời gian quy định sau khi động cơ rút lại chuyển về. Sự thất bại phát hiện 1 gây ra một lỗi mứt, và sự thất bại thứ 2 gây ra đang SC này.
• động cơ khai thác bị ngắt kết nối, lỏng lẻo, khiếm khuyết • động cơ bị lỗi • quá tải động cơ • HP bị lỗi
SC730 Finisher Tray 1 ca lỗi động cơ (B830) 
HP cảm biến con lăn thay đổi của khay trên không kích hoạt trong thời gian quy định sau khi khay thay đổi bắt đầu di chuyển hướng về hoặc đi từ vị trí nhà. Sự thất bại phát hiện 1 gây ra một lỗi mứt, và sự thất bại thứ 2 gây ra đang SC này.
• khay phím Shift HP cảm biến của khay trên bị ngắt kết nối, lỗi • động cơ khay phím Shift của khay trên bị ngắt kết nối, lỗi • động cơ khay phím Shift của khay trên bị quá tải do tắc nghẽn
SC731 Upper Giao thông vận tải cơ Lỗi (Proof Tray): B830 
Không có tín hiệu mã hóa xung được phát hiện cho động cơ vận chuyển trên trong vòng 600 ms. Sự thất bại 1 gây ra đang SC này.
• động cơ vận chuyển Upper bị ngắt kết nối, lỗi • Kết nối Finisher để lỏng lẻo, khiếm khuyết • động cơ vận chuyển Upper động cơ vận chuyển trên bị chặn bởi tắc nghẽn • động cơ vận chuyển Upper lỗi • Ban chính Finisher khiếm khuyết
SC732 Chuyển Tray Thoát Motor: 3K Finisher B830 
Động cơ thoát khay thay đổi không hoạt động.
• động cơ khai thác lỏng lẻo, bị hỏng, khiếm khuyết • Motor đang bị chặn bởi tắc nghẽn • động cơ bị lỗi • Finisher chính ban kiểm soát lỗi
SC733 Kim bấm Exit động cơ: B830 
Động cơ thoát stapler không hoạt động.
• động cơ khai thác lỏng lẻo, bị hỏng, khiếm khuyết • Motor đang bị chặn bởi tắc nghẽn • động cơ bị lỗi • Finisher chính ban kiểm soát lỗi
SC734 Upper Tray Junction Cổng Motor: 3K Finisher B830 
Khay nối cảm biến cửa HP trên không phát hiện các cửa khẩu tại vị trí nhà trong vòng 200 ms sau hai lần. -HOẶC- Các cảm biến HP hai lần phát hiện các cửa khẩu tại vị trí nhà cho hơn 200 ms sau khi nó được cho là mở.
• cửa Junction đã không đến ở vị trí nhà trong thời gian cửa • Junction chỉ định không rời khỏi vị trí nhà trong thời gian quy định
SC735 Staple Lỗi Junction Cổng Động cơ: B830 
Các cổng nối cảm biến HP khay yếu đã không phát hiện các cửa khẩu tại vị trí nhà trong vòng 200 ms sau hai lần. -HOẶC- Các cảm biến HP hai lần phát hiện các cửa khẩu tại vị trí nhà cho hơn 200 ms sau khi nó được cho là mở.
• cửa Junction đã không đến ở vị trí nhà trong thời gian cửa • Junction chỉ định không rời khỏi vị trí nhà trong thời gian quy định
SC736 Pre-Stack Junction Cổng tô Lỗi: 3K Finisher B830 
Các cảm biến HP cổng nối pre-stack đã không phát hiện cánh cổng ở vị trí nhà trong vòng 200 ms sau hai lần. -HOẶC- Các cảm biến HP hai lần phát hiện các cửa khẩu tại vị trí nhà cho hơn 200 ms sau khi nó được cho là mở.
• cửa Junction đã không đến ở vị trí nhà trong thời gian cửa • Junction chỉ định không rời khỏi vị trí nhà trong thời gian quy định
SC737 Pre-Stack Giao thông vận tải cơ Lỗi: B830 
Động cơ vận chuyển trước khi chồng không hoạt động.
• động cơ khai thác lỏng lẻo, bị hỏng, khiếm khuyết • Motor đang bị chặn bởi tắc nghẽn • động cơ bị lỗi • Finisher chính ban kiểm soát lỗi
SC738 Pre-Stack Junction Cổng Phát hành động cơ Lỗi: B830 
Các cổng nối phát hành cảm biến HP pre-stack không phát hiện các cửa khẩu tại vị trí nhà trong vòng 200 ms sau hai lần. -HOẶC- Các cảm biến HP hai lần phát hiện các cửa khẩu tại vị trí nhà cho hơn 200 ms sau khi nó được cho là mở.
• cửa Junction đã không đến ở vị trí nhà trong thời gian cửa • Junction chỉ định không rời khỏi vị trí nhà trong thời gian quy định
 
 
Code Nguyên Nhân Khắc Phục
SC101 Exposure lamp error
The white level peak did not reach the prescribed threshold when the white plate was scanned.
• Dirty optics • Dirty white plate • Exposure lamp defective • Exposure lamp does not turn on • Lamp stabilizer defective • High voltage line leak • SIB defective • SBU defective
SC120 Scanner home position error 1
The scanner home position sensor did not detect the home position (did not go OFF) after the scanner moved forward 20 mm..
• Scanner motor defective • Scanner HP sensor defective • Harness between scanner motor and SIOB disconnected or broken. • SIOB defective
SC121 Scanner home position error 2
The scanner home position sensor did not go ON after the scanner moved forward 6 mm and the feeler entered the HP sensor.
• Scanner motor harness loose, broken, defective • Scanner motor defective • Scanner HP sensor disconnected, defective • SIOB defective
SC141 Black level detection error
During AGC the value for black level was not within ±3 of the prescribed value.
• SBU defective • Harness defective • Check harnesses between SBU and IPU • IPU defective • VBCU defective
SC142 White level detection error
During AGC the value for white level was not within -7 of the prescribed value.
• Exposure lamp defective • Harness disconnected, damaged • Dirty exposure glass, optics • Scanner motor, drive assembly defective • SBU board defective
SC143 SBU Auto Adjust Error
At power on the automatic white level adjustment failed.
• Clean the white plate • Clean the optics and lenses • Check the connectors between the SBU and IPU. • Replace the SBU • Replace the IPU • Replace the VBCU • Replace the exposure lamp
SC144 SBU communication error
When the machine is switched on, or when the machine returns to full operation from the energy save mode, the machine can not access the SBU register, or the SBU register values are abnormal. Note: The ASIC IDs read during automatic adjustment of the SBU can be displayed with SP4600.
• SBU harness loose, disconnected, defective • SBU board defective • VBCU defective
SC161 IPU error
Communication error between IPU, SBU, and VBCU.
• Check harness connections between SBU and IPU/VBCU • IPU defective • VBCU defective
SC165 Illegal Copy Prevention Error
An abnormality was detected with the ICIB board at power on.
• ICIB connected incorrectly • ICIB defective
SC180 Scanner fan lock The fan motor next to the SIOB did not switch on within 10 sec. after the CPU issued the ON signal. • Fan defective • Foreign object interfering with operation of fan • Motor harness loose, disconnected, or broken • SIOB defective
SC181 Scanner Fan Error: Lamp Stabilizer
The exposure lamp regulator fan is not rotating.
• Check the fan connections • Fan defective • Check SBU connection • Check SIOB connection • SBU defective • SIOB defective
SC182 Scanner Fan Error: Right Side
The fan located on the right side of the exposure unit is not rotating.
• Check the fan connections • Fan defective • Check SBU connection • Check SIOB connection • SBU defective • SIOB defective
SC195 Machine serial number error
The number registered for the machine serial number does not match.
• Confirm the correct serial number of the machine in the specifications • Important: When SC195 occurs, the serial number must be input. Please contact your technical supervisor.
SC202 Polygon motor error: ON timeout
The polygon mirror motor does not reach the targeted operating speed within the prescribed time
• Harness to polygon motor drive board disconnected, defective • Polygon motor defective • Polygon motor drive board defective • Polygon motor defective.
SC203 Polygon motor error: OFF timeout
The polygon mirror motor does leave the READY status within 3 seconds after the polygon motor switches off.
• Harness to polygon motor driver board disconnected, defective • Polygon motor defective • Polygon motor driver board defective • Polygon motor defective.
Code Description Causes
SC204 Polygon motor error: XSCRDY signal error
The polygon motor stopped operating while the LD unit was firing.
• Harness to polygon motor driver board disconnected, defective • Polygon motor defective • Polygon motor driver board defective
SC210 Laser beam detection error: K (Black)
The laser synchronization sensor failed to detect the beginning and end of the laser beam flash for the designated color onto the polygon mirror while the mirror is rotating at the prescribed number of revolutions.
• Laser synchronization detector sensor connection loose, not connected • Laser synchronization detector sensor defective • LD unit defective • IPU defective • VBCU defective
SC211 Laser beam detection error: Y (Yellow)
The laser synchronization sensor failed to detect the beginning and end of the laser beam flash for the designated color onto the polygon mirror while the mirror is rotating at the prescribed number of revolutions.
