72 Sản phẩm được tìm thấy
  • Lưới
  • Danh sách
Cách sửa báo lỗi hở cữa
Mở máy vào SP Mode Mở của trước rồi tắt máy.
Mở lại máy.
Chờ cho đến khi máy báo hở cửa thì đóng cửa lại.