73 Sản phẩm được tìm thấy
  • Lưới
  • Danh sách
* Hướng dẫn update filmwaer máy photo Toshiba:
Bước 1Chuẩn bị USB từ 512 - 4G
* Format USB -> Chọn chuẩn FAT
Bước 2Download Firmware về giải nén ra -> copy tất cả các file vào USB
-> Tiến hành Cắm USB vào máy photo
Bước 3Tắt máy photo ->
* Bấm giữ C + 3 -> Mở máy lên
 
Xuất hiện Giao diện :
Chọn số 3 -> All partition Delete and create loader Partition -> Bấm Start
- Chờ Format hoàn thành
 
Bước 4: Tắt máy bấm giữ 4 + 9 -> mở máy lên -> Xuất hiện giao diện
Dấu * thể hiện những mục đã chọn 
Có thể chọn duy nhất 1 mục số 1 (HDD)
Có thể chọn Tất cả tùy thích
Chờ khoản 10-20 phút là hoàn thành
 
Bước 5 : Chạy code để Shutdown
Chạy code : 0 + 8 -> 947 / 663 / 674 / 690 -2 .
Chạy code : 0 + 8 -> 692 nếu màng hình bị đơ.
 
Lưu ý : trong thời gian update không được ngưng giữa chừng, mất điện -> dẫn đến hỏng board vĩnh viễn.
Nếu cần trợ giúp : xin gọi 08-39307474 Hoặc 0919197947