• Laser synchronization detector sensor connection loose, not connected • Laser synchronization detector sensor defective • LD unit defective • IPU defective • VBCU defective
SC212 Laser beam detection error: M (Magenta)
The laser synchronization sensor failed to detect the beginning and end of the laser beam flash for the designated color onto the polygon mirror while the mirror is rotating at the prescribed number of revolutions.
• Laser synchronization detector sensor connection loose, not connected • Laser synchronization detector sensor defective • LD unit defective • IPU defective • VBCU defective
SC213 Laser beam detection error: C (Cyan)
The laser synchronization sensor failed to detect the beginning and end of the laser beam flash for the designated color onto the polygon mirror while the mirror is rotating at the prescribed number of revolutions.
• Laser synchronization detector sensor connection loose, not connected • Laser synchronization detector sensor defective • LD unit defective • IPU defective • VBCU defective
SC220 Laser Synchronization Detector Error: K Leading Edge: LD0
While the polygon motor is rotating normally, no synchronizing detection signal is output for LD0 black, or leading edge, even after the laser diode has been firing for 2 sec.
• Harness between the laser synchronizing detector and I/F unit is disconnected, defective • Check all connections between LD unit, LDB, IPU • LD unit • LDB defective • IPU defective
SC221 Laser Synchronization Detector Error: K Leading Edge (Not LD0)
While the polygon motor is rotating normally, no synchronizing detection signal is output for black, leading edge for any LD other than LD0.
• Harness between the laser synchronizing detector and I/F unit is disconnected, defective • Check all connections between LD unit, LDB, IPU • LD unit • LDB defective • IPU defective
SC222 Laser Synchronization Detector Error: Y Leading Edge: LD0
While the polygon motor is rotating normally, no synchronizing detection signal is output for LD0 yellow, leading edge.
• Harness between the laser synchronizing detector and I/F unit is disconnected, defective • Check all connections between LD unit, LDB, IPU • LD unit • LDB defective • IPU defective
SC223 Laser Synchronization Detector Error: Y Leading Edge (Not LD0)
While the polygon motor is rotating normally, no synchronizing detection signal is output for yellow, leading edge for any LD other than LD0.
• Harness between the laser synchronizing detector and I/F unit is disconnected, defective • Check all connections between LD unit, LDB, IPU • LD unit • LDB defective • IPU defective
SC224 Laser Synchronization Detector Error: M Leading Edge: LD0
While the polygon motor is rotating normally, no synchronizing detection signal is output for LD0 magenta, leading edge.
• Harness between the laser synchronizing detector and I/F unit is disconnected, defective • Check all connections between LD unit, LDB, IPU • LD unit • LDB defective • IPU defective
SC225 Laser Synchronization Detector Error: M Leading Edge (Not LD0)
While the polygon motor is rotating normally, no synchronizing detection signal is output for magenta, leading edge for any LD other than LD0.
• Harness between the laser synchronizing detector and I/F unit is disconnected, defective • Check all connections between LD unit, LDB, IPU • LD unit • LDB defective • IPU defective
SC226 Laser Synchronization Detector Error: C Leading Edge: LD0
While the polygon motor is rotating normally, no synchronizing detection signal is output for LD0 cyan, leading edge.
• Harness between the laser synchronizing detector and I/F unit is disconnected, defective • Check all connections between LD unit, LDB, IPU • LD unit • LDB defective • IPU defective
SC227 Laser Synchronization Detector Error: C Leading Edge (Not LD0)
While the polygon motor is rotating normally, no synchronizing detection signal is output for cyan, leading edgefor any LD other than LD0.
• Harness between the laser synchronizing detector and I/F unit is disconnected, defective • Check all connections between LD unit, LDB, IPU • LD unit • LDB defective • IPU defective
SC230 FGATE error: Feedback remains HIGH for K write
After the start of timing to create the black image, the PFGATE register of the GAVD did not assert
• Harness between the VBCU and LDB unit disconnected, loose, or defective. • LD unit defective • IPU defective • Controller board disconnected, defective • HDD defective
SC231 FGATE error: Feedback remains LOW for K write
After the start of timing to create the black image, the PFGATE register of the GAVD did not assert.
• Harness between the VBCU and LDB unit disconnected, loose, or defective. • LD unit defective • IPU defective • Controller board disconnected, defective • HDD defective
Code Description Causes
SC232 FGATE error: Feedback remains HIGH for Y write
After the start of timing to create the yellow image, the PFGATE register of the GAVD did not assert.
• Harness between the VBCU and LDB unit disconnected, loose, or defective. • LD unit defective • IPU defective • Controller board disconnected, defective • HDD defective
SC233 FGATE error: Feedback remains LOW for Y write
After the start of timing to create the yellow image, the PFGATE register of the GAVD did not assert.
• Harness between the VBCU and LDB unit disconnected, loose, or defective. • LD unit defective • IPU defective • Controller board disconnected, defective • HDD defective
SC234 FGATE error 1: Feedback remains HIGH for M write
After the start of timing to create the magenta image, the PFGATE register of the GAVD did not assert.
• Harness between the VBCU and LDB unit disconnected, loose, or defective. • LD unit defective • IPU defective • Controller board disconnected, defective • HDD defective
SC235 FGATE error: Feedback remains LOW for M write
After the start of timing to create the magenta image, the PFGATE register of the GAVD does not assert.
• Harness between the VBCU and LDB unit disconnected, loose, or defective. • LD unit defective • IPU defective • Controller board disconnected, defective • HDD defective
SC236 FGATE error 1: Feedback remains HIGH for C write
After the start of timing to create the cyan image, the PFGATE register of the GAVD did not assert.
• Harness between the VBCU and LDB unit disconnected, loose, or defective. • LD unit defective • IPU defective • Controller board disconnected, defective • HDD defective
SC237 FGATE error: Feedback remains LOW for C write
After the start of timing to create the cyan image, the PFGATE register of the GAVD does not assert.
• Harness between the VBCU and LDB unit disconnected, loose, or defective. • LD unit defective • IPU defective • Controller board disconnected, defective • HDD defective
SC240 LD error: K
An error occurred at the LD error terminal of the K, Y, M, or C LD driver after initialization of the LD because the power to the LD was higher or lower than the prescribed limit.
• LD defective due to wear, damage, short circuit • LDB harness disconnected, loose or defective
SC241 LD error: Y
An error occurred at the LD error terminal of the K, Y, M, or C LD driver after initialization of the LD because the power to the LD was higher or lower than the prescribed limit.
• LD defective due to wear, damage, short circuit • LDB harness disconnected, loose or defective
SC242 LD error: M
An error occurred at the LD error terminal of the K, Y, M, or C LD driver after initialization of the LD because the power to the LD was higher or lower than the prescribed limit.
• LD defective due to wear, damage, short circuit • LDB harness disconnected, loose or defective
SC243 LD error: C
An error occurred at the LD error terminal of the K, Y, M, or C LD driver after initialization of the LD because the power to the LD was higher or lower than the prescribed limit.
• LD defective due to wear, damage, short circuit • LDB harness disconnected, loose or defective
SC268 Optical unit sensor error
At power on, one of the two temperature sensors in the optics unit detected a temperature lower than -10°C. -or- It detected a temperature higher than 80°C.
• Thermistor disconnected (causes extremely low temperature reading) • Thermistor damaged and short circuited (causes extremely high temperature reading) • VBCU defective
SC270 Skew Control Upper Lower Limit: Y
The pulse total for Yellow skew control is not within the prescribed range.
• ITB not installed correctly. • ITB defective • Optical unit installed incorrectly • Optical unit defective
SC271 Skew Control Upper Lower Limit: M
The pulse total for Magenta skew control is not within the prescribed range.
• ITB not installed correctly. • ITB defective • Optical unit installed incorrectly • Optical unit defective
SC272 Skew Control Upper Lower Limit: C
The pulse total for Cyan skew control is not within the prescribed range.
• ITB not installed correctly. • ITB defective • Optical unit installed incorrectly • Optical unit defective
SC285 MUSIC Continuous Failure
The MUSIC adjustment failed after four attempts.
• Fusing belt installed incorrectly • Fusing belt surface scoured, scratched • MUSIC sensors dirty, defective
Code Description Causes
SC300 Drum charge corona wire error: K
The output of the charge corona wire of the black PCU is abnormal.
• CGB power pack connection loose, broken defective • Check CGB power pack connection to BCU • CGB power pack defective • BCU defective • Replace OPC drum
SC301 AC charge output error: M
An interrupt checks the status of the power pack every 10 ms. This SC is issued if the VBCU detects a short in the AC charge for M, C, Y.
• Disconnect the high voltage cable from Terminal C of the multiple high-voltage supply board. • Attach a voltmeter to the terminal. • If there is no output from the terminal, replace the high voltage power supply. -or- • If there is output from the terminal, test the resistance between the high voltage cable and the ground. If resistance is nearly "0", check the high-voltage harness for defects and replace it if necessary. • Test the conductivity between the OPC unit and the ground. If there is no conductivity between the OPC unit and ground, replace the OPC unit. • If there is no charge PWM signal, replace the harness and/or VBCU.
SC302 AC charge output error: C
An interrupt checks the status of the power pack every 10 ms. This SC is issued if the VBCU detects a short in the AC charge for M, C, Y.
• Disconnect the high voltage cable from Terminal C of the multiple high-voltage supply board. • Attach a voltmeter to the terminal. • If there is no output from the terminal, replace the high voltage power supply. -or- • If there is output from the terminal, test the resistance between the high voltage cable and the ground. If resistance is nearly "0", check the high-voltage harness for defects and replace it if necessary. • Test the conductivity between the OPC unit and the ground. If there is no conductivity between the OPC unit and ground, replace the OPC unit. • If there is no charge PWM signal, replace the harness and/or VBCU.
SC303 AC charge output error: Y
An interrupt checks the status of the power pack every 10 ms. This SC is issued if the VBCU detects a short in the AC charge for M, C, Y.
• Disconnect the high voltage cable from Terminal C of the multiple high-voltage supply board. • Attach a voltmeter to the terminal. • If there is no output from the terminal, replace the high voltage power supply. -or- • If there is output from the terminal, test the resistance between the high voltage cable and the ground. If resistance is nearly "0", check the high-voltage harness for defects and replace it if necessary. • Test the conductivity between the OPC unit and the ground. If there is no conductivity between the OPC unit and ground, replace the OPC unit. • If there is no charge PWM signal, replace the harness and/or VBCU.
SC304 Charge Corona Error: Charge Leak (K PCU)
A abnormal detection signal (H) was detected for longer than 250 ms.
• Turn the machine power off/on • CGB power pack harness connectors loose, broken, defective • Corona wire caps loose, missing • CGB power pack defective • Charge corona unit connectors loose, broken, defective
SC308 Charge Corona Error: Wire Cleaner Error (K PCU)
The charge corona wire cleaner motor remained locked after the motor was switched on, or failed to switch off within the prescribed time after cleaning started.
• Turn the machine power off/on • Motor overloaded due to a physical obstruction • Motor defective
SC313 Charge, development error: M
After the M, C, or Y drum started to rotate, the feedback for the charge unit of the color dropped below 0.3V.
• Make sure that the settings of SP2202 are at the defaults. • Check harness connections between charge roller and transfer power pack. • Defective charge roller • Defective power pack
SC314 Charge, development error: C
After the M, C, or Y drum started to rotate, the feedback for the charge unit of the color dropped below 0.3V.
• Make sure that the settings of SP2202 are at the defaults. • Check harness connections between charge roller and transfer power pack. • Defective charge roller • Defective power pack
SC315 Charge, development error: Y
After the M, C, or Y drum started to rotate, the feedback for the charge unit of the color dropped below 0.3V.
• Make sure that the settings of SP2202 are at the defaults. • Check harness connections between charge roller and transfer power pack. • Defective charge roller • Defective power pack
SC316 Drum Charge Error: K
Drum charge output voltage (Vpp) exceeded 2.8 kV.
• Check the connections of the charge unit of the PCU where the problem occurred. • Replace the charge unit of the PCU (CBG power pack for the K PCU, charge roller unit for YMC PCUs)
SC317 Drum Charge Error: M
Drum charge output voltage (Vpp) exceeded 2.8 kV.
• Check the connections of the charge unit of the PCU where the problem occurred. • Replace the charge unit of the PCU (CBG power pack for the K PCU, charge roller unit for YMC PCUs)
SC318 Drum Charge Error: C
Drum charge output voltage (Vpp) exceeded 2.8 kV.
• Check the connections of the charge unit of the PCU where the problem occurred. • Replace the charge unit of the PCU (CBG power pack for the K PCU, charge roller unit for YMC PCUs)
SC319 Drum Charge Error: Y
Drum charge output voltage (Vpp) exceeded 2.8 kV.
• Check the connections of the charge unit of the PCU where the problem occurred. • Replace the charge unit of the PCU (CBG power pack for the K PCU, charge roller unit for YMC PCUs)
SC320 Development power pack error: K
This SC is issued if the VBCU detects a short in the development DC charge for K, M, C, Y.
• Development power pack defective • High voltage power supply defective • High voltage power supply harness defective • Development unit defective • IOB harness disconnected or defective • IOB defective
SC321 Development power pack error: M
This SC is issued if the VBCU detects a short in the development DC charge for K, M, C, Y.
• Development power pack defective • High voltage power supply defective • High voltage power supply harness defective • Development unit defective • IOB harness disconnected or defective • IOB defective
Code Description Causes
SC322 Development power pack error: C
This SC is issued if the VBCU detects a short in the development DC charge for K, M, C, Y.
• Development power pack defective • High voltage power supply defective • High voltage power supply harness defective • Development unit defective • IOB harness disconnected or defective • IOB defective
SC323 Development power pack error: Y
This SC is issued if the VBCU detects a short in the development DC charge for K, M, C, Y.
• Development power pack defective • High voltage power supply defective • High voltage power supply harness defective • Development unit defective • IOB harness disconnected or defective • IOB defective
SC324 Development motor error: K
The PLL lock signal remained HIGH or LOW for longer than the prescribed time for the K, M, C, or Y, development motor.
• Development motor shaft locked, blocked by obstruction • Development motor defective • DRB defective
SC325 Development motor error: M
The PLL lock signal remained HIGH or LOW for longer than the prescribed time for the K, M, C, or Y, development motor.
• Development motor shaft locked, blocked by obstruction • Development motor defective • DRB defective
SC326 Development motor error: C
The PLL lock signal remained HIGH or LOW for longer than the prescribed time for the K, M, C, or Y, development motor.
• Development motor shaft locked, blocked by obstruction • Development motor defective • DRB defective
SC327 Development motor error: Y
The PLL lock signal remained HIGH or LOW for longer than the prescribed time for the K, M, C, or Y, development motor.
• Development motor shaft locked, blocked by obstruction • Development motor defective • DRB defective
SC336 Developer set error: K
The value of Vcnt is set at the maximum or minimum setting when the TD sensor is initialized.
1. Open the front door. 2. Pull out the film seal from the black, magenta, cyan, or yellow developer bottle. 3. Do the correct SP for the affected color: • SP3801 003 to initialize the TD sensor for K. • SP3801 004 to initialize the TD sensor for M. • SP3801 005 to initialize the TD sensor for C. • SP3801 006 to initialize the TD sensor for Y
SC337 Developer set error: M
The value of Vcnt is set at the maximum or minimum setting when the TD sensor is initialized.
1. Open the front door. 2. Pull out the film seal from the black, magenta, cyan, or yellow developer bottle. 3. Do the correct SP for the affected color: • SP3801 003 to initialize the TD sensor for K. • SP3801 004 to initialize the TD sensor for M. • SP3801 005 to initialize the TD sensor for C. • SP3801 006 to initialize the TD sensor for Y
SC338 Developer set error: C
The value of Vcnt is set at the maximum or minimum setting when the TD sensor is initialized.
1. Open the front door. 2. Pull out the film seal from the black, magenta, cyan, or yellow developer bottle. 3. Do the correct SP for the affected color: • SP3801 003 to initialize the TD sensor for K. • SP3801 004 to initialize the TD sensor for M. • SP3801 005 to initialize the TD sensor for C. • SP3801 006 to initialize the TD sensor for Y
SC339 Developer set error: Y
The value of Vcnt is set at the maximum or minimum setting when the TD sensor is initialized.
1. Open the front door. 2. Pull out the film seal from the black, magenta, cyan, or yellow developer bottle. 3. Do the correct SP for the affected color: • SP3801 003 to initialize the TD sensor for K. • SP3801 004 to initialize the TD sensor for M. • SP3801 005 to initialize the TD sensor for C. • SP3801 006 to initialize the TD sensor for Y
SC348 Toner supply motor error
2 sec. after the motor START signal is output, a LOCK signal cannot be detected.
• Motor harness disconnected, loose, or defective • Toner pump overload • Sub hopper overload • Toner hopper motor defective
SC350 Developer Fill Error: K
The PCU failed to fill with developer from the developer bottle when SP3814-1 was executed.
• Developer bottle not set correctly • Developer in the bottle is clogged and not flowing Note: For detailed information about how to handle problems developer filling, see "Handling Problems with Developer Filling" under "PCU" in Section 3.
SC351 Developer Fill Error: M
The PCU failed to fill with developer from the developer bottle when SP3814-1 was executed.
• Developer bottle not set correctly • Developer in the bottle is clogged and not flowing Note: For detailed information about how to handle problems developer filling, see "Handling Problems with Developer Filling" under "PCU" in Section 3.
SC352 Developer Fill Error: C
The PCU failed to fill with developer from the developer bottle when SP3814-1 was executed.
• Developer bottle not set correctly • Developer in the bottle is clogged and not flowing Note: For detailed information about how to handle problems developer filling, see "Handling Problems with Developer Filling" under "PCU" in Section 3.
SC353 Developer Fill Error: Y
The PCU failed to fill with developer from the developer bottle when SP3814-1 was executed.
• Developer bottle not set correctly • Developer in the bottle is clogged and not flowing Note: For detailed information about how to handle problems developer filling, see "Handling Problems with Developer Filling" under "PCU" in Section 3.
Code Description Causes
SC360 TD sensor (Vt high) error: K
The Vt value of the black, magenta, cyan, or yellow TD sensor exceeds 0.5V for 10 counts.
• Black, magenta, cyan, or yellow TD sensor disconnected • Harness between TD sensor and PCU defective • Defective TD sensor, replace the PCU Note: The TD sensor cannot be replaced independently. The PCU must be replaced if the TD sensor is defective.
SC361 TD sensor (Vt high) error: M
The Vt value of the black, magenta, cyan, or yellow TD sensor exceeds 0.5V for 10 counts.
• Black, magenta, cyan, or yellow TD sensor disconnected • Harness between TD sensor and PCU defective • Defective TD sensor, replace the PCU Note: The TD sensor cannot be replaced independently. The PCU must be replaced if the TD sensor is defective.
SC362 TD sensor (Vt high) error: C
The Vt value of the black, magenta, cyan, or yellow TD sensor exceeds 0.5V for 10 counts.
• Black, magenta, cyan, or yellow TD sensor disconnected • Harness between TD sensor and PCU defective • Defective TD sensor, replace the PCU Note: The TD sensor cannot be replaced independently. The PCU must be replaced if the TD sensor is defective.
SC363 TD sensor (Vt high) error: Y
The Vt value of the black, magenta, cyan, or yellow TD sensor exceeds 0.5V for 10 counts.
• Black, magenta, cyan, or yellow TD sensor disconnected • Harness between TD sensor and PCU defective • Defective TD sensor, replace the PCU Note: The TD sensor cannot be replaced independently. The PCU must be replaced if the TD sensor is defective.
SC364 TD sensor (Vt low) error: K
The Vt value of the black, magenta, cyan, or yellow TD sensor is below 0.5V for 10 counts.
• TD sensor harness disconnected, loose, defective • A drawer connector (located on the rear of a development unit) disconnected, loose, defective • TD sensor defective, replace the PCU Note: The TD sensor cannot be replaced independently. The PCU must be replaced if the TD sensor is defective.
SC365 TD sensor (Vt low) error: M
The Vt value of the black, magenta, cyan, or yellow TD sensor is below 0.5V for 10 counts.
• TD sensor harness disconnected, loose, defective • A drawer connector (located on the rear of a development unit) disconnected, loose, defective • TD sensor defective, replace the PCU Note: The TD sensor cannot be replaced independently. The PCU must be replaced if the TD sensor is defective.
SC366 TD sensor (Vt low) error: C
The Vt value of the black, magenta, cyan, or yellow TD sensor is below 0.5V for 10 counts.
• TD sensor harness disconnected, loose, defective • A drawer connector (located on the rear of a development unit) disconnected, loose, defective • TD sensor defective, replace the PCU Note: The TD sensor cannot be replaced independently. The PCU must be replaced if the TD sensor is defective.
SC367 TD sensor (Vt low) error: Y
The Vt value of the black, magenta, cyan, or yellow TD sensor is below 0.5V for 10 counts.
• TD sensor harness disconnected, loose, defective • A drawer connector (located on the rear of a development unit) disconnected, loose, defective • TD sensor defective, replace the PCU Note: The TD sensor cannot be replaced independently. The PCU must be replaced if the TD sensor is defective.
SC372 TD sensor adjustment error: K
During TD sensor initialization with SP3801, the output value of the black, magenta, cyan, or yellow TD sensor is not within the range of 2.5+-0.2V
TD harness sensor disconnected, loose or defective Harness between TD sensor and drawer disconnected, defective • TD sensor defective, replace the PCU Note: The TD sensor cannot be replaced independently. The PCU must be replaced if the TD sensor is defective.
SC373 TD sensor adjustment error: M
During TD sensor initialization with SP3801, the output value of the black, magenta, cyan, or yellow TD sensor is not within the range of 2.5+-0.2V
TD harness sensor disconnected, loose or defective Harness between TD sensor and drawer disconnected, defective • TD sensor defective, replace the PCU Note: The TD sensor cannot be replaced independently. The PCU must be replaced if the TD sensor is defective.
SC374 TD sensor adjustment error: C
During TD sensor initialization with SP3801, the output value of the black, magenta, cyan, or yellow TD sensor is not within the range of 2.5+-0.2V
TD harness sensor disconnected, loose or defective Harness between TD sensor and drawer disconnected, defective • TD sensor defective, replace the PCU Note: The TD sensor cannot be replaced independently. The PCU must be replaced if the TD sensor is defective.
SC375 TD sensor adjustment error: Y
During TD sensor initialization with SP3801, the output value of the black, magenta, cyan, or yellow TD sensor is not within the range of 2.5+-0.2V
TD harness sensor disconnected, loose or defective Harness between TD sensor and drawer disconnected, defective • TD sensor defective, replace the PCU Note: The TD sensor cannot be replaced independently. The PCU must be replaced if the TD sensor is defective.
SC396 Drum motor error: K
The motor is trying to rotate at power on or during normal operation but there is an excessive load on the drum shaft. The motor has no traction (due to a bent cleaning blade, for example).
• Drum motor harness loose, broken, defective • Drum motor defective • DTMB defective
SC397 Drum motor error: M
The motor is trying to rotate at power on or during normal operation but there is an excessive load on the drum shaft. The motor has no traction (due to a bent cleaning blade, for example).
• Drum motor harness loose, broken, defective • Drum motor defective • DTMB defective
SC398 Drum motor error: C
The motor is trying to rotate at power on or during normal operation but there is an excessive load on the drum shaft. The motor has no traction (due to a bent cleaning blade, for example).
• Drum motor harness loose, broken, defective • Drum motor defective • DTMB defective
Code Description Causes
SC399 Drum motor error: Y
The motor is trying to rotate at power on or during normal operation but there is an excessive load on the drum shaft. The motor has no traction (due to a bent cleaning blade, for example).
• Drum motor harness loose, broken, defective • Drum motor defective • DTMB defective
SC400 ID sensor error: Calibration
Before adjustment Vsg_reg<0.5 but Vsg_reg could not be adjusted to the target Vsg_reg = 4.0+-0.2V during process control.
• ID sensor harness disconnected, loose, defective • ID sensor dirty • ID sensor defective • ITB unit drawer connector dirty
SC410 ID sensor error: Development K
Development gamma for black, magenta, cyan, or yellow is not within range (0.3 to 6.0). Process control halts when this SC is issued.
• Toner density abnormal. Refer to the image troubleshooting section in Section 4 of the Venus-C1 B132 Service Manual (Self-Check Error Codes 55 to 59, 61). • LD sensor harness loose, broken, defective • Potential sensor defective • LD unit not firing • ITB separation for CMY abnormal • Transfer power pack defective)
SC411 ID sensor error: Development M
Development gamma for black, magenta, cyan, or yellow is not within range (0.3 to 6.0). Process control halts when this SC is issued.
• Toner density abnormal. Refer to the image troubleshooting section in Section 4 of the Venus-C1 B132 Service Manual (Self-Check Error Codes 55 to 59, 61). • LD sensor harness loose, broken, defective • Potential sensor defective • LD unit not firing • ITB separation for CMY abnormal • Transfer power pack defective)
SC412 ID sensor error: Development C
Development gamma for black, magenta, cyan, or yellow is not within range (0.3 to 6.0). Process control halts when this SC is issued.
• Toner density abnormal. Refer to the image troubleshooting section in Section 4 of the Venus-C1 B132 Service Manual (Self-Check Error Codes 55 to 59, 61). • LD sensor harness loose, broken, defective • Potential sensor defective • LD unit not firing • ITB separation for CMY abnormal • Transfer power pack defective)
SC413 ID sensor error: Development Y
Development gamma for black, magenta, cyan, or yellow is not within range (0.3 to 6.0). Process control halts when this SC is issued.
• Toner density abnormal. Refer to the image troubleshooting section in Section 4 of the Venus-C1 B132 Service Manual (Self-Check Error Codes 55 to 59, 61). • LD sensor harness loose, broken, defective • Potential sensor defective • LD unit not firing • ITB separation for CMY abnormal • Transfer power pack defective)
SC414 ID sensor error: Development start voltage K
The development start voltage in the development of the black, magenta, cyan, or yellow PCU is not within the correct range (+-150V)
• Toner density abnormal. Refer to the image troubleshooting section in Section 4 of the Venus-C1 B132 Service Manual (Self-Check Error Codes 55 to 59, 61). • Potential sensor defective • LD unit not firing • ITB separation for CMY abnormal • Transfer power pack defective
SC415 ID sensor error: Development start voltage M
The development start voltage in the development of the black, magenta, cyan, or yellow PCU is not within the correct range (+-150V)
• Toner density abnormal. Refer to the image troubleshooting section in Section 4 of the Venus-C1 B132 Service Manual (Self-Check Error Codes 55 to 59, 61). • Potential sensor defective • LD unit not firing • ITB separation for CMY abnormal • Transfer power pack defective
SC416 ID sensor error: Development start voltage C
The development start voltage in the development of the black, magenta, cyan, or yellow PCU is not within the correct range (+-150V)
• Toner density abnormal. Refer to the image troubleshooting section in Section 4 of the Venus-C1 B132 Service Manual (Self-Check Error Codes 55 to 59, 61). • Potential sensor defective • LD unit not firing • ITB separation for CMY abnormal • Transfer power pack defective
SC417 ID sensor error: Development start voltage Y
The development start voltage in the development of the black, magenta, cyan, or yellow PCU is not within the correct range (+-150V)
• Toner density abnormal. Refer to the image troubleshooting section in Section 4 of the Venus-C1 B132 Service Manual (Self-Check Error Codes 55 to 59, 61). • Potential sensor defective • LD unit not firing • ITB separation for CMY abnormal • Transfer power pack defective
SC418 LED error during Vsg adjustment
PWM value: Ifsg>3000 This means the current to the LED of the ID sensor is abnormal.
• ID sensor dirty • ID sensor defective
SC420 Potential sensor error: Vd Adjustment K
The development potential of the drum before exposure (Vd) cannot be adjusted to within +-8 V of the target voltage (-900V).
• Drum potential sensor harness, connector is loose, broken, defective • Drum potential sensor dirty • Drum potential sensor defective • Drum connector, harness loose, broken, defective • Development power pack defective • VBCU defective
SC421 Potential sensor error: Vd Adjustment K
The development potential of the drum before exposure (Vd) cannot be adjusted to within +-8 V of the target voltage (-900V).
• Drum potential sensor harness, connector is loose, broken, defective • Drum potential sensor dirty • Drum potential sensor defective • Drum connector, harness loose, broken, defective • Development power pack defective • VBCU defective
SC422 Potential sensor error: Vd Adjustment M
The development potential of the drum before exposure (Vd) cannot be adjusted to within +-8 V of the target voltage (-900V).
• Drum potential sensor harness, connector is loose, broken, defective • Drum potential sensor dirty • Drum potential sensor defective • Drum connector, harness loose, broken, defective • Development power pack defective • VBCU defective
SC423 Potential sensor error: Vd Adjustment C
The development potential of the drum before exposure (Vd) cannot be adjusted to within +-8 V of the target voltage (-900V).
• Drum potential sensor harness, connector is loose, broken, defective • Drum potential sensor dirty • Drum potential sensor defective • Drum connector, harness loose, broken, defective • Development power pack defective • VBCU defective
Code Description Causes
SC423 Potential sensor error: Vd Adjustment Y
The development potential of the drum before exposure (Vd) cannot be adjusted to within +-8 V of the target voltage (-900V).
• Drum potential sensor harness, connector is loose, broken, defective • Drum potential sensor dirty • Drum potential sensor defective • Drum connector, harness loose, broken, defective • Development power pack defective • VBCU defective
SC424 Potential sensor error 5: Vl adjustment K
Vpl could not be adjusted to within +-5V of the target Vpl after exposure of the ID sensor patterns.
• Drum worn • LD unit dirty • Poor drum ground connection
SC425 Potential sensor error 6: Vl adjustment M
Vpl could not be adjusted to within +-5V of the target Vpl after exposure of the ID sensor patterns.
• Drum worn • LD unit dirty • Poor drum ground connection
SC426 Potential sensor error 7: Vl adjustment C
Vpl could not be adjusted to within +-5V of the target Vpl after exposure of the ID sensor patterns.
• Drum worn • LD unit dirty • Poor drum ground connection
SC427 Potential sensor error 8: Vl adjustment Y
Vpl could not be adjusted to within +-5V of the target Vpl after exposure of the ID sensor patterns.
• Drum worn • LD unit dirty • Poor drum ground connection
SC432 Potential sensor error 1: Vr K
Vr > 200V. The residual voltage (Vr), the amount of voltage that remains on the surface of the drum after the QL fires is greater than 200V.
• Potential sensor dirty • Potential sensor defective • Charge roller defective • Charge power pack defective • OPC defective
SC433 Potential sensor error 2: Vr M
Vr > 200V. The residual voltage (Vr), the amount of voltage that remains on the surface of the drum after the QL fires is greater than 200V.
• Potential sensor dirty • Potential sensor defective • Charge roller defective • Charge power pack defective • OPC defective
SC434 Potential sensor error 3: Vr C
Vr > 200V. The residual voltage (Vr), the amount of voltage that remains on the surface of the drum after the QL fires is greater than 200V.
• Potential sensor dirty • Potential sensor defective • Charge roller defective • Charge power pack defective • OPC defective
SC435 Potential sensor error 4: Vr Y
Vr > 200V. The residual voltage (Vr), the amount of voltage that remains on the surface of the drum after the QL fires is greater than 200V.
• Potential sensor dirty • Potential sensor defective • Charge roller defective • Charge power pack defective • OPC defective
SC436 Potential sensor error: Vd K
The VdHome reading, the first step of the process control self-check, detected that the development potential of the unexposed areas of the drum are not within the prescribed range (-500 to -800)
• Potential sensor dirty • Potential sensor defective • Charge roller defective • Charge power pack defective • OPC defective
SC437 Potential sensor error: Vd M
The VdHome reading, the first step of the process control self-check, detected that the development potential of the unexposed areas of the drum are not within the prescribed range (-500 to -800)
• Potential sensor dirty • Potential sensor defective • Charge roller defective • Charge power pack defective • OPC defective
SC438 Potential sensor error: Vd C
The VdHome reading, the first step of the process control self-check, detected that the development potential of the unexposed areas of the drum are not within the prescribed range (-500 to -800)
• Potential sensor dirty • Potential sensor defective • Charge roller defective • Charge power pack defective • OPC defective
SC439 Potential sensor error: Vd Y
The VdHome reading, the first step of the process control self-check, detected that the development potential of the unexposed areas of the drum are not within the prescribed range (-500 to -800)
• Potential sensor dirty • Potential sensor defective • Charge roller defective • Charge power pack defective • OPC defective
SC440 Image transfer power pack error: K
An interrupt checks the status of the power pack every 10 ms. This SC is issued if the VBCU detects a short in the power pack for K, M, C, or Y.
• Transfer belt damaged, insulation damaged • Insulation on high voltage cable damaged • Another hot point inside the machine has damaged insulation • Insulation around high-voltage power supply damaged
SC441 Image transfer power pack error: M
An interrupt checks the status of the power pack every 10 ms. This SC is issued if the VBCU detects a short in the power pack for K, M, C, or Y.
• Transfer belt damaged, insulation damaged • Insulation on high voltage cable damaged • Another hot point inside the machine has damaged insulation • Insulation around high-voltage power supply damaged
Code Description Causes
SC442 Image transfer power pack error: C
An interrupt checks the status of the power pack every 10 ms. This SC is issued if the VBCU detects a short in the power pack for K, M, C, or Y.
• Transfer belt damaged, insulation damaged • Insulation on high voltage cable damaged • Another hot point inside the machine has damaged insulation • Insulation around high-voltage power supply damaged
SC443 Image transfer power pack error: Y
An interrupt checks the status of the power pack every 10 ms. This SC is issued if the VBCU detects a short in the power pack for K, M, C, or Y.
• Transfer belt damaged, insulation damaged • Insulation on high voltage cable damaged • Another hot point inside the machine has damaged insulation • Insulation around high-voltage power supply damaged
SC445 Image transfer motor error
The control board of the ITB motor belt generated signals that indicate there is problem with the image transfer belt motor.
• ITB motor defective • ITB control board defective • ITB overloaded • Encoder strip on the edge of the ITB damaged.
SC446 ITB lift motor error
The state of the ITB lift sensor does not change its state (switching from off to on or vice versa), even after the ITB lift motor starts rotating.
• ITB lift sensor dirty, disconnected, defective • ITB lift motor disconnected, defective • ITB sensor defective • ITB lift motor defective
SC447 Image transfer roller position error
The machine checks for the presence of the K STC and the checks the status of the K image transfer roller lift sensor after the door is closed.
• Transfer belt release lever down • Lift sensor connector loose, broken, dirty • Lift sensor defective
SC450 Transfer power pack output error
An interrupt checks the status of the power pack every 2 ms. This SC is issued if the VBCU detects a short in the power pack 250 times at T2 within 500 ms.
• Damaged insulation on the high-voltage supply cable • Damaged insulation around the highvoltage power supply. • Check SIOB harness connections • SIOB defective
SC452 PTR lift mechanism error
The PTR was not detected at the home position within 2 sec. after the PTR lift motor turned on.
• PTR HP sensor dirty, disconnected, defective • PTR lift motor disconnected, defective
SC455 PTR motor error
The lock signal from the paper transfer motor was not detected within 1 sec. after the motor switched on.
• Motor disconnected • PTR shaft locked, needs cleaning, blocked by obstruction • Drive shaft of the ITB locked and overloaded, needs cleaning, or blocked by obstruction • DRB disconnected, defective
SC460 Separation power pack output error
This SC is issued if the VBCU detects a short in the transfer power pack.
• Damaged insulation on the high-voltage supply cable (replace cable) • Damaged insulation around the transfer power pack
SC465 Image Transfer Roller End: K
The machine detected an abnormal reading of the resistance of the transfer roller because it is near the end of its service life.
• Check the connections between the transfer roller power pack the roller • Replace image transfer roller • Image transfer power pack defective
SC466 Image Transfer Roller End: M
The machine detected an abnormal reading of the resistance of the transfer roller because it is near the end of its service life.
• Check the connections between the transfer roller power pack the roller • Replace image transfer roller • Image transfer power pack defective
SC467 Image Transfer Roller End: C
The machine detected an abnormal reading of the resistance of the transfer roller because it is near the end of its service life.
• Check the connections between the transfer roller power pack the roller • Replace image transfer roller • Image transfer power pack defective
SC468 Image Transfer Roller End: Y
The machine detected an abnormal reading of the resistance of the transfer roller because it is near the end of its service life.
• Check the connections between the transfer roller power pack the roller • Replace image transfer roller • Image transfer power pack defective
SC472 ITB Bias Roller End
The machine detected an abnormal reading of the resistance of the ITB bias roller because it is near the end of its service life.
• Check the connections between the transfer power pack • Replace image transfer roller • Transfer power pack defective
SC480 Drum cleaning motor error: K
The drum cleaning motor failed to switch on (motor lock), or failed to reach the required speed within the prescribed time.
• Motor block by physical obstruction • Motor harness loose, broken, defective • Motor defective
Code Description Causes
SC481 Drum cleaning motor error: M
The drum cleaning motor failed to switch on (motor lock), or failed to reach the required speed within the prescribed time.
• Motor block by physical obstruction • Motor harness loose, broken, defective • Motor defective
SC482 Drum cleaning motor error: C
The drum cleaning motor failed to switch on (motor lock), or failed to reach the required speed within the prescribed time.
• Motor block by physical obstruction • Motor harness loose, broken, defective • Motor defective
SC483 Drum cleaning motor error: Y
The drum cleaning motor failed to switch on (motor lock), or failed to reach the required speed within the prescribed time.
• Motor block by physical obstruction • Motor harness loose, broken, defective • Motor defective
SC484 Used toner bottle full
The toner full sensor has detected that the used toner bottle is full.
• Remove the used toner bottle • Empty the used toner bottle and reinstall it
SC485 Used toner bottle motor error
The lock signal of the used toner bottle motor remains HIGH for more than 600 ms.
• Used toner bottle harness loose, broken, defective • Used toner bottle motor defective
SC487 Used toner bottle set error
The set sensor of the used toner bottle remains LOW for more than 500 ms. (The sensor goes HIGH when the bottle is installed correctly.)
• Used toner bottle not installed • Remove used toner bottle and reinstall correctly
SC488 Used toner transport lock
Used toner cannot be transported to the used toner bottle.
• Blockage in the line to the used toner bottle
SC490 MUSIC sensor error
One or more of the MUSIC sensors is not functioning normally.
• MUSIC sensor harness loose, broken, defective • Sensor defective
SC495 ITB encoder sensor error
The ITB encoder sensor that reads the encoded strip on the ITB is not functioning properly.
• Sensor dirty • Sensor harness loose, broken, defective • Sensor out of position because installed incorrectly • ITB installed incorrectly
SC496 MUSIC sensor error
The MUSIC sensor detected an abnormal pattern on the ITB because: • ADC exceeded upper or lower limit. • The pattern used to calculate the amount of skew is abnormal. • The reading of the pattern exceeded the length of time the LED projected light. • LED light could not be adjusted correctly.
• ITB installed incorrectly • Inspect ITB belt for damage, replace • MUSIC pattern abnormal; do a forced process control (SP3821) and check the result. • MUSIC sensor defective or disconnected
SC497 Temperature and humidity sensor error: M PCU
The thermistor output of the temperature and humidity sensor above the M PCU was not within the prescribed range (0.5V to 4.2V)
• Temperature and humidity sensor harness disconnected, loose, defective • Temperature and humidity sensor defective
SC498 Temperature and humidity sensor error: Toner Bottle
The thermistor output of the temperature and humidity sensor below the used toner bottle was not within the prescribed range (0.5V to 4.2V)
• Temperature and humidity sensor harness disconnected, loose, defective • Temperature and humidity sensor defective
SC499 ITB encoder sensor error The ITB sensor that reads the encoded film strip on the edge of the image transfer belt is sending is operating correctly. • ITB encoder sensor dirty • Sensor harness disconnected or damaged • Encoded scale on the edge of the ITB is damaged or dirty • ITB installed incorrectly
SC501 Tray 1 (tandem tray) feed error (Japan Only)
The tray 1 lift sensor does not switch on 10 s after the tray lift motor switches on and starts lifting the bottom plate. When the tray lowers, the tray lift sensor does not go off within 1.5 sec. The lower limit sensor of the tandem tray does not detect the lower limit within 10 sec.
• Tray lift motor harness disconnected, loose, defective • Paper or other obstacle trapped between tray and motor • Tray lift sensor disconnected, damaged • Lower limit sensor disconnected, damaged • Pick-up solenoid disconnected, blocked by an obstacle
SC502 Tray 2 (paper cassette) feed error (Japan Only)
The lift sensor is not activated within 10 seconds after the tray lift motor starts lifting the bottom plate. When the tray lowers, the tray lift sensor does not go off within 1.5 sec. The lower limit sensor of the tandem tray does not detect the lower limit within 10 sec.
• Tray lift motor defective or disconnected • Paper or other obstacle trapped between tray and motor • Pick-up solenoid disconnected or blocked by an obstacle
Code Description Causes
SC503 Tray 1 feed error
The lift sensor is not activated within 10 seconds after the tray lift motor starts lifting the bottom plate. When the tray lowers, the tray lift sensor does not go off within 1.5 sec.
• Tray lift motor defective or disconnected • Paper or other obstacle trapped between tray and motor • Pick-up solenoid disconnected or blocked by an obstacle
SC504 Tray 2 feed error
The lift sensor is not activated within 10 seconds after the tray lift motor starts lifting the bottom plate. When the tray lowers, the tray lift sensor does not go off within 1.5 sec.
• Tray lift motor defective or disconnected • Paper or other obstacle trapped between tray and motor • Pick-up solenoid disconnected or blocked by an obstacle
SC505 Tandem tray rear fence motor error
The return sensor does not switch on within 10 sec. after the rear fence motor switches on. The HP sensor does not switch on 10 sec. after the rear fence motor switches on. The HP sensor and return sensor switch on at the same time.
• Rear fence motor defective or poor connection • Paper or other obstacle interfering with operation of the sensors • Paper or other obstacle trapped between tray and motor • Motor mechanical overload due to obstruction • Return sensor or HP sensor defective or dirty
SC510 LCT tray error: B473/D350
When the bottom plate is lifted, the upper limit sensor does not come on for 30 sec. When the bottom plate is lowered, the lower limit sensor does not come on for 30 sec. After lift begins, the upper limit sensor does not switch on before the pick-up solenoid switches on. The paper end sensor switches on during lift and the upper limit sensor does not switch on for 2.5 s, and a message prompts user to reset paper.
• Tray lift motor harness, disconnected, loose, or defective • Tray lift motor defective • Lift sensor defective or disconnected • Pick-up solenoid defective or disconnected • Paper end sensor defective
SC515 Duplex jogger motor error 1
When the jogger fence moves to the home position, the jogger fence HP sensor does not switch on even after the jogger motor has moved the jogger fence 153.5 mm.
• Jogger fence motor defective or poor connection • Paper or other obstacle interfering with operation of the sensors or motor • Return sensor or HP sensor defective, dirty, or disconnected • Paper or other obstacle has jammed mechanism • HP sensor connector disconnected or defective • HP sensor defective
SC516 Duplex jogger motor error 2
When the jogger fence moves from the home position, the jogger fence HP sensor does not turn off even if the jogger motor has moved the jogger fence 153.5 mm.
• Jogger fence motor defective or poor connection • Paper or other obstacle interfering with operation of the sensors or motor • Return sensor or HP sensor defective, dirty, or disconnected • Paper or other obstacle has jammed mechanism • HP sensor connector disconnected or defective • HP sensor defective
SC517 LCIT air assist front fan error
The front air assist fan is not functioning properly.
• Fan harness disconnected or damaged • Fan blocked by an obstruction • Fan damaged, defective
SC518 LCIT air assist rear fan error
The rear air assist fan is not functioning properly.
• Fan harness disconnected or damaged • Fan blocked by an obstruction • Fan damaged, defective
SC530 Fusing cooling fan error
The VBCU did not receive the lock signal 5 seconds after the fusing unit fan switches on.
• Fan harness disconnected or damaged • Fan blocked by an obstruction • Fan damaged
SC531 Fusing Fan Error: Front
The lock signal remained HIGH for 5 sec. while the fan at the front of the fusing unit near the heat dissipation fins was operating.
• Fan harness disconnected or damaged • Fan blocked by an obstruction • Fan damaged
SC532 Controller fan error
The lock signal remained HIGH for 5 sec. while the fan that cools the printed circuit boards was operating.
• Fan harness disconnected or damaged • Fan blocked by an obstruction • Fan damaged
SC533 Fusing unit suction fan error
The lock signal remained HIGH for 5 sec. while the fan that draws air out of the fusing unit was operating.
• Fan harness disconnected or damaged • Fan blocked by an obstruction • Fan damaged
SC534 Duplex unit fan error
The lock signal remained HIGH for 5 sec. while the fan that draws air out of the duplex unit was operating.
• Fan harness disconnected or damaged • Fan blocked by an obstruction • Fan damaged
SC535 Development Intake Fan Error
The lock signal remained HIGH for 5 sec. while the fan in the Y development unit was operating
• Fan harness disconnected or damaged • Fan blocked by an obstruction • Fan damaged
SC536 Development Intake Fan Error: Y
The lock signal remained HIGH for 5 sec. while the fan in the development unit was operating.
• Fan harness disconnected or damaged • Fan blocked by an obstruction • Fan damaged
Code Description Causes
SC537 Development Intake Fan Error: C
The lock signal remained HIGH for 5 sec. while the fan in the development unit was operating.
• Fan harness disconnected or damaged • Fan blocked by an obstruction • Fan damaged
SC538 Development Intake Fan Error: M
The lock signal remained HIGH for 5 sec. while the fan in the development unit was operating.
• Fan harness disconnected or damaged • Fan blocked by an obstruction • Fan damaged
SC539 Development Intake Fan Error: K
The lock signal remained HIGH for 5 sec. while the fan in the development unit was operating.
• Fan harness disconnected or damaged • Fan blocked by an obstruction • Fan damaged
SC540 Fusing/exit motor error
Motor operation was detected abnormal at power on.
• Check inside the fusing unit for any obstructions • Motor harness loose, broken, defective • Motor or its driver board defective
SC541 Heating roller thermistor (center) error 1
The "floating" (non-contact) thermistor at the center of the heating roller is not operating correction.
• Thermistor harness connection loose, disconnected, defective • Thermistor installed incorrectly • Thermistor defective
SC543 Heating roller thermistor (center) error 2
The thermistor at the center of the heating roller detected an abnormally high temperature (over 250°C)
• Do SP5810 to cancel the SC fusing code. • TRIAC short, AC drive board defective • VBCU defective
SC544 Heating roller thermistor (center) error 3
The thermistor detected a temperature over 260°C..
• Do SP5810 to cancel the SC fusing code. • TRIAC short, AC drive board defective • VBCU defective
SC545 Lamp remains on
After hot roller reaches warm-up temperature, the center fusing lamps in the heating roller remained on at full capacity after reaching the warm-up temperature while the hot roller was not rotating.
• Do SP5810 to cancel the SC fusing code. • Heating roller thermistor damaged, or out of position • Fusing lamp disconnected, broken
SC546 Heating roller thermistor error (side)
The temperature measured by the heating roller thermistor does not reach 0°C after 50 sec. and remains over this temperature for 10 readings.
• Loose connection of the heating roller thermistor • Defective heating roller thermistor
SC547 Zero cross error
When the main switch is turned on, the machine checks how many zero-cross signals are generated within 500 ms. This SC code is issued if the number of zero-cross signals detected is not within specification. Note: Zero cross signals, generated from an ac power supply, are used to generate a trigger pulses to control the applied power accurately.
• Do SP5810 to cancel the SC fusing code. • Electrical noise on the power supply line • Fusing relay damaged, replace the AC drive board.
SC549 Heating roller thermistor (center): software error
The thermistor detected a temperature over 250°C 10 times within 1 sec.
• Do SP5810 to cancel the SC fusing code. • TRIAC short, AC drive board defective • VBCU defective
SC550 Heating roller thermistor 3 (side): hardware error
The thermistor detected a temperature over 260°C.
• Do SP5810 to cancel the SC fusing code. • TRIAC short, AC drive board defective • VBCU defective
SC551 Pressure roller thermistor error 1
The temperature measured by the pressure roller thermistor did not reach 0°C after 10 attempts.
• Do SP5810 to cancel the SC fusing code. • Loose connection of the pressure roller thermistor • Thermistor positioned incorrectly • Defective pressure roller thermistor
SC552 Pressure roller thermistor error 2
After the main switch is turned on or the cover is closed, the heating roller temperature did not reach the ready temperature (45°C) within 80 sec. after the fusing lamp switches on. -or- If the fusing unit did not reach the reload temperature after 350 sec.
• Pressure roller thermistor harness loose, disconnected, defective • Pressure roller thermistor defectives.
SC553 Pressure roller thermistor (software) error
The thermistor detected a temperature over 220°C 12 times within 1 sec.
• Do SP5810 to cancel the SC fusing code. • TRIAC short, AC drive board defective • VBCU defective
Code Description Causes
SC554 Pressure roller thermistor (hardware) error
The thermistor detected a temperature over 230°C.
• Do SP5810 to cancel the SC fusing code • TRIAC short, AC drive board defective • VBCU defective
SC555 Pressure roller fusing lamp remains on
After hot roller reaches warm-up temperature, the pressure roller fusing lamp remained for 300 sec. while the hot roller is not rotating.
• Do SP5810 to cancel the SC fusing code. • Thermistor damaged, or out of position • Fusing lamp disconnected, broken
SC556 Heating roller fusing lamp error
After hot roller reaches warmup temperature, the heating roller fusing lamp (ends) remains for 10 sec. while the hot roller is not rotating.
• Thermistor damaged, or out of position • Fusing lamp disconnected, broken
SC557 Zero Cross Over Error
At power on the fusing relay was detected as defective.
• Replace the AC drive board.
SC559 Three Successive Paper Jams in Fusing Unit
This SC only occurs if SP1159 is on, and a jam occurred in the fusing unit for three consecutive sheets of paper. With SP1159 set to "1" the machine operation can be restored only by the service technician. The paper cooling job time sensor detected paper late for 3 counts.
• Remove the paper that is jammed in the fusing unit. • Make sure that the fusing unit is clean and has no obstacles in the paper feed path.
SC561 Heating roller non-contact thermistor error 1
The temperature measured by the heating roller thermistor (non-contact) on the end of the heating roller did not reach the prescribed warm-up temperature within 1 sec.
• Loose, broken, damaged connector • Defective thermistor
SC562 Heating roller non-contact thermistor error 2
After the main switch is turned on or the cover is closed, the heating roller temperature does not reach the ready temperature within 100 sec. after the heater switches on. -or- The heating roller did not reach the ready temperature within 150 sec.
• Do SP5810 to cancel the SC fusing code • Defective hot roller thermistor • Heating roller disconnected, defective
SC563 Heating roller non-contact thermistor error 3
The thermistor 2 (of the heating roller) detected a temperature over 250°C 10 times within 1 sec.
• Do SP5810 to cancel the SC fusing code. • TRIAC short, AC drive board defective • VBCU defective
SC564 Heating roller non-contact thermistor error 3
The thermistor detected a temperature over 260°C.
• Do SP5810 to cancel the SC fusing code. • TRIAC short, AC drive board defective • VBCU defective
SC565 Heating roller fusing lamp on error
After fusing belt reached warm-up temperature, the heating roller fusing lamp remained on for 20 sec. while the hot roller was not rotating.
• Do SP5810 to cancel the SC fusing code. • Thermistor damaged, or out of position • Fusing lamp disconnected, broken
SC568 Pressure roller lift error 1
Even after the leading edge of the paper reached the fusing exit sensor, the pressure roller lift motor did not raise the pressure roller.
• Pressure roller lift sensor connection loose, broken, damaged • Clean the pressure roller lift sensor • Pressure roller lift harness loose, broken, damage • Pressure roller lift motor blocked by an obstruction • Pressure roller lift motor defective
SC569 Pressure roller lift error 2
Pressure roller lift motor not operating correctly. (No signal to indicate completion of operation.)
• Pressure roller lift sensor connection loose, broken, damaged • Clean the pressure roller lift sensor • Pressure roller lift harness loose, broken, damage • Pressure roller lift motor blocked by an obstruction • Pressure roller lift motor defective
SC570 Development intake fan error
Fan motor not operating correctly.
• Fan harness loose, broken, defective • Fan overload due to physical obstruction • Fan motor defective
SC571 Ozone exhaust fan (FC) error
The fan of the middle ozone filter box not operating correctly.
• Fan harness loose, broken, defective • Fan overload due to physical obstruction • Fan motor defective
SC572 Ozone exhaust fan (K) error
The fan of the lower ozone filter box not operating correctly.
• Fan harness loose, broken, defective • Fan overload due to physical obstruction • Fan motor defective
Code Description Causes
SC573 Ozone intake fan error
The ozone filter intake fan not operating correctly.
• Fan harness loose, broken, defective • Fan overload due to physical obstruction • Fan motor defective
SC574 Y thermistor error The thermistor near the Y PCU has short circuited or otherwise not operating correctly. • Harness loose, broken, defective • Thermistor defective
SC599 Tray 1 lift motor error
An error was detected in the operation of the lift motor for Tray 1 (tandem tray).
• Motor harness loose, broken, defective • Motor overload due to an obstruction • Motor defective
SC620 ARDF communication error
A BREAK signal occurs after the machine detects the ARDF, or a communication timeout occurs.
• ARDF disconnected • VBCU board harness disconnected, defective • VBCU board defective • Spurious noise from the power supply line • ARDF defective
SC621 Mailbox-to-Finisher communication error
Communication between the mailbox and finisher is interrupted. An ACK/NCK signal was not received within 100 ms after a data frame is sent and 3 retries failed.
• Connection cable between mailbox and finisher disconnected, defective • Finisher main board defective • VBCU defective • PSU defective
SC622 PFB communication error
Communication between the VBCU and PFB was interrupted. (Communication status is monitored at 30 ms intervals.)
• Connection cable between the VBCU and PFB is disconnected, defective • VBCU defective • PFB defective
SC624 Mailbox-to-copier communication error
Communication between the mailbox and copier is interrupted. An ACK/NCK signal was not received within 100 ms after a data frame is sent and 3 retries failed.
• Mailbox cable disconnected, defective • Mailbox main board defective • VBCU defective • PSU defective
SC625 VBCU-DTMB (DMC1) communication error
Communication between the VBCU and DMC (main) was interrupted. An ACK/NAK signal was not received within 100 ms after a data frame was sent and three retries failed.
• Check the DTMB harness connections at the DTMB and VBCU • DTMB defective • PSU defective • VBCU defective • 5V power supply defective
SC626 VBCU-DTMB (DMC2) communication error
Communication between the VBCU and DMC (sub) was interrupted. An ACK/NAK signal was not received within 100 ms after a data frame was sent and three retries failed.
• Check the DTMB harness connections at the DTMB and VBCU • DTMB defective • VBCU defective • PSU defective
SC627 VBCU-DTMB (TMC) communication error
Communication between the VBCU and TMC was interrupted. An ACK/NAK signal was not received within 100 ms after a data frame was sent and three retries failed.
• DTMB harness loose, broken, defective • DTMB defective • VBCU defective • PSU defective
SC687 Memory address command error
The VBCU does not receive a memory address command from the controller 120 seconds after paper is in the position for registration.
• Turn the machine power off/on • Check the controller board connections • Controller defective
SC701 ARDF original pickup operation error
Even though the pickup motor is rotating clock-wise, the pickup roller home position sensor cannot detect the position of the pickup roller.
• Pickup roller HP sensor harness loose, disconnected, defective • Pickup roller HP sensor defective • Pickup motor harness loose, disconnected, defective • Pickup motor defective • ARDF control board defective
SC705 ARDF bottom plate lift motor
The bottom plate HP sensor did not detect the home position of the bottom plate after the bottom plate lift motor switches on and lowers the bottom plate. The bottom plate position sensor does not detect the position of the plate after the lift motor switches on and raises the bottom plate.
• ARDF feed motor disconnected, defective • Bottom plate HP sensor disconnected, defective • ARDF main board defective
SC720 Finisher lower transport motor error
No encoder pulse signal is detected for the transport motor within the prescribed time. The 1st failure causes an original jam message, and the 2nd failure causes this SC code.
• Lower transport motor disconnected, defective • Finisher connection to transport motor loose, defective • Lower transport motor defective • Finisher main board defective
SC721 Finisher jogger motor error (D373/D374, B830)
The jogger fences move out of the home position but the HP sensor output does not change within the specified number of pulses. The 1st failure causes an original jam message, and the 2nd failure causes this SC code.
• Jogger HP sensor disconnected, defective • Jogger motor disconnected, defective • Jogger motor overloaded due to obstruction • Finisher main board and jogger motor connection loose, defective • Finisher main board defective
Code Description Causes
SC723 Finisher feed-out motor (B830)
The stack feed-out belt HP sensor does not activate within the specified time after the stack feedout belt motor turns on. The 1st detection failure causes a jam error, and the 2nd failure causes this SC code.
• Stack feed-out HP sensor disconnected, defective • Feed-out motor disconnected, defective • Finisher main board connection to feed out motor disconnected, defective • Motor overload due to obstruction
SC724 Finisher stapler hammer motor error (B830)
Stapling does not finish within the prescribed time after the staple hammer motor turns on. The 1st detection failure causes a jam error, and the 2nd failure causes this SC code.
• Stapler hammer motor overloaded due to obstruction, jammed staple, number of sheets exceeds limit for stapling • Stapler hammer motor disconnected, defective • Staple hammer motor HP sensor disconnected, defective
SC725 Finisher exit guide plate motor error (D373/D374, B830, B660)
After moving away from the guide plate position sensor, the exit guide is not detected at the home position within the prescribed time. The 1st detection failure causes a jam error, and the 2nd failure causes this SC code.
• Guide plate motor disconnected, defective • Guide plate motor overloaded due to obstruction • Guide plate position sensor disconnected, defective
SC726 Shift jogger motor 1 error (D373/D374, B830)
The sides fences do not retract within the prescribed time after the shift jogger motor switches on. The 1st detection failure causes a jam error, and the 2nd failure causes this SC code
• Shift jogger motor disconnected, defective • Shift jogger motor overloaded due to obstruction • Shift jogger HP sensor disconnected, defective
SC727 Shift jogger motor 2 error (D373/D374)
The side fences do not retract within the prescribed time after the shift jogger motor switches on. The 1st detection failure causes a jam error, and the 2nd failure causes this SC code.
• Motor harness disconnected, loose, defective • Motor defective • Motor overload • HP defective
SC728 Shift jogger retraction motor error (D373/D374)
The side fences do not retract within the prescribed time after the retraction motor switches on. The 1st detection failure causes a jam error, and the 2nd failure causes this SC code.
• Motor harness disconnected, loose, defective • Motor defective • Motor overload • HP defective
SC730 Finisher Tray 1 shift motor error (B830)
The shift roller HP sensor of the upper tray does not activate within the prescribed time after the shift tray starts to move toward or away from the home position. The 1st detection failure causes a jam error, and the 2nd failure causes this SC code.
• Shift tray HP sensor of the upper tray disconnected, defective • Shift tray motor of the upper tray is disconnected, defective • Shift tray motor of the upper tray overloaded due to obstruction
SC731 Upper Transport Motor Error (Proof Tray): B830
No encoder pulse signal is detected for the upper transport motor within 600 ms. The 1st failure causes this SC code.
• Upper transport motor disconnected, defective • Finisher connection to upper transport motor loose, defective • Upper transport motor blocked by an obstruction • Upper transport motor defective • Finisher main board defective
SC732 Shift Tray Exit Motor: 3K Finisher B830
The shift tray exit motor is not operating.
• Motor harness loose, broken, defective • Motor is blocked by an obstruction • Motor defective • Finisher main control board defective
SC733 Stapler Exit Motor: B830
The stapler exit motor is not operating.
• Motor harness loose, broken, defective • Motor is blocked by an obstruction • Motor defective • Finisher main control board defective
SC734 Upper Tray Junction Gate Motor: 3K Finisher B830
The upper tray junction gate HP sensor did not detect the gate at the home position within 200 ms after two attempts. -or- The HP sensor twice detected the gate at the home position for more than 200 ms after it was supposed to open.
• Junction gate did not arrive at the home position within the specified time • Junction gate did not leave the home position within the specified time
SC735 Staple Junction Gate Motor Error: B830
The staple tray junction gate HP sensor did not detect the gate at the home position within 200 ms after two attempts. -or- The HP sensor twice detected the gate at the home position for more than 200 ms after it was supposed to open.
• Junction gate did not arrive at the home position within the specified time • Junction gate did not leave the home position within the specified time
SC736 Pre-Stack Junction Gate Motor Error: 3K Finisher B830
The pre-stack junction gate HP sensor did not detect the gate at the home position for within 200 ms after two attempts. -or- The HP sensor twice detected the gate at the home position for more than 200 ms after it was supposed to open.
• Junction gate did not arrive at the home position within the specified time • Junction gate did not leave the home position within the specified time
SC737 Pre-Stack Transport Motor Error: B830
The pre-stack transport motor is not operating.
• Motor harness loose, broken, defective • Motor is blocked by an obstruction • Motor defective • Finisher main control board defective
SC738 Pre-Stack Junction Gate Release Motor Error: B830
The pre-stack junction gate release HP sensor did not detect the gate at the home position within 200 ms after two attempts. -or- The HP sensor twice detected the gate at the home position for more than 200 ms after it was supposed to open.
• Junction gate did not arrive at the home position within the specified time • Junction gate did not leave the home position within the specified time